Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Heryan, mgr inż.

poprzednio: Bugajska

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8104-7828 orcid iD

ResearcherID: V-8943-2017

Scopus: 57192314206

PBN: 5e70929a878c28a047398de5

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • A novel method to explore intrarenal arterial tree using micro-CT / Katarzyna HERYAN, Janusz Skrzat, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI // W: IST 2018 [Dokument elektroniczny] : IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : Kraków, Polska, October 16–18, 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — (IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques ; ISSN 2471-6162). — e-ISBN: 978-1-5386-6628-9. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-17. — W WoS zarejestrowane na s. 260–265. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047hh0120.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8577164

 • keywords: cast, micro-CT, kidney, minimally invasive surgery, kidney surgery, ability to absorb ionizing radiation, contrast agents, injection materials, 3D vascular tree

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IST.2018.8577164

2
 • Algorytmiczne wsparcie zabiegów nerkooszczędnych[Algorithmic support for facilitation on nephron sparing surgery] / Katarzyna HERYAN // W: KRK InnoTech : top trends 2018 [Dokument elektroniczny] : [20 marca 2018, Kraków : zeszyt abstraktów] / oprac. Michał Adamczyk, Mateusz Torba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-4-8. — S. 14–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/05/Ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-vol4.pdf [2018-07-13]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza danych obrazowych tomografii komputerowej w celu minimalizacji inwazyjności zabiegów onkologicznychThe analysis of the computed tomography data in order to minimize the invasiveness of the surgical oncology / Katarzyna BUGAJSKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza topologii drzewa naczyniowego nerki[Analysis of the vascular tree topology kidney] / Katarzyna HERYAN // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatic extraction of the pelvicalyceal system for preoperative planning of minimally invasive procedures / Katarzyna HERYAN, Andrzej SKALSKI, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak, Janusz GAJDA // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2017 vol. 24 no. 1, s. 3–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-10. — tekst: https://goo.gl/qmMYKx

 • keywords: kidney cancer, Computed Tomography (CT), kidney compartments, kidney segmentation, the pelvicalyceal system segmentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2017-0014

6
 • Automatyczne wyodrębnianie struktur nerkowych dla potrzeb planowania przedoperacyjnego zabiegów minimalnie inwazyjnych[Automatic renal compartments extraction for preoperative planning of minimally invasive procedures] / Katarzyna HERYAN, Andrzej SKALSKI, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak, Janusz GAJDA // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 181–182. — Bibliogr. s. 182. — K. Heryan, A. Skalski, J. Gajda - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: segmentacja, zabiegi nerkooszczędne, rak nerki, analiza obrazów medycznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Facilitation of nephron-sparing surgery for rental tumors by region growing image segmentation technique / Katarzyna BUGAJSKA // Archives of Medical Science ; ISSN 1734-1922. — 2015 vol. 11 iss. 2 suppl. 1, s. 182–183. — 11th WIMC : Warsaw International Medical Congress for Young Scientists : May 7–10, 2015 : abstract book

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kidney segmentation in CT data using hybrid level-set method with ellipsoidal shape constraints / Andrzej SKALSKI, Katarzyna HERYAN, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2017 vol. 24 no. 1, s. 101–112. — Bibliogr. s. 110–112, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-10. — tekst: https://goo.gl/opOc6z

 • keywords: image segmentation, level set method, kidney, ellipsoid, CT data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2017-0006

9
10
 • Registration of different phases of contrast-enhanced CT for facilitation of partial nephrectomy / Katarzyna HERYAN, Andrzej SKALSKI, Janusz GAJDA, Tomasz Drewniak, Jacek Jakubowski // W: IST 2016 : 2016 IEEE international conference on Imaging Systems & Techniques : October 4–6, 2016, Chania, Crete Island, Greece : proceedings / IEEE. — Piscataway, NJ, USA : IEEE, cop. 2016. — ISBN: 978-1-5090-1817-8. — S. 255–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.. — tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7738233

 • keywords: partial nephrectomy, segmentation, image registration, medical image processing, B-spline registration, surgery planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IST.2016.7738233

11
 • Renal vessels segmentation : [abstract] / Katarzyna BUGAJSKA // W: Proceedings of the twenty-first national conference on Applications of mathematics in biology and medicine : Regietów, 22–26 September 2015 = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Mariusz Ziółko, Urszula Foryś, Joanna Grzybowska. — Warszawa : University of Warsaw. Institute of Applied Mathematics and Mechanics, [2015]. — ISBN: 978-83-932893-2-5. — S. 108–109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Renal vessels segmentation for preoperative planning in percutaneous nephrolithotomy / Katarzyna HERYAN, Dominik Chorągwicki, Marek Sandheim, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak // W: IST 2018 [Dokument elektroniczny] : IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : Kraków, Polska, October 16–18, 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — (IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques ; ISSN 2471-6162). — e-ISBN: 978-1-5386-6628-9. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-17. — W WoS zarejestrowane na s. 41–46. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047hh0120.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8577147

 • keywords: kidney, personalized surgery, preoperative planning, percutaneous nephrolithotomy, image guidance, intrarenal vessels segmentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IST.2018.8577147

13
 • Segmentation and 3D visualization of key structures for planning the optimal surgical approach in partial nephrectomy / Katarzyna HERYAN // W: 12th WIMC : 12th Warsaw International Medical Congress : 12th–15\textsuperscript{th} May, 2016 : Warsaw Poland : abstract book. — [Warsaw] : Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw, [2016]. — ISBN: 978-83-7637-380-5. — S. 276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Segmentation of renal vascular tree supported by the usage of the probabilistic model / Katarzyna HERYAN // W: 12th WIMC : 12th Warsaw International Medical Congress : 12th–15\textsuperscript{th} May, 2016 : Warsaw Poland : abstract book. — [Warsaw] : Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw, [2016]. — ISBN: 978-83-7637-380-5. — S. 276–277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • The renal vessel segmentation for facilitation of partial nephrectomy / Katarzyna BUGAJSKA, Andrzej SKALSKI, Janusz GAJDA, Tomasz Drewniak // W: SPA 2015 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Poznan, 23–25\textsuperscript{th} September 2015 : conference proceedings / The Institute of Electrical and Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2015]. — W bazie Web of science ISBN: 978-1-4673-7597-9. — ISBN: 978-83-62065-21-9. — S. 50–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

 • keywords: partial nephrectomy, tumor supplying vessels segmentation, kidney cancer, level set method, nephron spraing surgery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/SPA.2015.7365112

17
 • Wpływ dawki i miejsca podania beklometazonu na wybrane struktury mózgu z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego[The influence of dose and locus of beclomethasone aerosol on selected brain structures using functional magnetic resonance] / Daria PANEK, Katarzyna BUGAJSKA, Zygmunt Podolec // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wyodrębnianie nerek z danych tomograficznych dla potrzeb minimalizacji inwazyjności zabiegów onkologicznych[Kidney segmentation from CT data for the purpose of minimizing the invasiveness of cancer treatment] / Andrzej SKALSKI, Katarzyna HERYAN, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 205–206. — Bibliogr. s. 206. — A. Skalski, K. Heryan - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: tomografia komputerowa, segmentacja, nerka, aktywne kontury

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie metody rozrostu obszaru do trójwymiarowej segmentacji naczyń krwionośnych na obrazach tomografii komputerowej w celu umożliwienia przeprowadzenia zabiegów nerkooszczędnych[Locally adaptive region growing technique for renal vessels segmentation in order to facilitate nephron sparing surgery] / Katarzyna BUGAJSKA, Daria PANEK // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie metody zbiorów poziomicowych do wyodrębniania struktur naczyniowych w obrębie nerki w celu minimalizacji inwazyjności zabiegów onkologicznychThe application of the level set method to extract vascular structures in the kidneys in order to minimize invasiveness of oncological surgeries / Katarzyna BUGAJSKA, Andrzej SKALSKI, Tomasz Drewniak, Janusz GAJDA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/18.pdf

 • słowa kluczowe: segmentacja naczyń krwionośnych, metoda zbiorów poziomicowych, zabiegi nerkooszczędne, leczenie raka nerki

  keywords: the level set method, nephron sparing surgery, kidney cancer treatment, kidney vascular segmentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.18

21
 • Zastosowanie metody zbiorów poziomicowych do wyodrębniania struktur naczyniowych w obrębie nerki w celu minimalizacji inwazyjności zabiegów onkologicznychThe application of the level set method to extract vascular structures in the kidneys in order to minimize invasiveness of oncological surgeries / Katarzyna BUGAJSKA, Andrzej SKALSKI, Tomasz Drewniak, Janusz GAJDA // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : XIV symposium : Krynica Zdrój 2015, May 17–21 : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61528-44-9. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: segmentacja naczyń krwionośnych, metoda zbiorów poziomicowych, zabiegi nerkooszczędne, leczenie raka nerki

  keywords: vascular segmentation, the level set method, nephron sparing surgery, kidney cancer treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: