Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Matwij, mgr inż.

specjalista

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55354245400

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Application of terrestrial laser scanning to gravimetric measurements as the example of uranium adit near WojcieszówZastosowanie naziemnego skaningu laserowego w pomiarach grawimetrycznych na przykładzie sztolni pouranowej w okolicach Wojcieszowa / Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 66–67. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty możliwości turystycznego zagospodarowania pustek pogórniczych[Economic and social aspects of tourism development of mining voids] / Karolina MATWIJ // W: Interdyscyplinarność – przyszłością nauki [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 30. 05. 2014 / oprac. Mateusz Kowalik ; Studenckie Koło Naukowe KALCYT. Instytut Chemii. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-935220-2-6. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Integration of 2D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora Project / Paweł ĆWIĄKAŁA, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ, Łukasz Miszk, Weronika Winiarska // Studies in Ancient Art and Civilization ; ISSN 1899-1548. — e-ISSN 2449-867X. — 2015 vol. 19 ed. by Jarosław Bodzek, s. 203–232. — Bibliogr. s. 218–224, Abstr.

 • keywords: 3D scanning, GIS in archaeology, 3D database, agora Nea Paphos, integrating 2D and 3D data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12797/SAAC.19.2015.19.10

4
5
 • Modelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOMModelling of horizontal dislocations in the Budryk-Knothe theory in the conditions of Glogowski Legnica Copper District mines (LGOM) / Zygmunt NIEDOJADŁO, Janusz JURA, Tomasz STOCH, Karolina MATWIJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja złoża rud miedzi, prognozowanie deformacji, przemieszczenia poziome, niecka odwodnieniowa, parametry teorii, dynamika deformacji

  keywords: horizontal displacements, drainage basin, deformation dynamics, deformation prognosis, copper ore exploitation, theory parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modern geodetic measurement techniques in gravimetric studies - example of gypsum karst in the Siesławice region / Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Naziemny skaning laserowy jako narzędzie do stworzenia trójwymiarowej bazy danych dla Agory Nea PafosTerrestial laser scanning as a tool for creating 3D database for Nea Paphos Agora in Cyprus / Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech MATWIJ, Karolina MATWIJ, Weronika Winiarska // W: W sercu starożytnego miasta : pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos na Cyprze (2011-2015) : międzynarodowe sympozjum oraz wystawa fotografii Roberta Słabońskiego = In the heart of the ancient city : five years of Krakow archaeologists' research at the Paphos Agora on Cyprus (2011-2015) : international symposium and exhibition of photographs by Robert Słaboński / red. Ewdoksia Papuci-Władyka, Agata Dobosz. — Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. — ISBN: 978-83-942469-3-8. — S. 68–70. — Bibliogr. dla całości s. 83–84. — Tekst pol.-ang.. — P. Ćwiąkała, W. Matwij, K. Matwij – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Próba modelowania przebiegu niecki odwodnieniowej na terenie LGOM na przykładzie wybranego rejonu O/ZG "Lubin" : [abstrakt][Modeling of a Drainage Basin in Legnica-Głogów Copper Area (LGOM) for a selected region of the O/ZG "Lubin" / Zygmunt NIEDOJADŁO, Karolina MATWIJ, Agata Widyńska, Grzegorz Patykowski // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014] + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 31–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Skanowanie laserowe w archeologii: doświadczenia Paphos Agora ProjectLaser scanning in archaeology: experiences from the Paphos Agora Project / Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech MATWIJ, Karolina MATWIJ, Edyta PUNIACH // W: Pafos – misterium miasta Afrodyty : dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie = Paphos – mystery of the city of Aphrodite : archaeological heritage versus new technologies / red. nauk. Ewdoksia Papuci-Władyka. — Kraków : Archaeologica Foundation, 2018. — ISBN: 978-83-941010-1-5. — S. 124–131. — Bibliogr. dla całości książki s. 324. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Surveying support in geophysical methods / Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 107. — XV\textsuperscript{th} international conference of young geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8\textsuperscript{th}–10\textsuperscript{th} 2014 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12