Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Lejda, dr inż.

poprzednio: Kapusta

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5486-5283 orcid iD

ResearcherID: GDB-2542-2022

Scopus: 57192094827

PBN: 5e709298878c28a047398aea

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • 3 months insight into the oxidation in air of semiconductor Cu2ZnSnS4 nanopowders made via high energy ball milling of copper alloys / Jerzy F. JANIK, Katarzyna LEJDA // W: AMSE 2023 [Dokument elektroniczny] : the 4\textsuperscript{th} international congress on Advanced Materials Science and Engineering : March 17–21, 2023, Vienna, Austria : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : International Science and Technology Conference Institute (ISTCI), [2023]. — S. 184. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://istci.org/amse2023/Abstract%20book%20of%20AMSE-2023.pdf [2023-03-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 6 month-long insight into the oxidation in air of semiconductor $Cu_{2}ZnSnS_{4}$ nanopowders / Katarzyna LEJDA, Jerzy F. JANIK // W: FEMS EUROMAT23 : [materials science and technology in Europe : 03-07 September 2023, Frankfurt am Main (Germany) & online] : book of abstracts / [German Materials Society - DGM e. V.]. — [Germany : German Materials Society - DGM e. V.], [2023]. — S. 1343. — Bibliogr. s. 1343

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Approach to make Kesterite quantum dots – a perspective material for photovoltaics / Mariusz DRYGAŚ, Katarzyna KAPUSTA, Jerzy F. JANIK // W: SEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-3-7. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/materialykonferencyjne/2019/seed2019-book-of-abstracts.pdf [2019-11-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Approaching mechanochemical synthesis of kesterite – a prospective solar cell material / Katarzyna KAPUSTA, Mariusz DRYGAŚ, Michał MUSIAŁ, Jerzy F. JANIK, Karolina Weręgowska, Sławomir Podsiadło // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 219. — Bibliogr. s. 219

 • keywords: pyrolysis, solar cells, band gap, kesterite, mechanochemical synthesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania termograwimetryczne nanoproszkowego kesterytu $Cu_{2}ZnSnS_{4}$ uzyskanego na drodze mechanochemicznej syntezy z wybranych siarczków metali[Thermogravimetric studies of kesterite $Cu_{2}ZnSnS_{4}$ nanopowders prepared by the mechanochemical synthesis from selected metal sulfides] / Katarzyna KAPUSTA, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Mirosław M. BUĆKO, Janusz PARTYKA // W: 62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 2–6 września 2019. Cz. 1, Książka abstraktów / red. prowadzący Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-60988-29-9. — S. 14-48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezdodatkowe, wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe spiekanie wytworzonej \emph {in situ} mieszaniny nanoproszków GaN i AlN[No additive, high-temperature and high-pressure sintering of the in-situ prepared mixture of GaN and AlN nanopowders] / Katarzyna KAPUSTA, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Swietlana Stelmakh, Stanisław Gierlotka, Bogdan Pałosz // W: IX krajowa konferencja Nanotechnologii NANO 2019 : 1–3 lipca 2019, Wrocław, Polska : książka streszczeń. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7493-091-8. — S. 47. — K. Kapusta, M. Drygaś, J. F. Janik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characteristics of various mixed nitride nanopowders in the system gallium nitride GaN/aluminium nitride AlN for sintering towards composite semiconducting nitride nanoceramics / J. F. JANIK, M. DRYGAŚ, K. KAPUSTA // W: HYMA 2019 [Dokument elektroniczny] : sixth international conference on Multifunctional, hybrid and nanomaterials : 11–15 March 2019, Stiges, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam] : Elsevier, [2019]. — S. [82]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://elsevier.conference-services.net/secureProgramme.asp?conferenceID=4255&uID=853313 [2019-03-19]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: sintering, nano crystalline, aluminium nitride, gallium nitride

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Composite nitride nanoceramics in the system titanium nitride $(TiN)-aluminum$ nitride (AlN) through high pressure and high temperature sintering of synthesis-mixed nanocrystalline powders / Mariusz DRYGAŚ, Katarzyna LEJDA, Jerzy F. JANIK, Bogdan Musielak, Stanisław Gierlotka, Svitlana Stelmakh, Bogdan Pałosz // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 3 art. no. 588, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/3/588/pdf

  orcid iD
 • keywords: sintering, nitrides, nano ceramics, Vickers hardness, nano crystalline composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14030588

9
 • Convenient two-step analysis of adventitious surface-bound and bulk oxygen contents in the metal and sulfide precursors to semiconductor kesterite $Cu_{2}ZnSnS_{4}$ / H. OSIP, K. LEJDA, M. DRYGAŚ, J. F. JANIK // W: NN21 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international conference on Nanosciences & Nanotechnologies : 6-9 July, Thessaloniki, Greece : book of abstracts : [conference online] / [Aristotle University of Thessaloniki]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : Aristotle University of Thessaloniki], [2021]. — S. 179. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.nanotexnology.com/index.php/abstract-books/send/3-abstract-books/5-nn21-abstract-book [2021-07-20]. — Publikacja dostępna po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Effect of kesterite oxidation in the ambient air on its semiconductor properties - study of kesterite nanopowders from three different precursor systems / Katarzyna LEJDA, Jerzy F. JANIK // W: FEMS EUROMAT23 : [materials science and technology in Europe : 03-07 September 2023, Frankfurt am Main (Germany) & online] : book of abstracts / [German Materials Society - DGM e. V.]. — [Germany : German Materials Society - DGM e. V.], [2023]. — S. 1355. — Bibliogr. s. 1355

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • GaAlN binary nitride solid solution as a potential material for highly efficient white light sources / Mariusz DRYGAŚ, Katarzyna KAPUSTA, Jerzy F. JANIK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 102. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: photovoltaics, semiconductors, nitrides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Heavy metal removal from fly ash by ball milling / Gabriela Radwańska, Natalia CZUMA, Wojciech Wróbel, Katarzyna LEJDA, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • High energy ball milling of mixtures of nanocrystalline powders of gallium nitride GaN and aluminum nitride AlN / Jerzy F. JANIK, Katarzyna KAPUSTA, Mariusz DRYGAŚ // Journal of Nanomedicine & Nanotechnology [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2157-7439. — 2018 vol. 9, s. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Vol. 9, Nano World 2018 DOI 10.4172/2157-7439-C3-074. — Conference Series LLC Ltd, 1709\textsuperscript{th} conference. — Nano World summit: current and future perspectives : June 06–07, 2018, Philadelphia, USA. — tekst: https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2157-7439-C3-074-002.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Infrared FT-IR insight into prolonged exposure to ambient air of semiconductor kesterite $Cu_{2}ZnSnS_{4}$ nanopowders prepared via mechanochemical synthesis route / Jerzy F. JANIK, Katarzyna LEJDA // W: Materials Oceania-2023 [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} international conference on Materials Science and Engineering : September 26-29, 2023, Nagoya, Japan : abstracts / PRISM, Nagoya University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : Nagoya University], [2023]. — S. 67-68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.materialsconferenceaustralia.com/pdfs/Materials_Science-2023-ABSTRACTS-Book.pdf [2023-09-29]. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Long-term oxidation susceptibility in ambient air of the semiconductor kesterite $Cu_2ZnSnS_4$ nanopowders made by mechanochemical synthesis method / Katarzyna LEJDA, Magdalena ZIĄBKA, Zbigniew Olejniczak, Jerzy Franciszek JANIK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 vol. 16 iss. 18 art. no. 6160, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/18/6160/pdf?version=1694572332

  orcid iD
 • keywords: energy band gap, mechanochemical synthesis, kesterite semiconductor, nanopowders, oxidation in air, kesterite oxidation products

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma16186160

21
 • Magnetic vs. semiconducting properties of kesterite Cu2ZnSnS4 prepared by mechanochemically assisted route from metal sulfides and sulfur / KAPUSTA Katarzyna, DRYGAŚ Mariusz, JANIK Jerzy F., Szczytko Jacek, Twardowski Andrzej, Olejniczak Zbigniew // W: NANOCON 2019 : 11\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials – research & application : October 16\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} 2019, Brno, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — ISBN: 978-80-87294-94-9. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Magnetism of kesterite $Cu_{2}ZnSnS_{4}$ semiconductor nanopowders prepared by mechanochemically assisted synthesis method / Katarzyna LEJDA, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Jacek Szczytko, Andrzej Twardowski, Zbigniew Olejniczak // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 16 art. no. 3487, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/16/3487/pdf

  orcid iD
 • keywords: oxidation, magnetic properties, solid state NMR, mechanochemistry, SQUID, kesterite Cu2ZnSnS4

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13163487

23
 • Mechanical and structural properties of nitride nanoceramics sintered from in situ made nanopowders of AlN, GaN, and AlxGa1-xN / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Katarzyna KAPUSTA, Kamil WOJTECZKO, Mirosław M. BUĆKO, Swietlana Stelmakh, Stanisław Gierlotka, Bogdan Palosz // W: 2019 E-MRS fall meeting [Dokument elektroniczny] : symposium V : Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX : September 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2019 Warsaw, Poland : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : University of Technology], [2019]. — Ekran [6]. — Tryb dostępu: https://www.european-mrs.com/new-materials-photonics-emrs [2019-10-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mechanical properties of the composite nanoceramics prepared from in-situ made nanopowders in the system aluminum nitride AIN/gallium nitride GaN / JANIK Jerzy F., DRYGAŚ Mariusz, KAPUSTA Katarzyna, WOJTECZKO Kamil, BUĆKO Mirosław M., Stelmakh Swietlana, Gierlotka Stanisław, Palosz Bogdan // W: NANOCON 2019 : 11\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials – research & application : October 16\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} 2019, Brno, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — ISBN: 978-80-87294-94-9. — S. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mechanochemically assisted synthesis of kesterite $Cu_{2}ZnSnS_{4}$ nanopowders for photovoltaic applications \emph{via} copper alloys formation / Jerzy F. JANIK, Katarzyna KAPUSTA, Mariusz DRYGAŚ // Journal of Nanomedicine & Nanotechnology [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2157-7439. — 2018 vol. 9, s. 50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Vol. 9, Nano World 2018 DOI 10.4172/2157-7439-C3-074. — Conference Series LLC Ltd, 1709\textsuperscript{th} conference. — Nano World summit: current and future perspectives : June 06–07, 2018, Philadelphia, USA. — tekst: https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2157-7439-C3-074-001.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: