Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Kapłan, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1596-9749 orcid iD

ResearcherID: W-7739-2018

Scopus: 57202380538

PBN: 5e70923a878c28a047392057

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • An analysis of support mechanisms for New CHPs: the case of Poland / Krzysztof Zamasz, Radosław KAPŁAN, Przemysław Kaszyński, Piotr W. Saługa // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 21 art. no. 5635, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5635

  orcid iD
 • keywords: energy policy, support systems, cogeneration, capacity market, individual cogeneration premium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13215635

2
 • CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych[CAF as a path to TQM in public institutions] / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zarządzanie Jakością ; ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • DEA jako metoda oceny technologii energetycznych - porównanie wybranych technologiiDEA as a method of energy technologies assessment - a comparison of selected technologies / Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 102, s. 245–259. — Bibliogr. s. 258–259, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: efektywność, DEA, technologie energetyczne, metoda obwiedni danych

  keywords: efficiency, DEA, Data Envelopment Analysis, energy technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Economic conditions for developing hydrogen production based on coal gasification with carbon capture and storage in Poland / Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 19 art. no. 5074, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/19/5074/pdf

  orcid iD
 • keywords: clean coal technologies, coal to hydrogen, hydrogen production and outlook, economic assessment of coal gasification in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13195074

5
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych – przegląd stosowanych podejśćEconomic assessment of coal gasification technologies using real option analysis – review of applied approaches / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 143–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, wartość strategiczna, analiza opcji rzeczowych, elastyczność decyzyjna, model wyceny, XNPV

  keywords: coal gasification, strategic value, real options analysis, managerial flexibility, valuation model, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skaliEconomic assessment of coal gasification technologies with particular focus on sequential compound option to wait and growth option / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, sekwencyjne opcje składane, model wyceny, XNPV, wartość strategiczna ROV

  keywords: valuation, appraisal model, sequential compound options, IGGC coal gasification, real option analysis, strategic value ROV, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evaluation of the economic efficiency of hydrogen production by lignite gasificationOcena efektywności ekonomicznej wytwarzania wodoru na drodze zgazowania węgla brunatnego / Michał Kopacz, Radosław KAPŁAN, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 4, s. 21–35. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-20. — tekst: https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-113369-44928?filename=Evaluation%20of%20the.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: produkcja wodoru, SMR, zgazowanie węgla brunatnego, ocena ekonomiczna, pozwolenia na emisję CO2

  keywords: coal gasification, hydrogen production, SMR, economic evaluation, CO2 allowances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33223/epj/113369

8
 • Ewaluacja wdrażania modelu CAF[Evaluation of implementation of CAF model] / Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Bartosz SOLIŃSKI // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2011 R. 43 nr 10, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznymThe concept of statistical process control application in the energy sector / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński, Radosław KAPŁAN, Paweł GRZESIAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2017 nr 6, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: karty kontrolne, sektor energetyczny, zarządzanie jakością, zdolność procesu, statystyczne sterowanie procesem

  keywords: energy sector, quality management, process capability, statistical process control, control charts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowychSupport mechanisms of coal gasification investments overview of global solutions / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, polityka przemysłowa, pomoc publiczna, finansowe mechanizmy wsparcia

  keywords: coal gasification, industrial policy, public assistance, financial support mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metan - paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG[Methane - gas fuel to vehicles : CNG technology] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 87, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0672). — Bibliogr. s. 85–88. — ISBN: 978-83-7464-919-3. — Na dołączonym CD-ROM-ie model finansowy "cng_model_v31" (arkusz Exel)

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metodyka oceny technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem Data Envelopment AnalysisEvaluation methodology of coal gasification technologies using Data Envelopment Analysis / Radosław KAPŁAN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, ocena efektywności, DEA

  keywords: coal gasification, effeciency assessment, DEA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węglaData envelopment Analysis (DEA) models used to efficiency evaluation of the energo-chemical coal processing / Piotr ŁEBKOWSKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2, s. 43–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, zgazowanie węgla, ocena efektywności, DEA, analiza obwiedni danych

  keywords: clean coal technologies, coal gasification, DEA, Data Envelopment Analysis, efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena efektywności ekonomicznej procesu zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych[Economic assessment of the municipal and industrial waste gasification process] / Radosław KAPŁAN, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, odpady, ocena efektywności

  keywords: waste, economic assessment, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Ocena efektywności ekonomicznej produkcji metanolu ze zgazowania węgla brunatnego[Evaluation of the economic efficiency of methanol production by lignite gasification] / Radosław KAPŁAN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 70. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-08]

 • słowa kluczowe: emisja CO2, zgazowanie węgla brunatnego, ocena ekonomiczna, produkcja metanolu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węglaAssessment of economic selected coal gasification technologies / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 202–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, miary i ocena efektywności ekonomicznej

  keywords: coal gasification, measures an economic effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena efektywności ekonomicznej wytwarzania wodoru na drodze zgazowania węgla[Economic evaluation of hydrogen production by coal gasification] / Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 22

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, wodór, zgazowanie węgla, reforming parowy, ocena ekonomiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węglaEconomic assessment of methanol production by coal gasification / Michał Kopacz, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Dominik Kryzia // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 1, s. 130–137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.1.24

21
 • Ocena ekonomiczna wytwarzania wodoru przez zgazowanie węglaEconomic assessments of hydrogen production by coal gasification / Michał Kopacz, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Dominik Kryzia // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 2, s. 241–249. — Bibliogr. s. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.2.12

22
23
 • Podziemne zgazowanie węgla – zarys technologiiUnderground coal gasification – outline of technology / Radosław KAPŁAN // W: Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska : monografia / red. Wioletta M. Bajdur, Joanna Kulczycka ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63500-55-9. — S. 56–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, węgiel, podziemne zgazowanie węgla, zgazowanie węgla, PZW

  keywords: coal gasification, coal, underground coal gasification, UCG, clean coal technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Potential support mechanisms of clean coal technology investmentsPotencjalne mechanizmy wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z czystymi technologiami węglowymi / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 214–225. — Bibliogr. s. 224–225, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, mechanizmy wsparcia, wsparcie finansowe, zgazowanie węgla

  keywords: clean coal technologies, support mechanisms, coal gasification, financial support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25