Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Chruszcz-Lipska, dr

adiunkt

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1521-1711 orcid iD

ResearcherID: O-1138-2013

Scopus: 6505505803

PBN: 5e709316878c28a0473a2a87

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
2
 • An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna. — Int.Cl.: E03B 3/40\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4074901 A1 ; Opubl. 2022-10-19. — Zgłosz. nr EP22163933 z dn. 2022-03-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4074901A1.pdf

 • słowa kluczowe: podziemny zbiornik retencyjny, warstwa wodoprzepuszczalna, magazynowanie wody opadowej, magazynowanie wody roztopowej i drenażowej, odzysk wody opadowej, odzysk wody roztopowej i drenażowej

  keywords: underground retention reservoir, storage of rainwater, storage of snowmelt and drainage water, recovery of rainwater, recovery of snowmelt and drainage water, water permeable layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna. — Int.Cl.: E03B 3/40\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 4074901 B1 ; Udziel. 2023-09-13 ; Opubl. 2023-09-13. — Zgłosz. nr EP22163933 z dn. 2022-03-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4074901B1.pdf

 • słowa kluczowe: podziemny zbiornik retencyjny, warstwa wodoprzepuszczalna, magazynowanie wody opadowej, magazynowanie wody roztopowej i drenażowej, odzysk wody opadowej, odzysk wody roztopowej i drenażowej

  keywords: underground retention reservoir, storage of rainwater, storage of snowmelt and drainage water, recovery of rainwater, recovery of snowmelt and drainage water, water permeable layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
 • Chemistry of reservoir fluids in the aspect of $CO_{2}$ injection for selected oil reservoirs in Poland / Ewa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 6456, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6456/pdf

  orcid iD
 • keywords: EOR, CO2 injection, MMP (Minimum Miscibility Pressure) calculation, CHEMCAD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13236456

8
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 17

 • keywords: Poland, Malopolska, ground water, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Enantiomer-specific detection of chiral sodium pravastatin by Raman spectroscopy: experimental and theoretical studies / K. CHRUSZCZ-LIPSKA, T. Borowski, M. Baranska // W: SPEC 2014 [Dokument elektroniczny] : shedding new light on disease : 17–22 August 2014, Krakow, Poland : abstract book / ed. Kamilla Malek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : UJ], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — K. Chruszcz-Lipska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • High content of boron in curative water: from the spa to industrial recovery of borates? (Poland as a case study) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Gabriela Anna Madalska, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 8, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-24. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/1/8/pdf

  orcid iD
 • keywords: borate, high content of boron in water, curative water in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11010008

11
 • Identification of enantiomers of bornyl acetate and $\alpha$-pinene in essential oils from the Siberian fir needles / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // W: Vibrational spectroscopy : from theory to practice / ed. by Kamilla Malek. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. — ISBN: 978-83-01-18885-6. — S. 192–198. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Identyfikacja enancjomerów octanu bornylu i $\alpha$-pinenu w olejkach eterycznych z igieł jodły syberyjskiej[Identification of enantiomers of bornyl acetate and $\alpha$-pinene in essential oils from the Siberian fir needles] / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // W: Spektroskopia oscylacyjna : od teorii do praktyki : praca zbiorowa / pod red. Kamilli Małek. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. — ISBN: 978-83-01-18826-9. — S. 198–204. — Bibliogr. s. 204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Infrared and Raman study of selected mineral waters from Krynica-Zdrój (Poland) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Martyna Oleksy, Elżbieta Szostak // W: Advanced techniques of vibrational spectroscopy [Dokument elektroniczny] : seminar : 21\textsuperscript{st}-22\textsuperscript{nd} June, 2018, Kraków : book of abstracts / ed. Kamilla Małek, Małgorzata Barańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, [2018]. — e-ISBN: 978-83-945177-9-3. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www2.chemia.uj.edu.pl/zor/seminariumATVS2018/Abstract_book.pdf [2018-06-28]. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Innovative structural characterization of natural villiaumite crystal / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Elżbieta Szostak, Krzysztof Kazimierz Zborowski // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2023 vol. 13 iss. 12 art. no. 1531, s. 1-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-09. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/13/12/1531/pdf?version=1702516058

  orcid iD
 • keywords: far infrared spectroscopy, density functional theory (DFT) calculations, villiaumite mineral, sodium fluoride (NaF), color changes upon temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min13121531

15
16
 • Molecular structure and vibrational spectra of 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (BDE 100) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bartosz Trzewik, Bogumiła WINID // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2017 vol. 182, s. 50–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-21. — tekst: https://goo.gl/GFERb2

  orcid iD
 • keywords: Raman spectroscopy, IR spectroscopy, BDE 100, OFT calculations, 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2017.03.049

17
18
 • Raman and ROA study of structural and optical isomers of carenes / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // W: ICAVS-11 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} August 2021 [Krakow] : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : s. n.], [2021]. — S. 188. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icavs11.freexon.pl/pdf/ABSTRACT_BOOK_ICAVS11.pdf [2021-09-02]. — Bibliogr. s. 188

 • keywords: carenes, ROA spectroscopy, DFT calculation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Removal of cadmium from phosphoric acid in the presence of chloride ions using commercially available anion exchange resins / Marta Marszałek, Ewa KNAPIK, Marcin Piotrowski, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // Journal of Industrial and Engineering Chemistry ; ISSN 1226-086X. — 2023 vol. 118, s. 488–498. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-18

  orcid iD
 • keywords: sorption kinetics, phosphoric acid, surface functional groups, cadmium removal, cadmium chloride complexes, anion exchange resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jiec.2022.11.032

21
 • Restriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 14

 • keywords: soil pollution, manufactured gas plant, non permeable barrier, pollutions migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Separation of BTX fraction from reservoir brines by sorption onto hydrophobized biomass in a fixed-bed-column system / Ewa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Jerzy STOPA, Marta Marszałek, Agnieszka Makara // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 5 art. no. 1064, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-01. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/5/1064/htm

  orcid iD
 • keywords: BTX, breakthrough curve, oily brine, fixed bed column

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13051064

24
25