Wykaz publikacji wybranego autora

Łucja Kapralska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901226

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowychThe Agora or Hyde Park? : the Internet as a social space for minority groups / red. Łucja KAPRALSKA, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — 374 s.. — Bibliogr. s. 353–371, Summ.. — ISBN: 978-83-7688-047-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Agresja słowna w internecie w obliczu śmierci Wisławy Szymborskiej na przykładzie wybranego forum[Verbal agression on the Internet after the death of Wisława Szymborska (Onet forum case study)] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X ; 26. Socjologia. — 2012 nr 6 Nowe media: edukacja–polityka–ekonomia–klutura / pod red. Agnieszki Ogonowskiej, s. 223–236. — Bibliogr. s. 234–235, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Aktywizacja seniorów jako problem społecznyEncouraging activity of seniors as a social problem / Łucja KAPRALSKA // W: Inkluzja czy ekskluzja? : człowiek stary w społeczeństwie / red. nauk. Małgorzata Synowiec-Piłat, Barbara Kwiatkowska, Krzysztof Borysławski. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015. — ISBN: 978-83-7374-092-1. — S. 241–256. — Bibliogr. s. 253–255

 • keywords: aging, motivation, social problem, seniors

4
 • Etnosieć : internet jako przestrzeń społeczna grup etnicznych[Ethno-net : Internet as a social space of ethnic groups] / Łucja KAPRALSKA // W: Wirtualność jako realność / red. nauk. Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. — ISBN: 978-83-7996-022-4. — S. 58–70. — Bibliogr. s. 68–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Facing old age in Poland: in search of a paradigm for life satisfaction among seniors / Łucja KAPRALSKA, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 53–54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja: Academy of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Grzechy internautów : jak Internet wpływa na naszą moralność[Sins of the internauts : how the Internet influences our morality] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 99-108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Ilość czy jakość? : o przyjaźni z Internetu jako wartości ludzi młodych na podstawie popularnych serwisów społecznościowychQuantity of quality? : Internet friendship as a value for youth (on the base of social network sites) / Łucja KAPRALSKA // W: Wartości i postawy młodzieży polskiej, T. 2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. — ISBN: 978-83-7525-246-0. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 290, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Interaktywność i promocja : o niektórych pożytkach jakie daje biznesowi Web 2.0[Interactivity and promotion : Web 2.0 as an useful tool for bussiness] / Łucja KAPRALSKA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Ekonomiczne Problemy Usług ; ISSN 1896-382X. — 2009 nr 35 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 1, s. 355–365. — Bibliogr. s. 365

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Internet i kultura darów[The Internet and the gift culture] / Łucja KAPRALSKA // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 143–153. — Bibliogr. s. 151–153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Internet i problem kapitału społecznego : (czy możliwe jest badanie kapitału społecznego w sieci?)[Internet and the problem of social capital] / Łucja KAPRALSKA // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 307–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Internet jako \emph {theatrum} śmierci o przeżywaniu umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecieThe Internet as a theatre of death: about experiencing death cemetery and mourning in the virtual world / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // Kultura i Społeczeństwo ; ISSN 0023-5172. — 2009 R. 53 nr 3, s. 191–208. — Bibliogr. s. 207–208, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Internet w procesach integracji i dezintegracji grup etnicznych : o pozytywnych i negatywnych aspektach użytkowania sieci przez mniejszościowe grupy etniczne / Łucja KAPRALSKA // W: Media mniejszości : mniejszości w mediach / pod red. Małgorzaty Adamik-Szysiak, Ewy Godlewskiej. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7784-484-7. — S. 105–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • „Internet? Zapomnij o prywatności” : rozważania o ekshibicjonizmie w dobie Internetu i nowych technologii„Internet? Forget about Privacy” : a discussion on exhibitionism in the era of the Internet and new technologies / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. — e-ISBN: 978-83-65705-09-9. — S. 51–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Kewb4U [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 71–73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: narcyzm, prywatność, kultura obnażania, ekshibicjonizm społeczny

  keywords: narcissism, privacy, striptease culture, social exhibitionism

14
 • Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej Polskiej – przestrzeń, etniczność, mit[South-east borderlands of pre-war poland – the space, ethnicity, the myth] / Łucja KAPRALSKA // W: Social'naâ rabota : sociologiâ : IV meždynarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ «Universitetskaâ nauka – 2008» : 12–16-maâ 2008 g. : sbornik statej / red. V. V. Harabet ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Priazovskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet. Katedra sociologii i social'noj raboty. — Mariupol' : PGTU, 2008. — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa[Cultural aspects of information society] / pod red. Łucji KAPRALSKIEJ. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — 234, [1] s.. — (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 223–232. — ISBN: 978-83-62098-04-0. — Na okł. dod.: Człowiek-najlepsza inwestycja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Mniejszości w Internecie : wprowadzenie[Minorities in Internet : preface] / Łucja KAPRALSKA, Bożena Pactwa // W: Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-047-1. — S. 7–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Od jednorodności do pluralizmu? : postawy Polaków wobec eutanazji[From homogenity to plurality : attitudes of Poles toward euthanasia] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej, Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008. — ISBN: 978-83-60490-69-3. — S. 173–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Oswajanie starości[Become familiar with old age] / Łucja KAPRALSKA, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Starość to radość : ogólnopolska konferencja : 9 maja 2014, Kraków. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. — ISBN: 978-83-60993-01-9. — S. 16–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych[Communicational and integrational functions of the Internet Social Services] / Łucja KAPRALSKA // W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7688-034-1. — S. 263–272

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Platforma edukacyjna SEIPA : czy przedsiębiorczości można nauczyć?The SEIPA learning platform : can entrepreneurship be taught? / Łucja KAPRALSKA, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Horyzonty Wychowania ; ISSN 1643-9171. — 2016 vol. 15 no. 34, s. 245–262. — Bibliogr. s. 261–262, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: edukacja, kompetencje, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy, SEIPA

  keywords: education, enterprise, SEIPA, competency, knowledge-based economy

21
 • Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu przedsiębiorczości na studiach inżynierskich[SEIPA platform as an e-technology in the teaching of entrepreneurship in engineering college] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Łucja KAPRALSKA // Eduakcja [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : magazyn edukacji elektronicznej ; ISSN 2081-870X. — 2016 nr 2, s. 77–86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://eduakcja.eu/files/pdf/125.pdf [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz.

 • słowa kluczowe: motywacja, przedsiębiorczość, e-kształcenie, SEIPA

22
 • Pokolenie podłączonych : o cechach pokoleniowych współczesnej młodzieży w kontekście użytkowania internetuConnected generation : contemporary young generation as Internet and mobile media user / Łucja KAPRALSKA // W: Czy stracone pokolenie? : młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku / red. nauk. Piotr Długosz, Hubert Kotarski, Witold Jedynak. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. — ISBN: 978-83-7996-113-9. — S. 134–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr.

 • keywords: youth, generation Y, internet, mobile media, generation X, lost generation

23
 • Realne i wirtualne oblicza pamięci : słowo wstępne[Real and virtual faces of memory: introduction] / Anna Fiń, Łucja KAPRALSKA // W: Sieć pamięci : cyfrowe postaci pamięci społecznej / pod red. Anny Fiń, Łucji Kapralskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2015. — ISBN: 978-83-7688-369-4. — S. 7–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Serwisy społecznościowe – nowa forma zbiorowości w SieciSocial Networking Services as a new form of aggregation on the Internet / Łucja KAPRALSKA // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 133–139. — Bibliogr. s. 139, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Sieć pamięci : cyfrowe postaci pamięci społecznej[The network of memory : digital shapes of social memory] / pod red. Anny Fiń, Łucji KAPRALSKIEJ. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2015. — 291 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7688-369-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych