Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Grzesik, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Grzesik-Wojtysiak

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3095-5874 orcid iD

ResearcherID: I-3000-2016

Scopus: 8727272000

PBN: 5e709207878c28a04738edca

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • A life cycle assessment of the municipal waste management system in TarnówAnaliza cyklu życia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie / Katarzyna GRZESIK, Magdalena Usarz // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 2, s. 29–38. — Bibliogr. s. 38, Streszczenia., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.2/geom.2016.10.2.29.pdf

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, analiza cyklu życia, oddziaływanie na środowisko, system gospodarki odpadami

  keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste, LCA, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.2.29

2
 • A review of Life Cycle Assessment studies of Rare Earth Elements industry / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 52, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-09-6. — S. 19–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: life cycle assessment, rare earth elements, LCA, REE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/52/S20.003

3
4
 • Air pollution caused by fires at waste storage sites: analysis of selected episodes in Poland / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna GRZESIK, Zbigniew KOWALEWSKI, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: New insights into environmental and energy development [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} international conference on Sustainable energy and environmental development : 13–15 October 2021, Krakow, Poland : extended abstracts / ed. Krzysztof Sornek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute of Sustainable Energy, 2021. — e-ISBN: 978-83-66559-07-3. — S. 5–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutze.org/seed2021/download/publications/SEED2021_EBoA.pdf [2023-07-07]. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • keywords: air quality, waste fires, high concentration episodes, aerosol optical depth, forward trajectory modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Krakow, Pt. 2Zastosowanie modelu IWM-PL do analizy cyklu życia (LCA) gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, Cz. 2 / Katarzyna GRZESIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 43–58. — Bibliogr. s. 56–58. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.4/geom.2013.7.4.43.pdf

 • słowa kluczowe: analiza cyklu życia (LCA), system gospodarki odpadami komunalnymi, modele do LCA, ocena wpływu cyklu życia (LCIA)

  keywords: life cycle assessment, LCA, municipal waste management system, models for LCA, life cycle impact assessment, LCIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.4.43

6
 • Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków, Pt. 1Zastosowanie modelu IWM-PL do analizy cyklu życia (LCA) gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, Cz. 1 / Katarzyna GRZESIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 35–55. — Bibliogr. s. 51–55, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.3/geom.2013.7.3.35.pdf

 • słowa kluczowe: system gospodarki odpadami komunalnymi, LCA, analiza cyklu życia, analiza zbioru, modele do LCA

  keywords: life cycle assessment, municipal waste management system, models for life cycle assessment, life cycle inventory, LCI

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.35

7
 • Application of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) of the rare earth elements (REEs) in beneficiation rare earth waste from the gold processing: case study / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) of the rare earth elements (REEs) in beneficiation rare earth waste from the gold processing: case study / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 22 art. no. 00018, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/10/e3sconf_asee2017_00018.pdf [2017-11-13]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-07. — ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : Wrocław, Poland, July 2-5, 2017

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172200018

9
10
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodologyWybór scenariusza gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem metodyki analizy cyklu życia (LCA) / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4303–4309. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4308–4309, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, zagospodarowanie odpadów, analiza cyklu życia, systemy gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

  keywords: modelling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, mechanical biological treatment, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodology / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 79

 • keywords: modelling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, waste management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Environmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 149. — Bibliogr. s. 149

 • keywords: REE, indicators, tailings exploitation, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Environmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.. — Toż na CD-ROMie

  orcid iD
 • keywords: recycling, REE, secondary sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.008

17
 • Environmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: REE, SEA screening stage, tailings exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.012

18
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: recovery, life cycle assessment, rare earth elements, LCA, REE, functional unit, system boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.014

19
 • Gospodarka odpadami garbarskimi i kuśnierskimi w Nowym TarguTanning and fur waste management in Nowy Targ / Katarzyna GRZESIK // W: Efektywność gospodarowania odpadami : VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Licheń–Poznań, Polska 2005 r. = Efficiency of waste management : VI-th Waste Forum. — Poznań : FUTURA Grzegorz Łuczak na zlec. PZITS. Oddział Wielkopolski, 2005. — Dod. ISBN: 8389696800. — ISBN10: 8360055041. — S. 523–531. — Bibliogr. s. 531

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Słomniki – stan obecny i propozycja zmianExisting and sugested waste management in Słomniki community / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Iwona KUCZYŃSKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 2, s. 303–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Gospodarka odpadami w pozwoleniu zintegrowanym dla huty staliWaste management in the integrated permission for steelworks / Katarzyna GRZESIK // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Kalisz–Poznań, Polska, 2007 r. = Efficient management of solid waste : VII-th International Waste Management Forum / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. — Poznań : FUTURA : PZITS, 2007. — Dod. ISBN 978-83-89696-96-7. — ISBN: 978-83-60055-19-X. — S. 545–553. — Bibliogr. s. 553

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Improvements in industrial waste landfilling at the solid waste landfill site in Krakow-Pleszow, Poland, implemented in order to obtain an integrated permit / K. GRZESIK // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 381–384. — Bibliogr. s. 384, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: landfilling, integrated permit, waste management, Best Available Techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-61

23
 • Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, ich struktura i właściwości z uwzględnieniem życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska przyrodniczego[Household hazardous waste, its structure, characteristic and the impact on the environment and human health] / Katarzyna GRZESIK-FILUS // W: Unieszkodliwianie i utylizacja komunalnych odpadów niebezpiecznych : ogólnopolska konferencja szkoleniowa : Wisła 11–13 kwietnia 2000 : materiały konferencyjne / ABRYS Grupa Konsultingowo-Projektowa. — Poznań : ABRYS, 2000. — ISBN10: 83-87382-52-3. — S. 39–53. — Bibliogr. s. 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Koncepcja gospodarki odpadami niebepiecznymi pochodzenia komunalnego w MałopolsceThe conception of the household hazardous waste management in Małopolska region / Katarzyna GRZESIK-FILUS // W: Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami : V Jubileuszowe międzynarodowe forum gospodarki odpadami = V-th Waste forum : Poznań-Gniezno 2003 / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : PZITS, 2003. — ISBN10: 83-914252-4-X. — S. 227–237. — Bibliogr. s. 236–237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25