Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kossakowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7034-2266 połącz konto z ORCID

ResearcherID: P-6835-2019

Scopus: 57201345780

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • A review of Life Cycle Assessment studies of Rare Earth Elements industry / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 52, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-09-6. — S. 19–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr.

 • keywords: life cycle assessment, rare earth elements, LCA, REE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/52/S20.003

2
3
 • Air pollution caused by fires at waste storage sites: analysis of selected episodes in Poland / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna GRZESIK, Zbigniew KOWALEWSKI, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: New insights into environmental and energy development [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} international conference on Sustainable energy and environmental development : 13–15 October 2021, Krakow, Poland : extended abstracts / ed. Krzysztof Sornek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute of Sustainable Energy, 2021. — e-ISBN: 978-83-66559-07-3. — S. 5–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutze.org/seed2021/download/publications/SEED2021_EBoA.pdf [2023-07-07]. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • keywords: air quality, waste fires, high concentration episodes, aerosol optical depth, forward trajectory modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza cyklu życia jako narzędzie do oceny oddziaływania na środowisko, na przykładzie oceny systemu gospodarki odpadami komunalnymi[Life cycle assessment as a tool for environmental impact assessment, based on an example of a municipal waste management system] / Karolina KOSSAKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 204. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza cyklu życia poszukiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych zlokalizowanych w Europie[Analysis of the life cycle of searching for a concentrate of rare earth metals from secondary sources located in Europe] / Karolina KOSSAKOWSKA // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 158. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza cyklu życia pozyskiwania koncentratu metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych zlokalizowanych w EuropieLife Cycle Assessment of a rare earth elements concentrate production from secondary sources located in Europe / Karolina KOSSAKOWSKA // W: Nowoczesne technologie XXI w. : przegląd, trendy i badania, T. 1 / red. Alicja Danielewska, Monika Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-65932-70-9. — S. 189–204. — Bibliogr. s. 202–203, Streszcz., Abstr.. — Toż online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/345/Nowoczesne%20technologie%20XXI%20w.%20%E2%80%93%20przegl%C4%85d,%20trendy%20i%20badania.%20Tom%201.pdf} [2019-11-15]

 • słowa kluczowe: LCA, odzysk, analiza cyklu życia, metale ziem rzadkich, REE

  keywords: recovery, LCA, REE, rare earth metals, life cycle analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessment of the impact of waste fires on air quality and atmospheric aerosol optical depth: a case study in Poland / Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz GORZELNIK, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Zbigniew KOWALEWSKI, Karolina KOSSAKOWSKA // Energy Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2352-4847. — 2023 vol. 9 suppl. 5, s. 16–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 34–38, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-22. — Errata: Corrigendum to “Assessment of the impact of waste fires on air quality and atmospheric aerosol optical depth: a case study in Poland” [Energy Rep. 9 (2023) 16–38] // Energy Reports 2024 vol. 11 s. 3599 (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.03.042). — 4th international conference on Sustainable Energy and Environmental Development, Institute of Sustainable Energy : 2021, 13–15 October 2021, Cracow, Poland. — tekst: https://s.agh.edu.pl/2hV7S

 • keywords: remote sensing, air pollution, HYSPLIT, air quality monitoring, waste fires, high concentration episodes, AOD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.egyr.2023.03.087

8
9
 • Environmental and sustainable development indicators for a preliminary strategic assessment of REE recovery from mine tailings / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 149. — Bibliogr. s. 149

 • keywords: REE, indicators, tailings exploitation, EIA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental aspects of REE recovery technology from secondary sources in New Kankberg and Covas / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: recycling, REE, secondary sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.008

11
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • keywords: recovery, life cycle assessment, rare earth elements, LCA, REE, functional unit, system boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/41/S18.014

12
13
 • Life cycle environmental assessment of the production of rare earth elements from gold processing / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: CIEM 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International conference on Energy and environment : Bucharest, Romania 19-20 October 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5386-3943-6. — S. 134–137. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 137, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/aLhVsS

 • keywords: life cycle assessment, rare earth elements, characterization, normalization, life cycle inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CIEM.2017.8120854

14
 • Metodyka analizy cyklu życia w ocenie aspektów środowiskowych kopalń[Methodology of life cycle analysis in the assessment of the environmental aspects of the mines] / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — Dod. prezentacja w części Materiały konferencyjne. — S. 1–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych[Prospects of rare earth elements (REEs) recovery from tailings and mining waste] / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 47–48. — Pełny tekst w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.3.zip}

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, odzysk, odpady górnicze, metale ziem rzadkich, stawy osadowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczychPossibility of obtaining rare earth metals from flotation and mining waste / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — e-ISBN: 978-83-62922-81-9. — S. 49–61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf [2017-11-27]. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Projekt ENVIREE – przyjazne dla środowiska i efektywne metody ekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich (REE) ze źródeł odpadowych[ENVIREE project - environmentally friendly and effective methods of extraction of rare earth elements (REE) from waste sources] / Karolina KOSSAKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 227. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Projekt ENVIREE – przyjazne dla środowiska i wydajne metody pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich ze źródeł wtórnychENVIREE - Environmentally friendly and efficient methods for the extraction of Rare Earth Elements from secondary sources / Karolina KOSSAKOWSKA // W: Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa [Dokument elektroniczny], t. 1 / red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-58-5. — S. 163–173. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/n4iZCz [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pierwiastki ziem rzadkich, REE, ENVIREE

  keywords: rare earth elements, REE, ENVIREE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Screening Life Cycle Assessment of beneficiation processes for Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Karolina KOSSAKOWSKA, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 136. — Bibliogr. s. 136

 • keywords: recovery, life cycle assessment, rare earth elements, LCA, REE, beneficiation, tailings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Screening life cycle assessment of rare earth elements concentrate production from mining waste, Covas, Portugal / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-28-7. — S. 213–220. — Bibliogr. s. 220, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: life cycle assessment, raw materials, mining waste, rare earth elements, LCA, REE, tailings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/43/S18.027

22
 • The significance of energy consumption in environmental impact of rare earth elements recovery from tailings and mining waste / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 90. — Bibliogr. s. 90. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: energy consumption, environmental impact, life cycle assessment, rare earth elements, LCA, REE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25