Wykaz publikacji wybranego autora

Karol Rzepa, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3364-3163 orcid iD

ResearcherID: AAD-5532-2021

Scopus: 56790143600

PBN: 5fc8cd5b085dcb7999c2eb84

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badania aktywności fazy szklistej w odpadach ze spalarni komunalnych i specjalnychInvestigations of the glass activity in municipal and special incinerating plants waste / Łukasz GOŁEK, Ewa KAPELUSZNA, Karol RZEPA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22/84 nr 1, s. 77–89. — Bibliogr. s. 87–89, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — Na stronie www czasopisma tytuł: Badania aktywności szkła w odpadach ze spalarni komunalnych i specjalnych. - W bazie WoS numery stron: 79–91. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2017/2017_1/Golek_1_2017.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Building ceramics with improved thermal insulation parameters / K. RZEPA, W. WONS, M. REBEN, J. MAŁOLEPSZY // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 83

 • keywords: expanded perlite, building ceramics, thermal insulation, thermal insulation ceramics, perlite brick

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Building ceramics with improved thermal insulation parameters / Karol RZEPA, Wojciech WONS, Manuela REBEN // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00082, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/EfIDvC [2016-12-15]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000082

4
 • Effect of thermal processing on the structural characteristics of fly ashes / Wojciech WONS, Karol RZEPA, Manuela REBEN, Paweł MURZYN // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 64. — Bibliogr. s. 64

 • keywords: fly ash, olivine, mullite, crystallization process, plagioclase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Influence of glassy powder compaction on the properties of sintered glass-ceramic materials / K. RZEPA, W. WONS, M. REBEN // W: SSC 2020 [Dokument elektroniczny] : 14 th International Conference on Solid State Chemistry : 14-17 June 2021, Trenčín, Slovakia : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Trenčín : FunGlass-Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, 2020. — e-ISBN: 978-80-8075-947-6. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://funglass.eu/ssc2021/wp-content/uploads/2021/09/Book-of-abstracts-UPDATE.pdf [2021-10-06]

 • keywords: sintering, fly ash, glass cullet, devitrification, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób wytwarzania drobnowymiarowych prefabrykatów brukowych z betonu wibroprasowanego z wykorzystaniem mieszanin z dodatków mineralnych naturalnych i odpadowych[Method of producing small-size paving precast elements made of vibro-pressed concrete using mixtures of natural and waste mineral additives] / Boś Hanna AN-BET, Stara Kornica ; wynalazca: Boś Hanna, ŁÓJ Grzegorz, GOŁEK Łukasz, RZEPA Karol, SZUDEK Wojciech. — Int.Cl.: B28B 1/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 436828 A1 ; Opubl. 2022-08-08. — Zgłosz. nr P.436828 z dn. 2021-02-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 32, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL436828A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Stabilizacja chemiczna gruntów spoistychChemical stabilization of cohesive soils / Wojciech WONS, Jan Mandecki, Karol RZEPA // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2016 nr 8–9, s. 39–42. — Bibliogr. s. 42

 • keywords: acid, chemical methods of stabilization, clay soils stabilization, clay minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Structure and microstructure of sintered ceramic obtained by crystallization of fly ash mixtures and glass cullet / K. RZEPA, W. WONS, M. SITARZ, M. REBEN // W: XV\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — ISBN: 978-83-939559-0-9. — S. 171, P99. — Dostęp również online: {https://www.intibs.pl/icms2019/ksiazka_electronic_b5.pdf} [2019-09-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • The influence of vitreous waste entropy on sintering process / W. WONS, K. RZEPA, M. Kosmal, M. REBEN, P. Pichniarczyk // W: JTACC 2019 [Dokument elektroniczny] : 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference : June 18-21, 2019, Budapest : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : AKCongres, [2019]. — e-ISBN: 978-963-454-416-6. — S. 524. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/jtacc/jtacc2019-boa.pdf [2019-07-03]

 • keywords: entropy, fly ash, sintering process, glassy waste, devitryfication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Thermal studies of fly ashes expansion / Karol RZEPA, Manuela REBEN, Wojciech WONS, Paweł MURZYN // W: CCTA 13 [Dokument elektroniczny] : 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 2–6 September 2018, Zakopane, Poland : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 139. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dostęp również online: {http://ccta13.umcs.pl/sites/default/files/CCTA13_abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Wpływ $CaO$, $Al_2O_3$ i alkaliów na aktywność fazy szklistej występującej w odpadach ze spalarni komunalnych i specjalnychInfluence of CaO, Al2O3 and alkalis on the activity of glassy phase in municipal and special incinerating plants wastes / Łukasz GOŁEK, Ewa KAPELUSZNA, Karol RZEPA, Agnieszka RÓŻYCKA, Łukasz KOTWICA // W: Monografie technologii betonu : X konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 8–10 października 2018, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2018. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-28-5. — S. 585–598. — Bibliogr. s. 597–598, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ składu mineralnego gruntów słabonośnych na parametry użytkowe w drogownictwie[The influence of the mineral composition of low-strength soils on properties important in the road construction] / Wojciech WONS, Karol RZEPA // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2016 nr 3, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ uziarnienia stłuczki szklanej na przebieg zmian termicznych zachodzących podczas jej obróbki wysokotemperaturowej[The influence of grain size glass cullet on the course of thermal changes taking place during the high-temperature processing] / Karol RZEPA // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie stłuczki szklanej ze szkła opakowaniowego do wytworzenia materiału szkło-krystalicznego[Utilization of glass cullet from packaging glass to produce glass-crystalline material] / Karol RZEPA // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: