Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Tomczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7661-9833

ResearcherID: brak

Scopus: 57193223464

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Assessment of the validity of investing in energy-efficient single-family construction in Poland – case studyOcena zasadności inwestowania w energooszczędne budownictwo jednorodzinne w Polsce – analiza przypadku / K. TOMCZAK, O. KINASH // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2016 vol. 62 iss. 4 pt. 1, s. 119–138. — Bibliogr. s. 133–134, Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza ekonomiczna, metoda AHP, analiza wielokryterialna, budownictwo energooszczędne, standard NF40, lekkie budownictwo szkieletowe drewniane

  keywords: multi-criteria analysis, economic analysis, Analytic Hierarchy Process (AHP), energy-efficient construction, NF40 standard, light wood-frame construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ace-2015-0101

2
3
 • Materiały samonaprawialne ze spoiwem cementowym jako przykład materiałów inteligentnych[Self-healing materials with cement-based binder as an example of smart materials] / Kamil TOMCZAK // W: Poszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 4 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — ISBN: 978-83-63216-08-5. — S. 305. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencjenaukowe.com.pl/monografia4.pdf [2017-09-11]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: materiały inteligentne, samonaprawialnośc autogeniczna, samonaprawialność autonomiczna, kompozyty cementowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • keywords: image processing, self-healing, cracks in concrete, crack width measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0017

5
 • Metoda oceny zmian rozwartości rys w kompozytach cementowych z zastosowaniem komputerowego przetwarzania i analizy obrazu[Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis] / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena zasadności inwestowania w energooszczędne budownictwo jednorodzinne w Polsce – analiza przypadku : [streszczenie]Assessment of the validity of investing in energy-efficient single family construction in Poland – case study : [abstract] / K. TOMCZAK, O. KINASH // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 15–16 października 2015 : materiały konferencyjne / oprac. ed. Jerzy Rosłon ; Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Inżynierii Budowlanej. — Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7814-455-7. — S. 171–173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porównawcze badania wytrzymałości cegieł ceramicznych na próbach o dużej liczności[Comparative study of ceramic bricks strength on large samples] / Przemysław FIOŁEK, Kamil TOMCZAK // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 5 / red. nauk. Jacek Jakubowski. — Kraków : Wydawnictwo StatSoft Polska, 2016. — ISBN: 978-83-88724-74-9. — S. 51–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Self-sealing process evaluation method using ultrasound technique in cement composites with mineral additives / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Łukasz KOTWICA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 15 art. no. 3336, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22-23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/15/3336/pdf

 • keywords: non-destructive testing, self-healing, supplementary cementitious materials, cementitious material, crack in concrete, ultrasonic pulse velocity, ultrasound techniques, self-sealing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13153336

9
 • Stateczność lokalna w obliczeniach prowadników zbrojenia szybu[Local stability code calculations for shaft guides] / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Strategia CPTED w kontekście realiów architektoniczno-urbanistycznych miasta Krakowa : [streszczenie][CPTED strategy in the context of the architectural and urban realities of the City of Cracow : abstract] / Kamil TOMCZAK // W: Poszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — e-ISBN: 978-83-63216-09-2. — S. 495. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_V_19_Tomczak.pdf [2017-09-25]

 • słowa kluczowe: CPTED, kształtowanie przestrzeni miejskiej, przeciwdziałanie przestępczości

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Zastosowania domieszek ekspansywnych w kompozytach cementowych : [streszczenie][Applications of expansive admixtures in cement composites : abstract] / Kamil TOMCZAK, Joanna Kaczmarek // W: Poszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — e-ISBN: 978-83-63216-09-2. — S. 494. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_V_20_Tomczak_Kaczmarek.pdf [2017-09-25]

 • słowa kluczowe: kompozyty cementowe, materiały ekspansywne, ettryngit, materiały samonaprawialne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: