Wykaz publikacji wybranego autora

Karol Dąbrowski, dr

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6130-9912 orcid iD

ResearcherID: V-3643-2018

Scopus: 57207107510

PBN: 5e70944e878c28a0473ba285

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analysis of carbon dioxide/methane mixing process in natural gas storage sites with carbon dioxide cushion / Karol DĄBROWSKI, Rafał SMULSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Michał ZAJĄC, Stanisław NAGY // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: Raman spectroscopy, natural gas storage, CCS, rock core experiments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Application of Raman spectroscopy for qualitative and quantitative analysis of natural gas and hydrogen mixtures / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 60

 • keywords: monitoring, Raman spectroscopy, natural gas, hydrogen, concentration measurements, gas sensing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of Raman spectroscopy in determination of thermodynamic and transport properties of rocks for an advanced Underground Gas Storage / Karol DĄBROWSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Rafał SMULSKI, Michał ZAJĄC, Stanisław NAGY // W: GeoRaman-2022 : 15\textsuperscript{th} international conference on Raman Spectroscopy Applied to the Geological, Planetary and Cultural Heritage Sciences : 29 August - 1 September 2022, Prague, Czech Republic : book of abstracts / ed. Adam Culka. — Prague : Charles University Faculty of Science Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources, 2022. — ISBN: 978-80-11-02203-7. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej[Investigations of natural gas composition in situ conditions of single-phase gas systems using Raman spectometry] / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY // W: Zagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0707). — ISBN: 978-83-66016-62-0. — S. 40–68. — Bibliogr.s. 65–68

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania spektrometryczne składu gazu ziemnego w warunkach in situ[Spectrometric tests of natural gas composition in situ conditions] / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI // W: Zagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0707). — ISBN: 978-83-66016-62-0. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 79

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Charakteryzacja zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce przy użyciu spektroskopii RamanaCharacterization of air pollution in a Lesser Poland area with a Raman spectroscopy / Michał A. ZAJĄC, Karol M. DĄBROWSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 13. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: spektroskopia Ramana, smog, monitorowanie zanieczyszczenia powietrza

  keywords: Raman spectroscopy, smog, air quality monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Compositional analysis of shale gas by Raman spectroscopy and its application for \emph {in-situ} measurements / KUCZYŃSKI S., WŁODEK T., BARBACKI J., DĄBROWSKI K., POLAŃSKI K., KRAKOWIAK M. // W: GeoRaman-2016 [Dokument elektroniczny] : XII international conference : Novosibirsk, Russia, June 9–15, 2016 : abstract volume / ed. by T. A. Alifirova, S. V. Rashchenko, A. V. Korsakov ; Siberian Branch. Russian Academy of Sciences, V. S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novosibirsk : Publishing "OFSET", 2016. — e-ISBN: 978-5-85957-124-6. — S. 108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/i4yKyo [2016-08-04]. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Determination of natural gas composition and concentration with Raman spectroscopy – high pressure and high temperature measurements / Szymon KUCZYŃSKI, Tomasz WŁODEK, Karol M. DĄBROWSKI, Jan BARBACKI, Krzysztof POLAŃSKI // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-57-5. — S. 809–816. — Bibliogr. s. 816, Abstr.

 • keywords: Raman spectroscopy, unconventional natural gas, phase behavior, HPHT, qualitative and quantitative measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Experimental determination of two-phase flow thermodynamics in microfluidic porous media with Raman spectroscopy / Karol DĄBROWSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Rafał SMULSKI, Michał ZAJĄC, Stanisław NAGY // W: GeoRaman-2022 : 15\textsuperscript{th} international conference on Raman Spectroscopy Applied to the Geological, Planetary and Cultural Heritage Sciences : 29 August - 1 September 2022, Prague, Czech Republic : book of abstracts / ed. Adam Culka. — Prague : Charles University Faculty of Science Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources, 2022. — ISBN: 978-80-11-02203-7. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Impact of salt precipitation on reservoir conditions: a microfluidic approach / Karol DĄBROWSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Michał ZAJĄC, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 37–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: Raman spectroscopy, CCS, CO2 injection, salt precipitation, microfluidic experiments, Reservoir-on-Chip Technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Koncepcja pozyskania litu ze złóż wód termalnych z wykorzystaniem technologii membranowychThe concept of lithium production from thermal water deposits with the use of membrane technologies / Karol M. DĄBROWSKI, Michał ZAJĄC, Katarzyna A. Kozieł // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-48-9. — S. 31–44. — Bibliogr. s. 42–44, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0592/NTT_tom2_031.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, geotermia, surowce mineralne, lit, membrany

  keywords: membranes, sustainable development, mineral resources, lithium, geothermal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-48-9_3

18
 • Microfluidic study of CO2 injection into Deep Saline Aquifers / Karol DĄBROWSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Rafał SMULSKI, Michał ZAJĄC, Mohammad Nooraiepour, Helge Hellevang, Stanisław NAGY // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 36

 • keywords: Raman spectroscopy, CCS, microfluidic, salt precipitation, deep saline aquifer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce metodą spektroskopii RamanaAssessment of air pollution in the Małopolska Province by Raman spectroscopy / Michał A. Zając, Karol M. DĄBROWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 829–832. — Bibliogr. s. 832

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.29

21
 • Opportunities and challenges in aquifer underground natural gas storage with a $CO_2$ cushion / Rockey Abhishek, Karol DĄBROWSKI, Łukasz KLIMKOWSKI, Homam Nikpey Somehsaraei, Mohsen Assadi, Prashant Jadhawar // W: Challenges and recent advances in sustainable oil and gas recovery and transportation / ed. by Sanket Joshi, Prashant Jadhawar, Asheesh Kumar. — Cambridge : Elsevier : Gulf Professional Publishing, cop. 2023. — ISBN: 978-0-323-99304-3. — S. 347-369. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-17

  orcid iD
 • keywords: aquifers, power-to-gas, energy transition, UNGS, CO2 cushion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/B978-0-323-99304-3.00005-4

22
23
 • Possibility of application of membranes in geothermal systems for lithium production : [abstract] / Michał ZAJĄC, Karol DĄBROWSKI // W: Young researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28\textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — e-ISBN: 978-83-959215-9-9. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r3glj [2021-06-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25