Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Biel, mgr inż.

zatrudnienie w ramach grantu

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Changes in the content of Cd, Pb and Zn in the soil after the application of mineral-organic fertilizer mixtures / Renata JAROSZ, Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Karolina BIEL, Piotr RUSINIAK, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: Agriculture & food [Dokument elektroniczny] : 11th international conference : 14–17 August 2023, Burgas, Bulgaria : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bulgaria : Union of Scientists in Bulgaria], [2023]. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sciencebg.net/collection/download/ab-agro2023.pdf [2023-08-28]. — J. Szerement - dod. afiliacja: Maria Curie-Skłodowska University, Lublin ; J. Mokrzycki - dod. afiliacja: Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH ; M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • keywords: heavy metals, soil contamination, zeolite composites, exogenous organic matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of mineral-organic mixtures on ecotoxicity in contaminated soil / Monika MIERZWA-HERSZTEK, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Renata JAROSZ, Karolina BIEL, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Aleksandra PALUSZEWSKA, Krzysztof Gondek, Magdalena SZARA-BĄK // W: CSEE'23 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering : 29-31 March 2023, Lisbon, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada : International ASET Inc.], [2023]. — (Proceedings of the World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering ; ISSN 2371-5294). — e-ISBN: 978-1-990800-18-4. — S. 183-1. — Tryb dostępu: https://avestia.com/CSEE2023_Proceedings/files/paper/ICEPTP/ICEPTP_183.pdf [2023-04-13]. — Bibliogr. s. 183-1. — Publikacja wydana w części: ICEPTP'23 : 8th International Conference on Environmental Pollution, Treatment and Protection. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.11159/iceptp23.183

3
 • Wpływ zastosowania mieszanin mineralno-organicznych na przemiany materii organicznej w glebie[Effect of the use of mineral-organic mixtures on the transformation of organic matter in soil] / Renata JAROSZ, Karolina BIEL, Patrycja Koterla, Michał Juda, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: Zwiększanie zawartości węgla w polskich glebach - możliwości i ograniczenia [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : 29 września 2022 r. / Krajowa Platforma Glebowa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Puławy : Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, [2022]. — Slajdy 77–89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/w91lk [2022-10-24]. — Abstrakt pod adresem: {https://tiny.pl/w91ll} [2022-10-26]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, kompozyt zeolitowy, leonardyt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Yield-forming effect of mineral-organic mixtures in wheat and rape cultivation / Monika MIERZWA-HERSZTEK, Renata JAROSZ, Krzysztof Gondek, Justyna Szerement, Jakub MOKRZYCKI, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Karolina BIEL, Aleksandra PALUSZEWSKA, Marcin Musiałowski // W: Agriculture & food [Dokument elektroniczny] : 11th international conference : 14–17 August 2023, Burgas, Bulgaria : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bulgaria : Union of Scientists in Bulgaria], [2023]. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sciencebg.net/collection/download/ab-agro2023.pdf [2023-08-28]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow ; M. Musiałowski - dod. afiliacja: University of Warsaw

 • keywords: yield, lignite, spring wheat, zeolite composites, leonardite, rapeseed

  cyfrowy identyfikator dokumentu: