Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Majewska, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6268-5362 orcid iD

ResearcherID: S-9417-2017

Scopus: 7004587183

PBN: 5e70923a878c28a047392071

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • A modeling framework for the resilience analysis of steel mill logistic supplying systems / FELIKS Jerzy, BUKOWSKI Lech, MAJEWSKA Katarzyna // W: Metal 2016 : 25\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-66-6. — S. 75. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1613–1619. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1618–1619, Abstr. — ISBN 978-80-87294-67-3. — Kolejność autorów w wersji elektronicznej: Bukowski Lech, Feliks Jerzy, Majewska Katarzyna

 • keywords: simulation, resilience, multi-agent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Agent-based modeling of steel production processes under uncertainty / FELIKS Jerzy, MAJEWSKA Katarzyna // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 90. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6] poz. 3689. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8 oraz zakres stron: 1739–1744

 • keywords: transport, logistics system, multi-agent system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis and optimization of queueing system with impatient customers using MATLAB / Katarzyna MAJEWSKA // W: CLC'2013 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : December 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2013, Cracow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-46-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: queueing systems, impatient customers, abandonments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis and optimization of queueing system with impatient customers using MATLABAnaliza i optymalizacja systemu kolejkowego z niecierpliwymi klientami w programie Matlab / Katarzyna MAJEWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 554–559. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 559, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: system kolejkowy, niecierpliwi klienci, rezygnacja z kolejki

  keywords: queuing systems, impatient customers, resignation from the queue

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of the impact of risk and uncertainty factors in design of resilient supply chains / FELIKS Jerzy, KARKULA Marek, MAJEWSKA Katarzyna // W: CLC'2015 : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th} – 6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-61-1. — S. 17. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr. — Autorka Katarzyna Majewska podana tylko w wersji elektronicznej

 • keywords: modelling, simulation, fuzzy logic, supply chain, uncertainty, resilience

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the impact of risk and uncertainty factors in design of resilient supply chains / FELIKS Jerzy, KARKULA Marek, MAJEWSKA Katarzyna // W: CLC'2015 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic (reviewed version) : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-64-2. — S. 57–63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, fuzzy logic, supply chain, uncertainty, resilience

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of fuzzy logic to selection and realization of optimal maintenance tasks / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA // W: Proceedings of the 16th international conference on Systems science : 4–6 September 2007, Wrocław, Poland. Vol. 2, Manufacturing systems ; Distributed computer systems and computer networks ; Knowledge-based and intelligent systems ; Decision support and expert systems / ed. Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — ISBN: 978-83-7493-340-7. — S. 124–130. — Bibliogr. s. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Aspekty techniczne stosowania redundantnych systemów bezpieczeństwa w inteligentnym budynku[Technical aspects of the use of redundancy security systems in intelligent building] / Jerzy MIKULIK, Katarzyna MAJEWSKA, Marcin PAWLIK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2012 R. 14 nr 12, s. 60–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Automatic recognition of threats in mantraps using MATLAB softwareAutomatyczne rozpoznawanie zagrożeń w śluzach osobowych z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB / Jerzy MIKULIK, Katarzyna MAJEWSKA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 9a, s. 222–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, kontrola dostępu, śluza osobowa

  keywords: access control, mantrap, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Chosen aspects of reliability in safety and security systems of intelligent building / Jerzy MIKULIK, Katarzyna MAJEWSKA, Marcin PAWLIK // W: IMAPS Poland [Dokument elektroniczny] : 36\textsuperscript{th} International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland conference : Kołobrzeg, 26–29 September, 2012 / IEEE Components, Packaging and Manufacturing Technology Society, Politechnika Koszalińska. Wydział Elektroniki i Informatyki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Koszalin : University of Technology. Faculty of Electronics and Computer Science, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12–13. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Inteligentne budynki : innowacyjne kierunki rozwoju[Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA, [aut.: TADEUSIEWICZ Ryszard, Rykowski Jarogniew, Augustyn Grzegorz, Blim Marek, MIKULIK Jerzy, Clements-Croom Derek, Masły Mariusz, CEMPEL Witold, Chorąży Karolina, Sowa Marek, Burmistrz Michał, Niezabitowska Elżbieta, MAJEWSKA Katarzyna, PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 2012. — 284 s.. — Bibliogr. s. 282–284. — ISBN: 978-83-63638-01-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowejThe concept of the use of agent based approach for modeling the systems of repair logistics / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: system wieloagentowy, logistyka części zamiennych, logistyka serwisowa

  keywords: repair logistics, multi-agent system, spare parts logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowejThe concept of the use of agent based approach for modeling the systems of repair logistics / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 89–98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: system wieloagentowy, logistyka części zamiennych, logistyka serwisowa

  keywords: repair logistics, multi-agent system, spare parts logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Logistic system resilience modelling – a dynamic, multiagent, service engineering oriented approach / L. A. Bukowski, J. FELIKS, K. MAJEWSKA // W: Risk, reliability and safety: innovating theory and practice : proceedings of the 26\textsuperscript{th} European Safety and Reliability conference ESREL 2016 : Glasgow, Scotland 25–29 September 2016 / eds. Lesley Walls, Matthew Revie, Tim Bedford. — Boca Raton ; [et al.] : CRC Press, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-02977-2 ; e-ISBN: 978-1-315-37498-7. — S. 358. — Bibliogr. s. 358, Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 2207–2214. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2213–2214, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelling and simulation of disruption risk in the complex logistic networks – a multimethod approach / L. A. Bukowski, J. FELIKS, K. MAJEWSKA // W: Safety and reliability of complex engineered systems : proceedings of the 25\textsuperscript{th} European Safety and Reliability Conference, ESREL 2015 : Zürich, Switzerland, 7–10 September 2015 / eds. Luca Podofillini, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2015 + CD. — ISBN: 978-1-138-02879-1 ; e-ISBN: 978-1-315-64841-5. — S. 563. — Bibliogr. s. 563. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 3911–3918. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. – Bibliogr. s. 3917–3918, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Obsługiwanie systemów technicznych zorientowane na niezawodność – koncepcja zmodyfikowanej metody RCM[Reliability-centered maintenance – an idea of modified RCM method] / Lech BUKOWSKI, Jerzy Jaźwiński, Katarzyna MAJEWSKA // W: Problemy niezawodności systemów : XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2007 / [red. Tadeusz Salamonowicz] ; PAN. — Warszawa ; Radom : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — Na s. tytułowej dodatkowo: Materiały Szkoły Niezawodności – Polska Akademia Nauk.. — ISBN: 978-83-7204-567-6. — S. 117–129. — Bibliogr. s. 128–129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena niezawodności istotności elementów w systemie logistycznymEvaluation of reliability importance of components in logistic systems / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 2 dod.: CD nr 2 Logistyka nauka : artykuły recenzowane, s. 499–508. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 508, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena niezawodności systemów logistycznych przy niepewnej informacji – podejście fuzzy : streszczenieEvaluation of reliability of logistics systems with uncertain information – fuzzy approach : abstract / Katarzyna MAJEWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: liczby rozmyte, system logistyczny, niezawodność systemów

  keywords: fuzzy numbers, logistics system, system reliability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena niezawodności systemów logistycznych w oparciu o liczby rozmyte i podejście wieloagentowe : streszczenieReliability assessment of logistic systems based on fuzzy numbers and multi-agent approach : abstract / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: TLM 2015 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XIX konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 9–12 grudnia 2015 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: liczby rozmyte, system wieloagentowy, system logistyczny, niezawodność systemów

  keywords: fuzzy numbers, logistics system, system reliability, multi-agent system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena niezawodności systemu transportu zaopatrzeniowego w elektrociepłowni z wykorzystaniem oprogramowania ReliaSoftDependability evaluation of transport supply system at the power plant with the use of ReliaSoft software / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: TLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13]. Streszcz., Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena niezawodności systemu transportu zaopatrzeniowego w elektrociepłowni z wykorzystaniem oprogramowania ReliaSoftDependability evaluation of transport supply system at the power plant with the use of ReliaSoft software / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 2 = Selected aspects of logistics management, Vol. 2 / pod red. Jerzego Feliksa i Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-647-5. — S. 205–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, nieuszkadzalność, system transportu zaopatrzeniowego

  keywords: dependability, reliability transport supply system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena niezawodnościowej istotności elementów w systemie logistycznymEvaluation of reliability importance of components in logistic systems / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA // W: TLM 2011 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011 : [materiały konferencyjne] / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Quantitative methods in logistics management / Paweł Hanczar, [et al.], Marek KARKULA, Krzysztof JURCZYK, [et al.], Katarzyna MAJEWSKA, Jerzy FELIKS, [et al.]. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2014. — 143, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0565). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-713-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Reliability analysis of internal transport system for production of petroleum extraction equipment / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: CLC'2013 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : December 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2013, Cracow, Poland : congress proceedings / AGH University of Science & Technology, Krakow, Poland, EU [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : TANGER Ltd.], cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Na s. red. dodatkowo: ISBN 978-80-87294-50-5. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: (reviewed version). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-87294-53-6. — S. 555–560. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 560, Abstr.

 • keywords: reliability, internal transport system, reliability importance, reliability allocation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Reliability analysis of internal transport system of manufactuging equipment for petroleum extraction / Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Republic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012 + CD. — ISBN: 978-80-87294-33-8. — S. 46. — Pełny tekst W: CLC 2012 [Dokument elektroniczny] : Carpathian logistics congress 2012 : November 7th – 9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Tanger, VSB Technical University Ostrava, TU, AGH. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-87294-33-8.— S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: