Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Klimkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2927-8308 orcid iD

ResearcherID: M-6502-2014

Scopus: 57189576870

PBN: 5e70923a878c28a04739205a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • A comprehensive view on occupational health and safety as a part of responsible rewardingBezpieczeństwo i higiena pracy jako kluczowy element odpowiedzialnego wynagradzania pracowników / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Ewa BECK-KRALA // W: Social responsibility of organizations : old – new stakeholders?. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 464). — ISBN: 978-83-7695-642-8. — S. 69–79. — Bibliogr. s, 77–79, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kapitał ludzki, bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiedzialne wynagrodzenie

  keywords: corporate social responsibility, human capital, responsible rewarding, occupational health and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.464.06

2
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej[Graduates of the AGH Faculty of Management at the beginning of their professional career] / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0616). — Bibliogr. s. 145–152. — ISBN: 978-83-7464-775-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis and development of competencies of faculty innovation brokers : evaluation and measurement methods / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Arkadiusz Szmal, Marzena STASZKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Dominik KOWAL // W: Science, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — (Routledge Studies in International Business and the World Economy). — Dod. ISBN: 978-1-032-19236-9. — ISBN: 978-1-032-19234-5 ; e-ISBN: 978-1-003-25827-8. — S. 111–127. — Bibliogr. s. 125–127. — tekst: https://tiny.pl/9b5j8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-10

4
 • Bezpieczne i higieniczne środowisko pracy w procesie ewaluacji systemu wynagrodzeń[Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization] / E. BECK-KRALA, K. KLIMKIEWICZ // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budowanie zaangażowania – czyli o wykorzystaniu platformy Moodle w kształtowaniu kompetencji społecznych studentówBuilding commitment – using Moodle in developing social skills of students / Katarzyna KLIMKIEWICZ // e-mentor ; ISSN 1731-6758. — 2016 nr 2, s. 4–12. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Changes in the discourse on corporate social responsibility : a case study, the example of a trade journal in the field of human resource managementZmiany w dyskursie prowadzonym na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : studium przypadku na przykładzie czasopisma branżowego z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management ; ISSN 1641-0874. — 2020 nr 3-4, s. 43–60. — Bibliogr. s. 56–59, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, prasa branżowa, zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: corporate social responsibility, human resource management, trade press, sustainable human resource management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.1669

7
8
 • CSR-based employer attractiveness among young job seekers: the role of individual characteristics and attitudes towards CSR / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Victor Oltra // W: EURAM'15 [Dokument elektroniczny] : 15\textsuperscript{th} annual conference : 17–20 June, 2015, Warsaw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : s. n.], [2015]. — e-ISBN: 978-8386437-60-0. — S. [1–2], 1–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://2015.euramfullpaper.org/program/papers-download.asp [2015-10-17]. — Bibliogr. s. 22–29, Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: corporate social responsibility, CSR, employer attractiveness, young job seekers, individual characteristics, attitude towards CSR, employer branding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czy dialog buduje przewagę konkurencyjną? : badanie spostrzegania przez menedżerów potencjału konkurencyjnego partycypacji interesariuszy w organizacjiDoes the dialogue create the competitive advantage? : the study on managerial perception of the competitive potential based on stakeholder participation in organization / Karolina Pietras, Katarzyna KLIMKIEWICZ // Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1899-6116. — 2015 nr 2, s. 83–101. — Bibliogr. s. 99-101, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: partycypacja interesariuszy, dialog z interesariuszami, przewaga konkurencyjna, zasoby relacyjne, percepcja menedżerska

  keywords: stakeholder participation, stakeholder dialogue, competitive advantage, relational resources, managerial perception

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Development of professional competencies : the perspective of: employers, employees and universities / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Marzena STASZKIEWICZ // W: Uncertainty in a flattening world: challenges for IHRM : 13\textsuperscript{th} international human resource management conference : 24–27\textsuperscript{th} June 2014, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Aleksy Pocztowski, Beata Buchelt. — Cracow : Cracow University of Economics, cop. 2014. — ISBN: 978-83-914703-4-3. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Does CSR enhance employer attractiveness? : the role of Millennial job seekers' attitudes / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Victor Oltra // Corporate Social Responsibility and Environmental Management ; ISSN 1535-3958. — 2017 vol. 24 iss. 5, s. 449–463. — Bibliogr. s. 459–461, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-22

  orcid iD
 • keywords: corporate social responsibility, stakeholder engagement, CSR, employer attractiveness, Millennials, individual attitudes, employer branding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/csr.1419

12
13
 • Emerging trends in employee competences in Polish therapeutic tourism enterprises / Diana DRYGLAS, Katarzyna KLIMKIEWICZ // International Journal of Spa and Wellness ; ISSN 2472-1735. — 2023 vol. 6 iss. 1, s. 157–175. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-02

  orcid iD
 • keywords: Poland, competences, health tourism, therapeutic enterprises, employee management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/24721735.2022.2152849

14
15
16
 • How effective are business ethics/CSR courses in higher education? / Guillermina Tormo-Carbó, Victor Oltra, Elies Seguí-Mas, Katarzyna KLIMKIEWICZ // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0428. — 2016 vol. 228, s. 567–574. — Bibliogr. s. 573–574, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-04. — 2nd international conference on Higher Education Advances, HEAd´16, 21–23 June 2016, València, Spain. — tekst: https://goo.gl/vpJhsY

 • keywords: higher education, management students’ ethical awareness, CSR teaching, business ethics teaching, business ethics, CSR course effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.sbspro.2016.07.087

17
 • HR biznes partner jako coach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwojuThe HR Business Partner as a coach for corporate social responsibility and sustainable development / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Marzena STASZKIEWICZ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management ; ISSN 1641-0874. — 2021 t. 142 nr 5, s. 95–116. — Bibliogr. s. 110–114, Summ.. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kompetencje, coaching, HR biznes partner

  keywords: sustainable development, corporate social responsibility, competence, CSR, coaching, HR Business Partner

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0015.5055

18
19
 • Jak zapewnić wspierające środowisko pracy? : bezpieczeństwo i higiena pracy jako element odpowiedzialnego wynagradzania[Assuring human capital as a base for corporate social responsibility? : a comprehensive view on occupational health and safety as a part of responsible rewarding] / K. KLIMKIEWICZ, E. BECK-KRALA // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowejCompetences, values and expectations of students of management at the beginning of their careers / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization / Ewa BECK-KRALA, Katarzyna KLIMKIEWICZ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 4, s. 523–531. — Bibliogr. s. 530–531. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02

 • keywords: compensation evaluation model, supportive working environment, occupational health and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10803548.2016.1183338

23
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowejAssessment and professional competencies relevance and labour market requirements for students of the AGH University of Science and Technology in Cracow Faculty of Management at the start of a professional career / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-476-1. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Odpowiedzialne przedsiębiorstwo w odpowiedzialnym otoczeniuResponsible company in responsible surrounding / Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym = Integration and disintegration processes in modern economy. Pt. 5, Integration and disintegration in real sector / pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. — (Ekonomia i Prawo ; ISSN 1898-2255 ; t. 11 nr 4). — S. 199–213. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Polish engineer with regard to changes caused by industry 4.0 / Katarzyna LISZKA, Józef Szczepan SUCHY, Paweł MALINOWSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 641–642. — Bibliogr. s. 642. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: competences, training, Industry 4.0, engineer, technologist

  cyfrowy identyfikator dokumentu: