Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kryzia, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgbg

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7693-107X

ResearcherID: brak

Scopus: 57194414145

PBN: 938126

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Analiza deformacji powierzchni terenu w dzielnicy Moszczenica miasta Jastrzębie-Zdrój w aspekcie wpływów eksploatacji górniczej Kopalni Węgla Kamiennego „JAS-MOS”[Analysis of the ground surface deformations of the district Moszczenica city ”Jastrzębie-Zdrój” in aspect the influence of mining exploitation of Jas-Mos coal mine] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Jerzy Majchrzak // W: Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-53-9. — S. 190–201. — Bibliogr. s. 200–201. — Tadeusz Majcherczyk, Katarzyna Kryzia – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of measured and predicted land surface subsidences caused by retreat mining / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 143–156. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, wyrobiska górnicze, osiadanie powierzchni, kopalnie węgla, deformacja gruntów, program EDNOPN, deformacja terenu górniczego

  keywords: surface subsidence, coal underground mining, land deformation, EDNOPN program, retreat mining , mining ground deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of economic effectiveness of preparation of domestic hot water / Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 121

 • keywords: economic effectiveness, hot water, electric storage water heater, district heating network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessment of sustainable development of hard coal mining industry in Poland with use of bootstrap sampling and copula-based Monte Carlo simulation / Michał Kopacz, Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2017 vol. 159, s. 359–373. — Bibliogr. s. 372–373, Abstr.. — tekst: goo.gl/rJ6dus

 • keywords: sustainable development, Monte Carlo simulation, bootstrap, hard coal mining industry, AHP model, empirical copula, Spearman's rank correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2017.05.038

5
 • Changes to the range of exploitation impact when mining the next coal deposit on the basis of geodetic measurementsZmiany zasięgu wpływów eksploatacji przy wybieraniu kolejnego pokładu węgla na podstawie pomiarów geodezyjnych / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Katarzyna KRYZIA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 219–230. — Bibliogr. s. 229–230, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.219.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka procesu monitorowania jakości wody wodociągowej na przykładzie miasta TarnowaCharacteristics of process monitoring the quality of tap water on the example of the city Tarnów / Katarzyna KRYZIA, Anna SZCZĘCH // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4591–4596. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4595–4596, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring jakości wód wodociągowych

  keywords: monitoring the quality of tap water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dampening variations in wind power generation through geographic diversification / Dominik Kryzia, Piotr Olczak, Jan Wrona, Michał Kopacz, Katarzyna KRYZIA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 53

 • keywords: Monte Carlo simulation, optimization, wind energy, diversification, wind power

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Działania naprawcze w celu likwidacji zagrożenia podtopieniem powierzchni terenu w rejonie wpływu eksploatacji górniczej[Repair measures to eliminate the threat of surface flooding in the mining influence area] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Jerzy Majchrzak // W: XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : 11–14.03.2019, Karpacz : materiały konferencyjne. — [Karpacz : s. n.], [2019]. — S. 47. — T. Majcherczyk, K. Kryzia - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Formation of recreation space in the context of the revitalization of the post-mining area of mine natural aggregate in Waryś / Katarzyna KRYZIA, Dominik Kryzia // W: [XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts = XI Krakowska konferencja młodych uczonych / Pro Futuro Science Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-15-5. — S. 50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: post-mining areas, revitalization, tourism and recreation space, mine natural aggregate, Waryś

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczneNatural gas and energy safety / Dominik KRYZIA, Katarzyna KRYZIA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 217–225. — Bibliogr. s. 224–225, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_19.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczneNatural gas and energy safety / Dominik KRYZIA, Katarzyna KRYZIA // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Koszty wytwarzania energii elektrycznej w spalarni odpadów komunalnych[The costs of generating electricity in incinerator of municipal waste] / Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 67–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Logistyka prac rozpoznawczych umożliwiających określenie przyczyn istniejącego zagrożenia obiektu zabytkowegoLogistics of the reconnaissance work for establishing the causes of the perceived hazard of the historic property / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4556–4563. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4562–4563, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dokumentacja stanu technicznego budynku, obiekt zabytkowy, struktura rozpoznania zagrożeń budynku

  keywords: structure recognition of the hazard of the building, historic building, documentation of the technical condition of the building

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mining influence in the area of the Pszczynka river and the method of riverbed restorationOddziaływanie eksploatacji górniczej w rejonie rzeki Pszczynki a metoda renaturyzacji jej koryta / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Jerzy Majchrzak // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2019 vol. 116 iss. 4, s. 103–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr., Streszcz.. — Art. w części: Civil Engineering. – Publikacja dostępna online od: 2019-04-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14082/

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, wpływy eksploatacji górniczej, niecka osiadań, renaturyzacja, profil podłużny rzeki

  keywords: mining damage, restoration, subsidence trough, extraction influence, longitudinal river profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.19.046.10358

17
 • Monitoring miejskich sieci wodociągowych w aspekcie wspomagania programami informatycznymiMonitoring of urban water supply networks in the aspect of computer programs supporting / Anna SZCZĘCH, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9831–9835. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9835, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SCADA, GIS, monitoring sieci wodociągowych, EPANET

  keywords: SCADA, GIS, monitoring of water supply, EPANET

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi w świetle regulacji prawa górniczego w latach 1918–2011[Protection the surface mining against damage under the control of mining in the years 1918–2011] / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 280–287. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 286–287, Streszcz.

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, tereny górnicze, ochrona powierzchni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oczekiwania społeczne w zakresie rewitalizacji terenu pogórniczego kopalni kruszywa naturalnego „Waryś”[Social expectations in the field of revitalization of post-mining areas in mine natural aggregate Waryś] / Katarzyna KRYZIA, Dominik Kryzia // W: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody – wybrane problemy w Polsce / red. Mariusz Klich, Jan Kozłowski. — Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. — Książka zawiera materiały z konferencji: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody : 10–12 marca 2016, Tarnów. — ISBN: 978-83-941202-5-2. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, kruszywa naturalne, badania ankietowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Organizacja systemu ochrony zabytków architektoniczo-budowlanych w prawie polskimThe organization of the protection system of architectural and construction monuments in the Polish law / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4564–4572. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4571–4572, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka, system ochrony zabytków, struktura organizacyjna służb ochrony zabytków

  keywords: logistics, system of heritage protection, organizational structure of the protection of monuments services

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Planowanie geodezyjnego procesu pomiarowego w aspekcie oceny górniczych deformacji powierzchniPlanning geodetic measurement process in the aspect of mining terrain deformation / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9286–9294. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9293–9294, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, deformacje terenu, planowanie pomiarów deformacji terenu górniczego

  keywords: terrain deformation, underground mining, planning of surveying of mining terrain deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Planowanie podziemnej działalności górniczej z uwagi na ochronę obiektu zabytkowegoPlanning underground activity mining with the AIM to protect a historic building / Zbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9530–9536. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9536, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, planowanie, prognoza deformacji

  keywords: underground mining, planning, deformations surface terrains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Porównanie kopalnych nośników energii pod względem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznegoComparison of fossil fuels in terms of capabilities to ensure energy security / Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA // W: Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii : [I międzynarodowa konferencja naukowa : 7–8 czerwca 2011, Poznań] / red. Piotr Kwiatkiewicz. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2011. — ISBN: 978-83-61304-36-4. — S. 353–363. — Bibliogr. s. 362–363. — Katarzyna Kryzia – afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Proces dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych świetle aktualnych przepisów prawaProcess of investigation claims for mining damages in construction objects under current law / Katarzyna KRYZIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 288–293. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, eksploatacja górnicza, odszkodowanie, prawo cywilne, ochrona terenów górniczych

  keywords: mining exploitation, mining damages, compensation size, civil law, protection of mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: