Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kapturkiewicz, prof. zw. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602361008

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
2
 • Analysis of causes and means to reduce artificial anisotropy in cellular automaton modelling of the solidification process / A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ, D. GURGUL // W: SP07 : Solidification Processing 2007 : proceedings of the 5th decennial international conference : 23–25 July 2007 / ed. Howard Jones. — Great Britain : University of Sheffield. Department of Engineering Materials, 2007. — ISBN: 978-0-9522507-4-6 ; ISBN10: 0-9522507-4-8. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Averaged Voronoi polyhedron in the equiaxed solidification modelling / A. A. BURBELKO, J. POCZĄTEK, W. KAPTURKIEWICZ, M. WRÓBEL // W: SPCI 10 [Dokument elektroniczny] : 10th international Symposium on the Science and Processing of Cast Iron : 10–13 November 2014, Mar del Plata, Argentina : proceedings / ed. by Roberto Boeri, Juan Massone, Graciela Rivera. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Argentina : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • keywords: ductile iron, averaged Voronoi polyhedron, elementary micro-diffusion field, phase transformation modelling, equiaxed growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Cellular automata diffusion-kinetic model of dendritic growth / Andriy BURBELKO, Edward FRAŚ, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Ewa OLEJNIK // W: Cellular automata : 6th international conference on Cellular automata for research and industry, ACRI 2004 : Amsterdam, The Netherlands, October 25–27, 2004 : proceedings / eds. Peter M. A. Sloot, Bastien Chopard, Alfons G. Hoekstra. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 3305). — S. 355–364. — Bibliogr. s. 363–364, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cellular automaton modeling of ductile iron microstructure in the thin wall / A. A. BURBELKO, D. GURGUL, W. KAPTURKIEWICZ, J. POCZĄTEK, M. WRÓBEL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 13–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Computational models for prediction of solidification microstructure / A. V. Catalina, A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ, M. Zhu // W: ASM Handbook. Vol. 1A, Cast iron science and technology / ed. Doru M. Stefanescu. — USA : ASM International, cop. 2017. — ISBN: 978-1-62708-133-7 ; ISBN10: 1-62708-133-X. — S. 94-105. — Bibliogr. s. 103–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Computation of interface curvature in modelling of solidification by the method of cellular automaton / A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ, D. GURGUL // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/zi0XPJ

 • keywords: cellular automaton, solidification modeling, artificial anisotropy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Computer modeling of ductile iron solidification for thin walled casting / Wojciech KAPTURKIEWICZ, Andriy BURBELKO, Marcin GÓRNY // W: CSSCR2013 : the 3rd international symposium on Cutting edge of Computer Simulation of Solidification, Casting and Refining : May 20–23, 2013, Stockholm, Sweden and Helsinki, Finland : abstracts book. — [Finland : s. n.], [2013]. — S. 81–82. — Bibliogr. s. 82

 • keywords: modeling, ductile iron, solidification process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Computer modelling as a means for verification of the effect of cast iron solidification process parameters on the run of DTA curves / Wojciech KAPTURKIEWICZ, Andriy A. BURBELKO, Edward FRAŚ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 327. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2008 z. 92, s. 25–26. — Bibliogr. s. 26. — XXIII Międzynarodowe sympozjum = XXIII Mezinárodní sympozium: Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów = Metody hodnocení struktury a vlasností materiálů / pod red. Mariusza Prażmowskiego. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Computer simulation of austenitizing process in cast iron with pearlitic matrix / KAPTURKIEWICZ W. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 189. — Pełny tekst w: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Organising Commitee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 53–56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Computer simulation of austenizing process in cast iron with pearlitic matrixModelowanie komputerowe austenityzacji żeliwa o osnowie perlitycznej / W. KAPTURKIEWICZ // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2005 R. 5 nr 15, s. 190–195. — Bibliogr. s. 194, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Concurrent growth of two phases in 2D space / A. A. BURBELKO, W. KAPTURKIEWICZ, E. FRAŚ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/NS3XnT

 • keywords: screening, KJMA theory, concurrent growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dlaczego modelowanie komputerowe jest w odlewnictwie potrzebne?Why is the computer modelling needed in casting? / Wojciech KAPTURKIEWICZ, Edward FRAŚ, Andriy A. BURBELKO // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2005 t. 55 nr 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dyfuzyjno-kinetyczny model wzrostu dendrytycznegoDiffusion-kinetic model of dendritic growth / Andriy BURBELKO, Edward FRAŚ, Wojciech KAPTURKIEWICZ, Ewa OLEJNIK // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004, T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — ISBN10:  8391882020. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 171–172, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Efekty cieplne podczas przemian fazowych w żeliwie w stanie stałym[Thermal effects during phase transformation in cast iron in solid state] / Wojciech KAPTURKIEWICZ // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 61–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kalorymetria skaningowa przemian austenitu w ferrytycznym żeliwie sferoidalnymDifferential Scanning Calorimetry of austenite transformation in ferritic ductile cast iron / W. KAPTURKIEWICZ, T. Czeppe, A. A. BURBELKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 22, s. 260–265. — Bibliogr. s. 265, Streszcz., Summ.

 • keywords: ductile iron, solid phase transformation, scanning calorimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Kinetyka austenityzacji żeliwa sferoidalnego o osnowie perlitycznej[Kinetics of austenitization of ductile iron with pearlitic matrix] / Wojciech KAPTURKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 298. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2004 z. 78, s. 213–219. — Bibliogr. s. 219. — Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów = Metody hodnocení struktury a vlasností materiálů : XIX międzynarodowe sympozjum = XIX mezinárodní sympozium : Roznov pod Radhoštěm 30 XI–2 XII 2004 / PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kinetyka efektów cieplnych podczas wytwarzania żeliwa ADI[Kinetics of heat effect during preparation of Austempered Ductile Iron] / Wojciech KAPTURKIEWICZ, Janusz LELITO, Andriy BURBELKO // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 58–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Komputerowe modelowanie kształtowania struktury w żeliwie wermikularnym w fazie stałej[Computer simulation of the vermicular cast iron structure formation in the solid state] / Wojciech KAPTURKIEWICZ, Andriy A. BURBELKO // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 308. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2005 z. 86, s. 49–54. — Bibliogr. s. 53–54. — Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów = Metody hodnocení struktury a vlasností materiálů : XX międzynarodowe sympozjum = XX mezinárodní sympozium : Ustroń–Jaszowiec, 7–9. 12. 2005 / kom. red.: Stanisław Król – przewodn. [et al.] ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Politechnika Częstochowska, PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: