Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Karpińska-Rzepa, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza hydrogeochemiczna wód mineralnych Muszyny Zdroju na przykładzie ujęcia Antoni i P-3The hydrogeochemical analysis of mineral groundwater from Muszyna Zdrój on the example frame Antoni and P-3 / KARPIŃSKA-RZEPA Agnieszka, MUSIAŁ Magdalena // W: Hydrogeochémia 04 : “teorie a praxe v hydrogeologických aplikacích” : VIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 24. 6.–25. 6. 2004 Ostrava / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. HGF Institut geologického inženýrství, PRIF UK Bratislava. Katedra hydrogeológie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Changes of chemical composition of infiltrating waters in loess loam profile / Joanna KARLIKOWSKA, Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Magdalena MAJCHRZAK // W: Hydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 74–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Construction of a large-diameter dug well in the profile of unsaturated zone as a good database of percolating water composition / Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Magdalena MUSIAŁ, Stanisław WITCZAK // W: 11\textsuperscript{th} Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference : 18–22 October 2004 / eds. Walter Geller [et al] ; UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research. — [Leipzig : s. n.], [2004]. — (UFZ-Bericht ; ISSN 0948-9452 ; nr. 18/2004). — S. 244–245. — Bibliogr. s. 245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Evolution of carbon isotope composition of pore waters in the unsaturated zone: open or closed system conditions? / M. DULIŃSKI, M. KAPUSTA, A. KARPIŃSKA-RZEPA, K. RÓŻAŃSKI, S. WITCZAK // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : EGU General Assembly 2008 : Viena, 13–18 April 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : EGU], [2008]. — 1 dysk optyczny. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 10). — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ewolucja składu izotopowego węgla ${(^{13}C/^{12}C, ^{14}C/^{12}C)}$ rozpuszczonych węglanów w strefie aeracjiEvolution of carbon isotope composition ${(^{13}C/^{12}C, ^{14}C/^{12}C)}$ of dissolved carbonates in unsaturated zone / Marek DULIŃSKI, Marcin KAPUSTA, Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 2 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — Wykaz autorów do cz. 2 i 3 zamieszczony w T. 13, cz. 3.. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 65–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porous waters of loess unsaturated zone as archives of anthropogenic airborne pollution: case study from southern Poland / S. L. WITCZAK, A. KARPIŃSKA-RZEPA, K. RÓŻAŃSKI, J. Czana // W: The 34\textsuperscript{th} Congress of International Association of Hydrogeologists : theme: Groundwater – present status and future task : October 9–13, 2006 Beijing, China : abstracts. — [China : s. n.], [2006]. — S. 199–200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Prędkość migracji wód infiltrujących przez lessową strefę aeracji wyznaczona na podstawie badań izotopów stabilnych i trytuPercolating water migration velocity through loess unsaturated zone based on the tritium and stable isotopes analysis / Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA // W: Hydrogeochémia '05 : nové trendy v hydrogeochémii : 1. Modelovanie hydrogeochemických procesov : 2. Izotopy v hydrogeochémii : 3. Moderné metodické postupy : 4. Nová legislatíva : 5. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 21.–22. jún 2005 Bratislava, IX. ročník / eds. Renáta Fl'aková, Zlatica Ženišová ; Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra hydrogeológie [etc.]. — [Bratislava : s. n.], [2005]. — S. 68–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Profil hydrogeochemiczny wód porowych lessów w rejonie Huty im. Tadeusza Sendzimira w KrakowieHydrogeochemical profile of loess's pore waters near the Tadeusz Sendzimir Metallurgical Plant in Cracow / Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 2 / red. Bohdan Kozerski, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Program badań gleby i strefy aeracji dla oceny odporności wód podziemnych GZWP 450 na zanieczyszczenieProgram of soil and unsaturated zone investigation in estimating groundwater vulnerability to contamination in the area of MGWB 450 – Vistula river valley / A. KARPIŃSKA-RZEPA, S. WITCZAK // W: Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie = Groundwater quality and vulnerability / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; WNoZ UŚ. — Sosnowiec : WNoZ UŚ, 2002. — (Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ / Uniwersytet Śląski. Studenckie Koło Naukowe Geografów, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec ; ISSN 1895-6777 ; nr 22). — S. 81–88. — Bibliogr. s. 86–87, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Transport of anthropogenic pollutants through the unsaturated zone, traced by isotope chemical indicators: a case study from southern Poland / A. KARPIŃSKA-RZEPA, K. RÓŻAŃSKI, S. L. WITCZAK, R. WÓJCIK // W: EGU General Assembly 2005 [Dokument elektroniczny] : Vienna, Austria, 24–29 April 2005 / European Geosciences Union. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna? : EGU5], [2005]. — Tryb dostępu: {http://www.geophys-res-abstr.net/volumes.html}. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 7). — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Warunki hydrogeologiczne w gminie PrzemyślHydrogeological conditions in Przemyśl commune / Robert ZDECHLIK, Alicja Karpińska // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 563–568. — Bibliogr. s. 568, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: