Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kapturski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Application of cyclic renewable silver amalgam film electrode in voltammetric and chronopotentiometric stripping analysis / Paweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI // W: YISAC 2009 : Young Investigators' Seminar on analytical Chemistry : 29. 06. – 02. 07. 2009, Graz, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2009]. — S. 97–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste / A. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, J. ZARĘBSKI, J. Dominik, D. A. L. Vignati // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. OP-26. — Bibliogr. s. OP-26

 • keywords: speciation, catalytic adsorptive stripping voltammetry, sediments, chromium(VI), surface active substances

3
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2008 Roč. 102, s. s70–s71, PP015. — Bibliogr. s. s71. — 12th international conference on Electroanalysis : Prague, 16–19 June 2008 : abstract book / ČAS, ČCHC. — [Prague : Česká společnost chemická, 2008]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of hexavalent chromium at a silver amalgam film electrode of prolonged application / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2011 vol. 23 no. 10, s. 2265–2269. — Bibliogr. s. 2268–2269, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201100237/pdf

 • keywords: chromium(VI), silver-based amalgam film electrode, catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry, river water

5
 • Catalytic adsorptive stripping voltammertic determination of chromium(VI) in overlying and interstitial waters isolated from sediments contaminated by tannery waste / A. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, A. KRÓLICKA, J. ZARĘBSKI, J. Dominik, D. Vignati // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of chromium(VI) in the presence of a great excess of surfactants / A. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, A. KRÓLICKA, J. ZARĘBSKI // W: AACD 2012 : 8\textsuperscript{th} Aegean Analytical Chemistry Days : 16–20 September 2012, Izmir-Turkey : book of abstracts. — [Turkey : s. n, [2012]. — S. 79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel at the silver amalgam film electrode / Paweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2008 Roč. 102, s. 102, PP076. — Bibliogr. s. s102. — 12th international conference on Electroanalysis : Prague, 16–19 June 2008 : abstract book / ČAS, ČCHC. — [Prague : Česká společnost chemická, 2008]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric procedures for chromium speciation in water sediments / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati // W: IMA'09 : 6th international conference on Instrumental Methods of Analysis : modern trends and applications : 4–8 October, 2009 Athens, Greece : book of abstracts. — [Athens : s. n.], [2009]. — S. 258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Characteristics of voltammetric adsorptive stripping and catalytic adsorptive stripping determination and speciation of chromium traces / Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Paweł KAPTURSKI // W: Sensing in electroanalysis, Vol. 3 / eds. K. Vytřas, K. Kalcher, I. Švancara. — Pardubice : University of Pardubice, 2008. — ISBN: 978-80-7395-087-3. — S. 189–206. — Bibliogr. s. 202–206, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Chromium (III) oxidation in a reservoir impacted by tannery discharges / Davide Vignati, Ewa Szalinska, Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Agnieszka Smolicka, Tomasz Haziak, Janusz Dominik // W: GÖTEBORG 2009 SWEDEN : SETAC Europe: 19th annual meeting : 31 May – 4 June 2009, Göteborg, Sweden : protecting ecosystem health: Facing the challenge of a globally changing environment : abstract book. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. [1], MO 005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Chromium speciation study in water sediments by means of Catalytic Adsorptive Stripping Voltammetry / Paweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati // W: YISAC2008 : 15\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Ljubljana, Slovenia, July 2–5, 2008 : book of abstracts / ed. Helena Prosen. — Ljubljana : Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2008. — ISBN: 978-961-6286-96-1. — S. 115–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Constant current stripping chronopotentiometry at the cyclic renewable mercury film silver based electrode / Paweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Abstract W: The 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry down to the molecular level: interfacial science for life and technology : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : program. — S. s10-P-008. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Oznaczenie chromu w obecności nadmiaru substancji powierzchniowo aktywnych metodą katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej[Determination of chromium by catalytic adsorptive stripping voltammetry in the presence of surface active substances] / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Silver amalgam film electrode of prolonged application in voltammetric and chronopotentiometric analysis / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: Sensing in electroanalysis, Vol. 4 / eds. Karel Vytřas, Kurt Kalcher, Ivan Švancara. — [Czechy] : Univerzita Pardubice, 2009. — ISBN: 978-80-7395-212-9. — S. 81–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Specjacyjne oznaczenie chromu metodą chronopotencjometrii stripingowej na błonkowej elektrodzie amalgamatowej[Application of stripping chronopotentiometry at silver based renewable amalgam film electrode for chromium speciation study] / Paweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Stripping chronopotentiometric determination of hexavalent chromium at silver based renewable amalgam film electrode / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI // W: 13th international conference on Electroanalysis : Gijon, (Asturias) Spain, June 20–24 2010 : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2010]. — S. 118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
20
 • The silver amalgam film electrode in catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel / Paweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. — 2008 vol. 617 iss. 1, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6 , Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-01-19. — Thomson Reuters Master Journal List (dawna „lista filadelfijska”) podaje ISSN 1572-6657. — tekst: http://goo.gl/gyQoso

 • keywords: silver amalgam electrode, nickel, cobalt, catalytic adsorptive stripping voltammetry, nitrite, nioxime

21
 • Woltamperometryczne badanie procesów utleniania Cr(III) w zbiornikach wodnych zanieczyszczonych ściekami garbarskimi[Voltammetric investigation of oxidation process of Cr(III) in water reservoirs contaminated with tannery waste] / Davide A. L. Vignati, Ewa Szalińska, Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Agnieszka Smolicka, Tomasz Haziak, Janusz Dominik // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. — ISBN: 978-83-63663-05-6. — S. 52. — Andrzej Bobrowski, Paweł Kapturski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Woltamperometryczne oznaczanie chromu(VI) w wodach porowych i nadosadowych : [poster][Voltammetric determination of chromium(VI) in overlying and interstitial waters] / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Woltamperometryczne oznaczanie kobaltu i niklu przy zastosowaniu błonkowej elektrody amalgamatowej o przedłużonym czasie stosowania : [poster][Voltammetric determination of cobalt and nickel at the silver amalgam film electrode with prolonged application] / Paweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wykorzystanie błonkowej elektrody amalgamatowej o przedłużonym czasie użytkowania w oznaczeniach palladu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej[Amalgam film electrode of prolenged applicability for adsorptive stripping voltammetric determination of palladium] / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Valentin Mirceski, Filip Spasovski, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-175-3. — S. 53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych