Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kuźmińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Barwa szkliw i mas ceramicznych zawierających pigmenty z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Colour of glazes and ceramic masses containing pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system / STOBIERSKA E., KUŹMIŃSKA K., BUĆKO M. M., LIS J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of properties of perovskite and zirconium red pigments / KUŹMIŃSKA Katarzyna, BUĆKO Mirosław M. // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1–2], ID: 01636. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dod. afiliacja autorów: The Polish Ceramic Society

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of firing temperature on colour of transparent ceramic glazes dyed with perovskite-based red pigments : poster abstract / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Katarzyna KUŹMIŃSKA // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1147. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Pełny tekst na tym samym dysku Flash. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Dod. afiliacja Autorki: K. Kuźmińskiej – The Polish Ceramic Society

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metody {\em soft chemistry} w otrzymywaniu pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Preparation of the pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system by {\it soft chemistry} methods / BUĆKO M. M., STOBIERSKA E., LIS J., ZIENTARA D., KUŹMIŃSKA K. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Otrzymywanie pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ metodami \emph{soft chemistry}Preparation of pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system by soft chemistry methods / Katarzyna KUŹMIŃSKA, Ewa STOBIERSKA, Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 186–191. — Bibliogr. s. 190–191, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/860

 • słowa kluczowe: pigment, metody soft chemistry, perowskit itrowo-glinowy

  keywords: pigment, soft chemistry methods, yttrium-aluminium perovskite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie właściwości barwiących perowskitowych i cyrkonowych pigmentów czerwonychComparison of colouring properties of perovskite and zirconium red pigments / KUŹMIŃSKA K., BUĆKO M. M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Technological aspects of application of red perovskite-type pigments / E. STOBIERSKA, K. KUŹMIŃSKA, M. M. BUĆKO, J. LIS // W: seres'11 [Dokument elektroniczny] : II. international ceramic, glass, porcelain enamel, glaze and pigment congress : 10–12 October 2011, Eskişehir, Türkiye : abstract CD. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : Anadolu Üniversitesi], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: 10 October 2011 Maví Salon: Pigment)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ parametrów technologicznych na barwę szkliw i mas ceramicznych zawierających pigment z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Influence of technological parameters on colour of glaze and ceramic masses containing pigment from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ / Ewa STOBIERSKA, Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 472–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ skali procesu na przebieg syntezy czerwonego pigmentu o składzie $YAl_{0,97}Cr_{0,03}O_{3}$Influence of scale effect on synthesis of $YAl_{0,97}Cr_{0,03}O_{3}$ red pigment / Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Ewa STOBIERSKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ stopnia rozdrobnienia pigmentów w układzie $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ na barwę szkliw transparentnychEffects of size reduction of pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system on colour of transparent glazes / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Katarzyna KUŹMIŃSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 164–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ zwiększenia skali procesu na przebieg syntezy i właściwości barwne pigmentu $YAl_{0,97}Cr_{0,03}O_{3}$Scale-up of $YAl_{0.97}Cr_{0.03}O_{3}$ pigment synthesis / Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Ewa STOBIERSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 1, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.

 • słowa kluczowe: pigment, mineralizator, perowskit itrowo-glinowy

  keywords: pigment, mineralizer, yttrium-aluminium perovskite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie pigmentów $(Ce,Pr)O_{2}$ o strukturze fluorytu w zdobnictwie płytek ceramicznychApplication of $(Ce,Pr)O_{2}$ fluorite type pigments for ceramic tiles decoration / Ewa STOBIERSKA, Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: