Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaznowska-Opala, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9076-1422

ResearcherID: W-4180-2018

Scopus: 56768041900

PBN: 931175

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1Interpretation of pumping tests results on the basis of examination of AGH-1 well / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Jerzy KLICH // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 106–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: próbne pompowanie, metoda interpretacji próbnego pompowania

  keywords: pumping test, method of pumping test interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Causes of decreased discharge and damage to a dewatering well’s gravel coat / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA // Mine Water and the Environment ; ISSN Mine Water and the Environment. — 2016 vol. 35 iss. 2, s. 120–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-08-08. — tekst: http://goo.gl/qpIWkK

 • keywords: groundwater, lignite mining, well damage, discharge rate, clogging, well efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10230-015-0361-5

3
 • Charakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku "Szczakowa" w JaworznieCharacteristics of the reclamation process in the post-mining area - Sand Mine "Szczakowa" in Jaworzno / Sławomir BEDNARCZYK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 85–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, piaski podsadzkowe, rekultywacja terenów pogórniczych

  keywords: opencast mining, filling sand deposits, reclamation of post-mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 355–360. — Bibliogr. s. 360, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie OpolskimHydrogeological determinants of rock raw materials exploitation in Opole Region / Kazimierz RÓZKOWSKI, Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 112–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: surowce skalne, warunki hydrogeologiczne, Region Opolski

  keywords: rock raw materials, hydrogeological conditions, Opole Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Lej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczegoCone of depression and range of negative impact of dewatering / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, lej depresji, zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia kopalni

  keywords: mining damage, cone of depression, extent of the negative impact of mine dewatering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych[The evaluation of wells hydraulic efficiency] / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // W: HP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych - studium przypadkuThe evaluation of wells hydraulic efficiency - case study / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66. — Dod. afiliacja autorów: CE AGH

 • słowa kluczowe: energochłonność, próbne pompowanie, agregat pompowy, renowacja studni, starzenie studni

  keywords: energy consumption, pumping test, rehabilitation, pump unit, well aging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ[Influence of rock mining on the aquatic environment and measures to reduce its negative impact] / oprac. K. RÓŻKOWSKI, K. KAZNOWSKA-OPALA // W: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim / pod red. Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka ; aut.: Adrian Borcz, Andrzej Ciepliński, Wiesław Kozioł, Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wojciech Naworyta, Marek Stryszewski ; POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków – Wrocław : POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — S. 105–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ[Influence of rock mining on the aquatic environment and measures to reduce its negative impact] / oprac. K. RÓŻKOWSKI, K. KAZNOWSKA-OPALA // W: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim / pod red. Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka ; aut.: Adrian Borcz, Andrzej Ciepliński, Wiesław Kozioł, Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wojciech Naworyta, Marek Stryszewski ; POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków ; Wrocław : POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60905-69-2. — S. 114–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Porównanie parametrycznych metod oceny stanu studni wierconych[Comparision of parametric methods of evaluation condition drilled wells] / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2012 t. 86 nr 1, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porównanie wybranych metod interpretacji wyników próbnego pompowania na przykładzie studni badawczej AGH-1Comparison of the selected interpretation methods of pumping test results on the basis of the AGH-1 research well / Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 4, s. 64–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Prognoza zatapiania wyrobiska poeksploatacyjnego ŚwierkiForecast of flooding of the post-mining excavation Swierki / Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Wojciech Chudzik // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kamieniołom, rekultywacja wodna, metoda bilansowa

  keywords: quarry, water reclamation, balance method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych[Guidebook of hydraulics studies in geoengineering] / pod red. Krzysztofa POLAKA ; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-696-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Regeneracja studni głębinowych[Well regeneration] / Karolina KAZNOWSKA // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 123–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rekultywacja wodna jako czynnik determinujący sukces branży górnictwa odkrywkowego w praktyce sozologicznejWater reclamation determining the success of open-pit mining in environmental science practice / Grzegorz GALINIAK, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 122–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, siarka, rekultywacja wodna, zbiorniki poeksploatacyjne

  keywords: lignite, open-pit mining, sulphur, water reclamation, post-mining pit lakes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The dynamics of water wells efficiency reduction and ageing process compensation / Krzysztof POLAK, Kamil Górecki, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2019 vol. 11 iss. 1 art. no. 117, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-10. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4441/11/1/117/pdf

 • keywords: degradation, hydraulic efficiency, water well, sustainable efficiency, water well management, well operation, lifespan, well ageing, engineering structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w11010117

19
 • The method of wells' efficiency estimation / Krzysztof POLAK, Jerzy KLICH, Karolina KAZNOWSKA // W: IMWA Congress 2011 : mine water – managing the challenges : proceedings of the 11\textsuperscript{th} congress of the International Mine Water Association : Aachen, Germany, 4–11 September 2011 / eds. Thomas R. Rüde, Antje Freund, Christian Wolkersdorfer ; IMWA, RWTH Aachen University. — Aachen : RWTH Aachen University. Institute of Hydrogeology, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-00-035543-1. — S. 153–157. — Bibliogr. s. 156–157, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Urządzenie diagnostyczne do oceny parametrów hydraulicznych i energetycznych otworów studziennych[Diagnostic device for evaluation of hydraulic and energy parameters of borehole wells] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ORKISZ Paweł, POLAK Krzysztof, KAZNOWSKA-OPALA Karolina. — Int.Cl.: E02D 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 127782 U1 ; Opubl. 2020-05-18. — Zgłosz. nr W.127782 z dn. 2018-11-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 11, s. 58. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL127782U1.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring on-line, system pomiarowy, diagnostyka studni głębinowych, przenośna szafka pomiarowa, sonda poziomu wody, sonda ciśnienie w rurociągu

  keywords: on-line monitoring, measuring system, groundwater wells diagnostics, mobile control box, water level device, pipeline pressure device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Variability of selected physical and chemical parameters of the Kłodnica river waters (Silesian region) / Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Grzegorz GALINIAK // W: 19'CPSYS : XIX Conference of PhD Students and Young Scientists : interdisciplinary topics in mining and geology : Sosnówka near Karpacz, Poland, May 29–31, 2019 : book of abstracts. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-953956-2-8. — S. 29–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: water quality, surface waters, Upper Silesia, Kłodnica river, water chemism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: