Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Leszczyńska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9859-8941 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-3179-2017

Scopus: 56151070300

PBN: 5e70920b878c28a04738f068

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Agnieszka Pasieka i Katarzyna Zielińska (red.), \emph{Opór i dominacja. Antologia tekstów}, tłum.: Michał Petryk, Agnieszka Halemba, Agnieszka Weseli, Agnieszka Pasieka, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 2015, ss. 423, ISBN 978-83-7688-513-1[Resistance and domination. Anthology of texts] / Rec. Katarzyna LESZCZYŃSKA, Edyta Tobiasiewicz // Lud (Wrocław) [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 0076-1435. — 2019 t. 103, s. 415–423. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 422–423. — tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/download/20914/24005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Between womanhood as ideal and womanhood as a social practice: women's experiences in the Church organisation in Poland / Katarzyna LESZCZYŃSKA // Journal of Contemporary Religion ; ISSN 1353-7903. — 2019 vol. 34 no. 2, s. 311–330. — Bibliogr. s. 328–330, Abstr.

 • keywords: gender, femininity, Poland, Roman Catholic Church, religion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/13537903.2019.1621550

3
 • Constructing of femininity and masculinity categories in an academic discourse. The case study of "science and scholarship in Poland information service / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 692–693. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Construction of feminity and masculinity in the discourse to popularize a science : the analysis of discursive strategies / Katarzyna LESZCZYŃSKA // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2012 no. 6, s. 183–211. — Bibliogr. s. 207–211, Abstr.

 • keywords: gender, gender beliefs, media, discourse, femininity, masculinity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cztery wizje Europy : analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w PolsceFour visions of Europe: an analysis of the opinions of John Paul II and Roman Catholic clergy in Poland / Katarzyna LESZCZYŃSKA. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009. — 302, [1] s.. — Bibliogr. s. 243–290, Summ., Indeksy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gender agency in religious organizations : distancing as reproducing of patterns of femininity in the institutions of the Roman Catholic Church in Poland / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 1480. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gender i religia – główne wymiary relacji : sprawozdanie z konferencji Women, religions and gender relations, 9–11 listopada 2016 roku, University of Turin, Turyn[Gender and religion – central dimensions of the relation : conference report: women, religions and gender relations, 9–11 November 2016, University of Turin, Turin] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Sylwia Urbańska // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2016 t. 15/3, s. 123–124. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2016.15.3/human.2016.15.3.123.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2016.15.3.123

8
 • Gender in religion? Religion in gender? : commentary on theory and research on gender and religion / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Katarzyna Zielińska // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2016 t. 15/3, s. 7–17. — Bibliogr. s. 13–17. — tekst: https://goo.gl/YxbWhm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2016.15.3.7

9
 • Guest editorial / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK // Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191. — 2008 vol. 4, s. 1–2. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191 / guest eds.: Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK. — London : Alternative Spiritualities and New Age Studies Association, 2008. — vol. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kobiecość i męskość z punktu widzenia socjologii : {\em gender} w kontekście przemian społeczeństwa informacyjnego[Feminity and masculinity from the point of view of sociology : {\it gender} in the context of transformations of information society] / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Łucji Kapralskiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka Inżynierów, Człowiek-najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-04-0. — S. 79–109. — Bibliogr. s. 108–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kobiety i religie[Women and religious] / pod red.: Katarzyny LESZCZYŃSKIEJ, Agnieszki Kościańskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006. — 574 s.. — ISBN10:  83-8850-896-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Małżeństwo, rozwód i aborcja w wypowiedziach duchownych katolickich z Krakowa[Mariage, divorce and abortion in the statement of catholic clergy in Cracow] / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: Kobiety i religie / pod red.: Katarzyny Leszczyńskiej i Agnieszki Kościańskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006. — S. 229–244

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metafory personifikujące Europę w wypowiedziach Papieża Jana Pawła II z lat 1990–2004Metaphors personifying Europe in John Paul II's statements from the years 1990–2004 / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji : Poznań, 24–26 kwietnia 2006, [Cz.] 3 / pod red. ks. Pawła Bortkiewicza, Stanisława Mikołajczaka, Małgorzaty Rybki. — Poznań : Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2007. — (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza ; ISSN 1427-9010 ; 36). — S. 63–72. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mitologizacja Europy w wypowiedziach duchownych kościoła katolickiego w Polsce : analiza nurtu totalnego[Mitologisation of Europe in the stablements of the clergy of Roman Catholic Church in Poland : analysis of “total” stream] / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: Oblicza religii i religijności / pod red. Ireny Borowik, Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Jana Doktóra. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2008. — ISBN: 978-83-60490-76-1. — S. 250–258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mobilization of masculinity in the religious and transnational contexts : gender practices of men in the parishes of Polish Catholic Mission in England / Katarzyna LESZCZYŃSKA // W: ESA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th conference of the European Sociological Association : (un)making Europe: capitalism, solidarities, subjectivities : Athens, 29.08–1.09 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — France : European Sociological Association (ESA), cop. 2017. — (Abstract Book / European Sociological Association ; ISSN 2522-2562). — S. 832–833. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.europeansociology.org/sites/default/files/ESA-2017-Athens_Abstract-Book_final.pdf [2019-05-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowa duchowość w badaniach społecznych[The new spirituality in the social investigations] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK // W: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej, Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008. — ISBN: 978-83-60490-69-3. — S. 9–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznychThe new spirituality in monocultural and pluralistic societies / pod red. Katarzyny LESZCZYŃSKIEJ, Zbigniewa PASKA. — Kraków : NOMOS, 2008. — 219 s.. — Bibliogr. s. 189–202, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-60490-69-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • O \emph{gender} jako kategorii teoretycznej socjologii : praktyki, struktury i procesy płciowe z perspektywy socjologii płci Raewyn Connell : [recenzja]: Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym / Connell, Raewyn – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013[Gender as theoretical category of sociology : practices, structures and gender processes from the prospect of Raewyn Connell's sociology of gender] / Rec. Katarzyna LESZCZYŃSKA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2013 t. 12/4, s. 99–109. — Bibliogr. s. 106–109. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2013.12.4/human.2013.12.4.99.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Od redakcji : płeć kulturowa a teorie socjologiczne[Editorial : gender and sociological theories] / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Agata Dziuban // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/2, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ograniczenia i bariery w pracy kobiet w instytucji religijnej : doświadczenia świeckich kobiet w organizacjach administracyjnych w Kościele rzymskokatolickim w PolsceLimitations and barriers in the women's work in religious institutions : the experiences of lay women in administrational bodies in the Roman Catholic Church in Poland / Katarzyna LESZCZYŃSKA // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2014 nr 1: Opis obyczajów na początku XXI wieku, czyli 210 lat po Kitowiczu / pod. red. Beaty Łaciak, s. 165–194. — Bibliogr. s. 191–194

 • keywords: gender, Roman Catholic Church, religious institutions, barries and limitations of women work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Performatywne wymiary kultury[Performative dimensions of culture] / pod red. Katarzyny SKOWRONEK i Katarzyny LESZCZYŃSKIEJ. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012. — 464, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62196-54-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Płeć społeczno-kulturowa jako kategoria różnicująca w migracyjnych organizacjach religijnychGender as a differentiating category in migrant religious organisations / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Sylwia Urbańska, Katarzyna Zielińska // Lud (Wrocław) [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 0076-1435. — 2018 t. 102, s. 301–338. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 334–338, Streszcz., Summ.. — tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/download/lud102.2018.11/16180

 • słowa kluczowe: migracje, płeć społeczno-kulturowa, organizacja religijna, Kościół katolicki, nowy instytucjonalizm, praktyki społeczne, instytucja

  keywords: gender, migration, religious organization, Catholic Church, new institutionalism, social practices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12775/lud102.2018.11

25
 • Płeć w instytucje uwikłana : reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce[Gender entanged in institutions] / Katarzyna LESZCZYŃSKA. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016. — 341 s., [1]. — Bibliogr. s. 311–333. — ISBN: 978-83-7383-810-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: