Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kurowska, mgr inż.

poprzednio: Nowak

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
3
 • Błonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne : [poster][Bismuth film electrodes in catalytic voltammetry – preparation, properties and analytical application] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Katarzyna NOWAK, Maria KOŁPANOWICZ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Catalytic adsorptive potentiometric stripping determination of metal traces at bismuth film electrodes / A. BOBROWSKI, K. NOWAK // W: ICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa „SIGMA”], [2004]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt as its dimethyloglyoximate complex at bismuth film electrodes / Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Katarzyna NOWAK // W: YISAC'03 : 10\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Venice, June 3–5, 2003 : book of abstracts. Session F, Electroanalysis / Dipartimento di Chimica Fisica Università Ca Foscari di Venezia ; VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia. — [Venice : s. n.], [2003]. — S. 34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Catalytic stripping voltammetric determination of vanadium in the presence of chloranilic acid and bromate / Andrzej BOBROWSKI, Katarzyna NOWAK, Jerzy ZARĘBSKI // Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology ; ISSN 1211-5541. — 2005 vol. 11, s. 309–314. — Bibliogr. s. 314. — Presented at YISAC 2005 – 12th Young Investigator's Seminar on Analytical Chemistry : Sarajevo (Bosnia and Hercegovina), July 5–10, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determination of cobalt traces by catalytic adsorptive stripping potentiometry at bismuth film electrodes / Katarzyna NOWAK, Andrzej BOBROWSKI // W: YISAC 2004 : 11\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Graz, Austria June 30–July 3, 2004 : program ; book of abstracts ; proceedings ; list of participants. — [Austria : s. n.], [2004]. — S. 3. — Bibliogr. s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determination of picomolar levels of vanadium by catalytic adsorptive stripping voltammetry / K. NOWAK, A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI // W: YISAC 2005 : 12\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Sarajevo, Bosnia and Herzegovina July 5–10, 2005 : book of abstracts / University of Sarajevo. Faculty of Natural Sciences and Mathematics. Department of Chemistry. — [Bosnia and Herzegovina : s. n.], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Katalityczno-woltamperometryczne oznaczanie śladow żelaza na błonkowej elektrodzie bizmutowej w alkalicznym roztworze trietanoloaminy i bromianów[Catalytic voltammetric determination of iron traces at bismuth film electrode in alkaline solutions of triethanolamine and bromides] / Andrzej BOBROWSKI, K. NOWAK, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków, 24–25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-127-2. — S. 47, P 1. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Novel catalytic adsorptive voltammetric method for vanadium determination at hanging mercury drop and bismuth film electrodes / A. BOBROWSKI, K. NOWAK, J. ZARĘBSKI // W: ESEAC 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference on Electroanalysis : Bordeaux, France 11–15 June 2006 : book of abstracts / European Society for ElectroAnalytical Chemistry. — [France? : ESEAC], [2006]. — S. [1], P1-071

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Voltammetric studies of the novel vanadium(V) : chloranilic acid-bromate catalytic system / A. BOBROWSKI, K. NOWAK, J. ZARĘBSKI // W: IMA'05 : [the 4th international conference on Instrumental Methods of Analysis : modern trends and applications] : 2–6 October, 2005 Iraklion, Crete, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2005]. — S. 329

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Woltamperometryczne badania nowego układu katalityczno-adsorpcyjnego wanad(V)-kwas chloroanilowy-bromian[Voltammetric investigation of the new catalytic-adsorptive vanadium(V)-chloranilic acid-bromate system] / Andrzej BOBROWSKI, K. NOWAK, J. ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 45, P4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie nowoczesnych czujników bizmutowych do woltamperycznego oznaczania śladowych ilości żelaza[Application of bismuth film electrode for catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of iron traces] / Andrzej BOBROWSKI, Katarzyna NOWAK, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-175-3. — S. 52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: