Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Migacz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza wytrzymałościowa i odkształceniowa biomateriałów gradientowych przeznaczonych na implantyStrength and strain analysis of gradient biomaterials assigned for medical implants / Katarzyna MIGACZ, Jan CHŁOPEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2009 vol. 12 no. 89–91 wyd. spec., s. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania laboratoryjne i półprzemysłowe rzeczywistych obciążeń elementów skrawających zębów WKL oraz nowej generacji zębów ACX-LLaboratory and industrial tests of real loads of slicing elements of WKL teeth and new generation ACXL teeth / Sławomir BADURA, Katarzyna MIGACZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 31–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania nad możliwością zastosowania obrotowych zębów na nożach czerpaków koparek kołowychThe investigations of possibility of usage rotating teeth on the bucket's knifes of wheel excavators / Sławomir BADURA, Katarzyna MIGACZ, Piotr MICEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania obciążeń napędu koła czerpakowego koparki kołowej pracującej w nadkładzie kopalni KWB „Turów” przy uzbrojeniu czerpaków koparki zębami skrawającymi nowej konstrukcjiInvestigation of loadings of drive of bucket's wheel which had been working in overlay of KWB “Turów” mine equipping buckets with new construction slicing theeth / BADURA Sławomir, MIGACZ Katarzyna // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 536–542. — Bibliogr. s. 542, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania obciążeń napędu koła czerpakowego koparki kołowej pracującej w pokładzie węgla brunatnego kopalni KWB „Turów” przy uzbrojeniu czerpaków zębami skrawającymi nowej konstrukcjiInvestigation of loadings of drive of bucket's wheel of wheel excavator which had been working in brown coal overlay of KWB “Turów” mine equipping buckets with new construction slicing teeth / BADURA Sławomir, MIGACZ Katarzyna // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 543–549. — Bibliogr. s. 549, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Dynamics and static study of slicing tooth of wheel excavator / BADURA Sławomir, ŁOPATA Antoni, MIGACZ Katarzyna // W: TSD international conference : IX International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš 7–10 April 2010 / ed. in chief Jędrzej Mączak ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automative and Construction Machinery Engineering [etc.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. 2010. — ISBN: 978-83-911726-8-1. — S. 66–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Gradient biomaterials for bone surgery / J. CHŁOPEK, K. MIGACZ, M. Bujniak // W: ESB 2010 [Dokument elektroniczny] : 23\textsuperscript{rd} European conference on Biomaterials : Tampere, Finland, September 11–15, 2010 / European Society on Biomaterials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Tampere : University of Tampere], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Projektowanie biomateriałów gradientowych o założonych modułach Younga i ich analiza eksperymentalnaPlans of gradient biomaterials with assumpted Young's modulus and their analysis / Jan CHŁOPEK, Katarzyna MIGACZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 vol. 11 no. 81–84 wyd. spec., s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Strain-stress analysis of the new type composite hip joint endoprostheses / A. MORAWSKA-CHOCHÓŁ, B. SZARANIEC, K. MIGACZ, J. CHŁOPEK, M. Bartkowiak-Jowsa // W: YSESM 2010 : 9/th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics : Trieste, Italy July 7–10 2010 / eds.: Francesca Cosmi, Francesco Iacoviello ; Universita' degli Studi di Trieste. — [Italy : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-88-95940-30-4. — S. 240–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • The role of polymer-carbon fibres interfaces in composites on the interaction with biological environment / J. CHŁOPEK, A. MORAWSKA-CHOCHÓŁ, K. MIGACZ, P. ROSÓŁ // W: Biomaterials Asia 2009 [Dokument elektroniczny] : 5–8 April 2009 : Hong Kong : poster abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong] : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wytrzymałościowa analiza porównawcza trzech typów zębów koparki kołowej z uwzględnieniem rzeczywistych warunków pracy z wykorzystaniem MESStrength's comparative analysis of three types of teeth of wheel excavator with allowing real conditions of their work / BADURA Sławomir, Bańdo Dariusz, MIGACZ Katarzyna // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków: University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2009. — Na okł. dod.: TUR'2009. — ISBN10: 83-915742-10. — S. 430–436. — Bibliogr. s. 436, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych