Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Mirek, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9150-4949

ResearcherID: R-8940-2018

Scopus: 36102765900

PBN: 900449

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza efektu pamięci maksymalnej temperatury w piaskowcach karbońskichAnalysis of maximum temperature effect memory in carboniferous sandstone / Katarzyna MIREK // W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — ISBN10: 83-909584-2-2. — S. 265–272. — Bibliogr. s. 271–272, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza uskoków przy pomocy systemu FAPSFault analysis using FAPS / Katarzyna MIREK, Ryszard ŚLUSARCZYK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2001 R. 40 z. 1, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of subsidence and induced seismicity in Upper Silesian Coal Basin, Poland / Katarzyna MIREK // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-35-5. — S. 683–690. — Bibliogr. s. 690, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 683–690. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 690

 • keywords: subsidence, PSInSAR, induced seismicity, USCB

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of SAR interferometry to research into landslides / MIREK Katarzyna // W: The 7\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Ramzová, November 2–5, 2005 : abstracts / Institute of Rock Structure and Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic. — Prague : IRSM, 2005. — Dodatkowo na okł.: IRSM Geodynamic Observatory SNEC. Part of the EUREF Permanent Network. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Correlation between ground subsidence and induced mining seismicity, Upper Silesia Coal Basin Case Study / MIREK Katarzyna, MIREK Janusz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 253–257. — Bibliogr. s. 256–257, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Coseismic surface displacement study of Achaia-Elia earthquake – preliminary results / K. MIREK, E. Papadimitriou, V. Karakostas, J. MIREK // W: GA ESC 2012 ; YSTC 2012 : the 33rd General Assembly of the European Seismological Commission ; Young Seismologist Training Course : 19–24 August 2012 ; 25–30 August 2012 : Moscow–Obninsk, Russia : book of abstracts. — Moscow : PH “Poligrafiqwik”, 2012. — Na okł. dod.: Seismology without boundaries. — S. 142–143, poz. EP4: P088

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Efekt pamięci maksymalnej temperatury w przebiegu emisji sejsmoakustycznej w piaskowcach karbońskichMaximum temperatures effect memory in course of seismoacoustic for carboniferous sandstone samples / Katarzyna MIREK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — ISBN10: 83-903696-4-8. — S. 83–87. — Bibliogr. s. 87, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Increasing quality of interpretation of PSInSAR data using two dimensional kernel approximation / MIREK Katarzyna, MIREK Janusz // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Interferometric synthetic aperture radar InSAR – method for study and monitoring subsidence over mining areas / K. MIREK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 270–274. — Bibliogr. s. 273–274, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Interpretation of High Resolution Seismic data from the “Piast” coalmine, Poland / Katarzyna MIREK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 3 [spec. iss.], s. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr. — Referaty 6th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004

 • keywords: tectonics, High-Resolution Seismic, faults

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Introduction to interferometry processing with Doris: the Delft object-oriented radar interferometric software / Michał KNIOTEK, Katarzyna MIREK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 480–481. — Bibliogr. s. 481. — Herlandia 2013 : XIV international conference of young geologists Herl’any 2013 : Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April 2013 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Monitoring land subsidence over mining areas with Sentinel-1 differential SAR interferometry / MIREK Katarzyna // W: Living planet symposium 2016 [Dokument elektroniczny] : Prague, 09–13 May 2016 / European Space Agency. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1] paper 1823. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Pełny tekst na CD. - S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • New possibilities of mining area subsidence monitoring using Sentinel-1 sar interferometry, USCB Poland : abstract / Katarzyna MIREK // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Mirek.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nieparametryczna estymacja funkcji gęstości prawdopodobieństwa położenia źródła sejsmicznegoNonparametric estimation of density probability function of seismic source location / Janusz MIREK, Katarzyna MIREK // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 331–337. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 337, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Non-parametric approximation used to analysis of PSinSAR™ data of Upper Silesian Coal Basin, Poland / Katarzyna MIREK, Janusz MIREK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2009 vol. 6. no. 4, s. 405–409. — Bibliogr. s. 408–409, Abstr.

 • keywords: PSInSAR, non-parametric kernel approximation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowe techniki analizy uskoków w systemie FAPS[FAPS – fault analysis new techniques] / Katarzyna MIREK // W: KOmputerowe Wspomaganie BAdań Naukowych : VII Krajowa Konferencja : VII KK KOWBAN '2000 : Wrocław – Polanica Zdrój, 26–28 października 2000 r. / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. — Wrocław : WTN, 2000. — S. 163–166. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Observation of underground exploitation influence on a surface in Budryk, Sośnica, and Makoszowy coal mine area / Katarzyna MIREK, Janusz Mirek // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Abstr.. — J. Mirek - afiliacja: Instytut Geofizyki PAN

 • keywords: mining damage, InSAR, subsidence, induced seismicity, USCB

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Observation of underground exploitation influence on a surface in Budryk, Sośnica, and Makoszowy coal mine area / Katarzyna MIREK, Janusz MIREK // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 17–18. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Peak ground acceleration attenuation relationship based on RBF neural network / MIREK Janusz, MIREK Katarzyna // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Preliminary analysis of InSAR data from south-west part of Upper Silesian Coal BasinWstępna analiza danych satelitarnej interferometrii radarowej z południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Katarzyna MIREK, Zbigniew Isakow // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 239–246. — Bibliogr. s. 244–245, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: InSAR, osiadanie, GZW

  keywords: Upper Silesian Coal Basin, InSAR, subsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Recognize of the bojszowski fault zone using high-resolution seismic data / Katarzyna MIREK // W: On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : 6-th Czech-Polish workshop 2004 : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004 : abstracts / Agricultural University of Wrocław, Poland. Department of Geodesy and Photogrammetry [etc.]. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Satellite radar interferometry (InSAR) used for estimation of ground subsidence in mining areas – Upper Silesia Coal Basin Case Study / MIREK Katarzyna // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 312–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sentinel-1 SAR interferometry for subsidence monitoring on mining areas, USCB case study / Katarzyna MIREK // W: 16\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Srebrna Góra, Poland, November 5–7. 2015 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: