Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Wojteczko, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56148216200

PBN: 3996527

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Addition of elongated zirconia particles to stabilized tetragonal zirconia polycrystals / K. WOJTECZKO, K. HABERKO, M. M. BUĆKO, P. RUTKOWSKI, M. RĄCZKA // W: „Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — ISBN: 978-88-7586-599-3. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • keywords: composites, zirconia, hydrothermal crystallization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • Constant Stress Rate test as a tool to predict the lifetime of $\alpha$-alumina sintered bodiesTest stałego przyrostu naprężeń jako narzędzie do przewidywania czasu przeżycia spieków z $\alpha-Al_{2}O_{3}$ / WOJTECZKO A., Topa A., LACH R., WOJTECZKO K., PĘDZICH Z. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Description of subcritical crack growth phenomenon in alumina-zirconia particulate composites using parameters determined by the constant stress rate test / Agnieszka DUDEK, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH // W: Brittle Matrix Composites 11 : [proceedings of the 11\textsuperscript{th} international symposium on Brittle Matrix Composites (BMC-11) : Warsaw, September 28–30, 2015] / eds. Andrzej M. Brandt [et al.] ; Institute of Fundamental Technological Research. Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IFTR, 2015. — ISBN: 978-83-89687-96-8. — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • keywords: Zirconia toughened alumina, subcritical crack growth, strength tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Description of subcritical crack growth phenomenon in selected zirconia/alumina composite by constant stress rate test conducted at different environmental conditions / A. DUDEK, R. LACH, Ł. Naróg, K. WOJTECZKO, Z. PĘDZICH // W: The ninth international conference on High-performance ceramics : November 4–7, 2015, Guilin : programme and abstracts. — [China : s. n.], [2015]. — S. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determination of subcritical crack growth parameters in dense ceramic polycrystals by means of the constant stress rate test / A. DUDEK, R. LACH, K. WOJTECZKO, Z. PĘDZICH // W: Composites and ceramic materials – technology, application and testing : 14\textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża, 1–3 June 2015 : book of abstracts. — [Białowieża : s. n.], [2015]. — S. 35

 • keywords: silicon carbide, tetragonal zirconia, subcritical crack growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Determination of subcritical crack growth parameters in dense ceramic polycrystals by means of the constant stress rate test / Agnieszka DUDEK, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 206-207. — Abstracts of 14\textsuperscript{th} conference on Composites and ceramic materials – technology, application and testing : Białowieża, June 1\textsuperscript{st} - 3\textsuperscript{rd} 2015. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1167

 • keywords: silicon carbide, tetragonal zirconia, subcritical crack growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Estimation of lifetime of zirconia and zirconia-alumina composites using constant stress rate dataWyznaczanie czasu życia spieków z tlenku cyrkonu oraz kompozytów tlenek cyrkonu-tlenek glinu na podstawie wyników testu stałego przyrostu naprężeń / Agnieszka WOJTECZKO, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2017 vol. 17 nr 1, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18

 • słowa kluczowe: tetragonalny dwutlenek cyrkonu, test stałego przyrostu naprężeń, wyznaczanie czasu przeżycia, kompozyty dwutlenek cyrkonu-tlenek glinu

  keywords: tetragonal zirconia, subcritical crack growth, constant stress rate test, lifetime determination, zirconia-alumina composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Influence of sintering method on phase composition and mechanical properties of zirconia/alumina/tungsten carbide composites / Z. PĘDZICH, K. WOJTECZKO, A. WOJTECZKO, M. M. BUĆKO, K. Jach, M. Rosiński // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 304. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: microstructure, composites, sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Lifetime prediction based on the Constant Stress Rate test for zirconia and zirconia - alumina composites / Agnieszka WOJTECZKO, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 54

 • keywords: tetragonal zirconia, subcritical crack growth, constant stress rate, strength-probability-time diagram, zirconia-alumina composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mechanical and structural properties of nitride nanoceramics sintered from in situ made nanopowders of AlN, GaN, and AlxGa1-xN / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Katarzyna KAPUSTA, Kamil WOJTECZKO, Mirosław M. BUĆKO, Swietlana Stelmakh, Stanisław Gierlotka, Bogdan Palosz // W: 2019 E-MRS fall meeting [Dokument elektroniczny] : symposium V : Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX : September 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2019 Warsaw, Poland : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : University of Technology], [2019]. — Ekran [6]. — Tryb dostępu: https://www.european-mrs.com/new-materials-photonics-emrs [2019-10-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mechanical properties of the composite nanoceramics prepared from in-situ made nanopowders in the system aluminum nitride AIN/gallium nitride GaN / JANIK Jerzy F., DRYGAŚ Mariusz, KAPUSTA Katarzyna, WOJTECZKO Kamil, BUĆKO Mirosław M., Stelmakh Swietlana, Gierlotka Stanisław, Palosz Bogdan // W: NANOCON 2019 : 11\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials – research & application : October 16\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} 2019, Brno, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — ISBN: 978-80-87294-94-9. — S. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Microporous sialon material with low thermal conductivityMikroporowaty materiał sialonowy o niskiej przewodności cieplnej / Wiktoria WIERZBA, Kamil WOJTECZKO, Piotr Putyra, Mirosław M. BUĆKO, Lucyna Jaworska, Zbigniew PĘDZICH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 2, s. 78–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.. — tekst: http://ptcer-1pl-1000032oq0455.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1422

 • słowa kluczowe: przewodność cieplna, SHS, SPS, sialon

  keywords: thermal conductivity, SHS, SPS, sialon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Optimization of useful properties of alumina/zirconia composites for selected applications / Zbigniew PĘDZICH, Grzegorz GRABOWSKI, Kamil WOJTECZKO, Agnieszka WOJTECZKO // W: Manufacturing technologies, properties and applications of advanced structural ceramic materials [Dokument elektroniczny] : April 7, 2017, [Rzeszów, Poland] : workshop program and book of abstracts / Institute of Power Engineering, Ceramic Department CEREL. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : s. n.], [2017]. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://uploadfile.pl/pokaz/1075819—1td6.html [2017-04-21]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Phase stability and properties of composites in oxide-carbide systems sintered by means of different techniques / Z. PĘDZICH, A. WOJTECZKO, K. WOJTECZKO, M. Strzelecka, M. M. BUĆKO, M. Rosiński, K. Jach // W: Engineering ceramics 2019 : ceramics for people : advanced research workshop : Smolenice, Slovakia, May 12–16, 2019 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2019]. — ISBN: 978-80-971648-7-4. — S. 53

 • keywords: sintering, carbides, zirconia, particulate composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • SiC-based composites made with SHS derived powdersKompozyty na bazie SiC wytwarzane z proszków otrzymywanych metodą SHS / Kamil WOJTECZKO, Agnieszka WOJTECZKO, Marta Strzelecka, Katarzyna Jach, Marcin Rosiński, Yongsheng Liu, Chengyu Zhang, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew PĘDZICH // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2020 R. 20 nr 1, s. 17-22. — Bibliogr. s. 22. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/1336_2020t01_kamil-wojteczko-agnieszka-.pdf

 • słowa kluczowe: prasowanie na gorąco, węglik krzemu, samorozwijająca synteza wysokotemperaturowa SHS, spiekanie wspomagane działaniem pola elektrycznego U-FAST, HP

  keywords: silicon carbide, self-sustaining high-temperature synthesis SHS, upgraded field assisted sintering technique U-FAST, hot-pressing HP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Silicon carbide materials modified by yttrium or chromium compounds derived from SHS powdersWęglik krzemu modyfikowany związkami itru lub chromu wytwarzany z proszków otrzymywanych metodą SHS / Kamil WOJTECZKO, Agnieszka WOJTECZKO, Marta Strzelecka, Katarzyna Jach, Marcin Rosiński, Yongsheng Liu, Chengyu Zhang, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew PĘDZICH // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Skład fazowy kompozytu $Y-TZP/ZrO_{2}$ a temperaturaPhase composition in $Y-TZP/ZrO_{2}$ composite vs. temperatures / Kamil WOJTECZKO, Kamil WOJCIECHOWSKI, Mirosław BUĆKO, Krzysztof HABERKO // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2020 t. 72 nr 2, s. 123–131. — Bibliogr. s. 130–131, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-01. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/article/view/151/119

 • słowa kluczowe: spiekanie, dwutlenek cyrkonu, krystalizacja hydrotermalna

  keywords: sintering, zirconia, hydrothermal crystallization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Slow crack propagation and life-time prediction of tetragonal zirconia materialsPękanie podkrytyczne i przewidywany czas przeżycia materiałów TZP / Marek Grabowy, Kamil WOJTECZKO, Agnieszka WOJTECZKO, Maciej Łuszcz, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew PĘDZICH // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Subcritical crack growth in oxide and non-oxide ceramics using the constant stress rate test / A. DUDEK, R. LACH, K. WOJTECZKO, P. RUTKOWSKI, D. ZIENTARA, Z. PĘDZICH // W: SM-2015 : 11\textsuperscript{th} conference for young scientists in ceramics ; satellite event: ESR Workshop, COST IC1208 : October 21–24, 2015, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. — Novi Sad : Faculty of Technology. University of Novi Sad, 2015. — ISBN: 978-86-6253-049-3. — S. 60–61

 • keywords: silicon carbide, tetragonal zirconia, silicon nitride, alumina, subcritical crack growth, constant stress rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: