Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Łyp-Wrońska, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1076-1236 orcid iD

ResearcherID: AAV-6099-2021

Scopus: 57163672700

PBN: 5e709432878c28a0473b7f9d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • Analiza czasu pracy montażu pantografu kolejowegoAnalysis of the working time of assembly railway pantograph / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Arkadiusz Wolski // W: Inżynieria przyszłości 2019 : innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu : V międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa : księga abstraktów = Future engineering 2019 : technical and organizational innovations for industry : 5\textsuperscript{rd} international science and business conference : book of abstracts. — Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2019. — ISBN: 978-83-7789-572-6. — S. 34. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, lean management, wydajność pracy, metody pomiaru pracy, MTM

  keywords: optimization, lean management, labour efficiency, Methods Time Measurement, MTM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminiumAnalysis of domestic aluminum product export / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK, Bartosz ŁAMASZ, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Łukasz WZOREK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2017 nr 1, s. 80–81. — Bibliogr. s. 81

  orcid iD
 • słowa kluczowe: eksport aluminium, wymiana międzynarodowa, krajowe wyroby aluminium, rynek aluminium

  keywords: international exchange, aluminium market, domestic aluminium products, exports of aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2017.1.22

3
 • Analiza importu aluminium do Polski: stan obecny i prognozy[Analysis of aluminum imports into Poland: current status and forecasts] / WZOREK Agata, ŁYP-WROŃSKA Katarzyna // W: Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce : zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów : IV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Jedlnia-Letnisko, 28–30 czerwca 2017 r. : streszczenia wystąpień. — Radom : Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, [2017]. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zastosowania instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wybranego typu kabla[Analysis of the use of quality management instruments in the production process of the selected type of cable] / Paulina Wołek, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK // W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, T. 2 / red. Taras Nahirny, Tomasz Belica. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. — (Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji ; ISSN 2544-641X). — ISBN: 978-83-65200-09-9. — S. 133–144. — Bibliogr. s. 144

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, instrumentarium jakości, doskonalenie jakości, jakość wyrobów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Analysis of the 5S method in production enterprise - case study / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Bartłomiej Tyczyński // W: Quality production improvement : 12th international conference : 18-20.06.2018 Zaborze, Poland : book of abstract. — [S. l.] : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, [2018]. — ISBN: 978-83-63978-78-5. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Analysis of the working time of assembly railway pantograph / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Arkadiusz Wolski, Marzanna KSIĄŻEK // W: 5th international scientific and business conference – Future Engineering 2019 [Dokument elektroniczny] : May 29–30, 2019, Ołtarzew, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lancaster : DEStech Publications, Inc., cop. 2019. — (DEStech Transactions on Computer Science and Engineering ; ISSN 2475-8841). — e-ISBN: 978-1-60595-632-9. — S. 270–287. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dpi-proceedings.com/index.php/dtcse/article/view/30692/29277 [2019-09-24]. — Bibliogr. s. 286–287, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Audit as a tool of continuous improvement / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // W: New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives : 4\textsuperscript{th} international scientific conference : Cieszyn, 1\textsuperscript{st}–2\textsuperscript{nd} June 2017 : book of abstracts / University of Dąbrowa Górnicza. Faculty of Applied Sciences, University of Žilina. Department of Managerial Theories, VŠB - Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. — Dąbrowa Górnicza : University of Dąbrowa Górnicza, cop. 2017. — S. [18]

 • keywords: audit, quality management, continuous improvement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Concept of a foldable transmission chain used inside tobacco leaves harvesting machine / Simone Pascuzzi, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Francesco Santoro, Francesco Vicino // W: AIIA 2022: biosystems engineering towards the green deal : improving the resilience of agriculture, forestry and food systems in the post-covid era / eds. Vito Ferro, [et al.]. — Cham : Springer, cop. 2023. — (Lecture Notes in Civil Engineering ; ISSN 2366-2557 ; LNCE 337). — ISBN: 978-3-031-30328-9 ; e-ISBN: 978-3-031-30329-6. — S. 827–834. — Bibliogr. s. 833–834, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: joint, roller shackles, motion efficiency, foliage picking

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-30329-6_84

12
 • Determinant of quality in metalworking enterprises / ŁYP-WROŃSKA Katarzyna, Wolniak Radosław, Sułkowski Marcin // W: METAL 2018 : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd} – 25\textsuperscript{th} 2018, Brno, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-83-3. — S. 183. — Pełny tekst W: METAL 2018 [Dokument elektroniczny] : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd}–25\textsuperscript{th} 2018, Brno : conference proceedings : reviewed version. — Dane tekstowe. – Wersja do Windows. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 2029–2035. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2035, Abstr. — ISBN 978-80-87294-84-0

  orcid iD
 • keywords: product quality, quality management system, quality determinants, metal working industry, process quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Estimation of workload level of dynamic and static warehouse assemblers in logistic and ergonomic aspect / Mateusz Gawliński, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // W: Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : XI international scientific symposium 2022 / eds. Simone Pascuzzi, Francesco Santoro. — Cham : Springer, cop. 2023. — (Lecture Notes in Civil Engineering ; ISSN 2366-2557 ; vol. 289). — ISBN: 978-3-031-13089-2 ; e-ISBN: 978-3-031-13090-8. — S. 227–237. — Bibliogr. s. 237, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-14

  orcid iD
 • keywords: world class manufacturing, ergonomics, OWAS, Lehmann's tabular, chronometric method, working postures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-13090-8_24

14
15
 • Impact of quality management system documentation on enterprise innovation capability / ŁYP-WROŃSKA Katarzyna, WZOREK Agata, Warzecha Joanna // W: Međunarodni naučni zbornik Pravo Ekonomija Menadžement, [Cz.] 1 / urednik Vlastimil Vicen ; Srpsko razvojno udruženje. — Bački Petrovac : Srpsko razvojno udruženje, 2016. — ISBN: 978-86-80394-06-0. — S. 189–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • keywords: management, innovation, quality, quality management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kierunki rozwoju zarządzania jakością szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w PolsceTrends in development of quality management an opportunity for the development of Polish manufacturing and service companies in Poland / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce Teoria i Praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy Theory and Practice ; ISSN 2084-6495. — 2016 no. 1, s. 103–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/47109777/REME_16_%281-2016%29-Art9.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, Kaizen, Six Sigma, Total Quality Management, lean management

  keywords: lean management, Six Sigma, quality management, Kaizen, Total Quality Management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.19253/reme.2016.01.009

17
 • Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowejMethods of improving production processes in the metal industry / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Łukasz WZOREK, Kamil Jamróz // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2017 nr 1, s. 70–71. — Bibliogr. s. 71

  orcid iD
 • słowa kluczowe: branża metalowa, systemy zarządzania, procesy produkcji, usprawnienie produkcji

  keywords: production processes, metal industry, improving production, management systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2017.1.17

18
 • Możliwości wdrożenia projektów GOZ w oparciu o instrumentarium World Class Manufacturing[Opportunities to implement GOZ projects based on the instrumentation of the World Class Manufacturing] / Mateusz Gawliński, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami [Dokument elektroniczny] : Racławice, 28-30.11.2022 : książka streszczeń / red. Joanna Kulczycka, Agnieszka Nowaczek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN], [2022]. — e-ISBN: 978-83-964234-9-8. — S. 31–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/GOZ_2022_ksiazka_streszczen_nowy.pdf [2023-01-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Ocena procesu dystrybucji produktów w firmie usługowej[Evaluation of the product distribution in service company] / Adam Maciak, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Maryna Voloshchuk // W: Procesy logistyczne w społeczeństwie sieciowym : monografia / pod red. Elżbiety Skrzypek. — Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. — ISBN: 978-83-62785-11-7. — S. 153–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Oddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce[Impact of system support for R&D projects on innovation in Poland] / Maciej SABAL, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK, Marcin Olkiewicz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. — ISBN: 978-83-941281-2-8. — S. 177–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacyjność, B+R, programy operacyjne, UE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Possibility of $Al-Cu$ composite manufacturing from fine metal fractions by recycling processOkreślenie możliwości wytwarzania kompozytów $Al-Cu$ w procesie recyklingu drobnych frakcji metali / Łukasz WZOREK, Mateusz WĘDRYCHOWICZ, Marcel WIEWIÓRA, Piotr NOGA, Tomasz SKRZEKUT, Agata WZOREK, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 117–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/8yi2qh

  orcid iD
 • słowa kluczowe: miedź, konsolidacja plastyczna, aluminium, proszek, przewodność elektryczna, kompozyty Al-Cu

  keywords: aluminium, copper, plastic consolidation, powder, electrical conductivity, Al-Cu composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.2.117

24
 • Profile and professional career of graduates in Materials Engineering, AGH Faculty of Non-Feerous MetalsProfil absolwenta kierunku Inżynieria Materiałowa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w aspekcie jego pracy zawodowej / Maria RICHERT, Wacław MUZYKIEWICZ, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2016 R. 37 nr 3, s. 137–144. — Bibliogr. s. 143

 • słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, edukacja geologiczna, Wydział Metali Nieżelaznych AGH, profil absolwenta

  keywords: education, Materials Engineering, graduate profile, Faculty of Non-Ferrous Metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2016.3.8

25
 • Synthesis and characterization of carbon and carbon-nitrogen doped black $TiO_{2}$ nanomaterials and their application in sonophotocatalytic remediation of treated agro-industrial wastewater / Saifur Rahman, Rab Nawaz, Javed Akbar Khan, Habib Ullah, Muhammad Irfan, Adam GŁOWACZ, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Łukasz Wzorek, Mohammad Kamal Asif Khan, Mohammed Jalalah, Mabkhoot A. Alsaiari, Abdulkarem H. Almawgani // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 20 art. no. 6175, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/6175/pdf

  orcid iD
 • keywords: remediation, band gap, visible light absorption, electrical energy consumption, chemical oxygen demand, carbon-nitrogen doped TiO2, agro-industrial wastewater, sonophotocatalysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14206175