Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Szostek, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1699-9640 orcid iD

ResearcherID: H-8779-2016

Scopus: 36614641000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Anomalies detection in real data from experimental flood embankment / Monika CHUCHRO, Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 21–22. — Bibliogr. s. 22

 • keywords: time series, flood embankment, anomalies detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of ray tracing technique using GPU to estimate first breaks of P-wave in 3D simple geological medium: preliminary results / Mateusz Kwaśniewski, Maciej DWORNIK, Kamil SZOSTEK // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [36–37]. — Bibliogr. s. [37]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cellular automata for seismic travel time estimation / Kamil SZOSTEK, Maciej DWORNIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 541–542. — Bibliogr. s. 542. — Herlandia 2013 : XIV international conference of young geologists Herl’any 2013 : Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April 2013 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Construction of a 3D geometric model of a presynaptic bouton for use in modeling of neurotransmitter flow / Andrzej BIELECKI, Maciej GIERDZIEWICZ, Piotr Kalita, Kamil SZOSTEK // W: Computer vision and graphics [Dokument elektroniczny] : international conference : ICCVG 2016 : Warsaw, Poland, September 19–21, 2016 : proceedings / eds. Leszek J. Chmielewski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2016. — Dysk Flash. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 9972. Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics). — ISBN: 978-3-319-46417-6 ; e-ISBN: 978-3-319-46418-3. — S. 377–386. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 384–386, Abstr.

 • keywords: finite elements method, three dimensional bouton geometry, partial differential equations model, presynaptic bouton

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-46418-3_33

5
 • Creating 3D Web-based viewing services for DICOM images / Adam PIÓRKOWSKI, Łukasz JAJESNICA, Kamil SZOSTEK // W: Computer Networks : 16th conference, CN 2009 : Wisła, Poland, June 16–20, 2009 : proceedings / eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 39). — ISBN: 978-3-642-02670-6 ; ISBN10: 3-642-02670-2 ; e-ISBN: 978-3-642-02671-3. — S. 218–224. — Bibliogr. s. 223–224, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Detection of potential anomalies in flood embankments / M. CHUCHRO, M. LUPA, K. SZOSTEK, B. BUKOWSKA-BELNIAK, A. LEŚNIAK // W: Environmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-03163-0 ; e-ISBN: 978-1-315-28197-1. — S. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: database, anomaly detection, time series, FFT, flood embankments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowymPotential anomaly detection parameters measurements in flood embankment / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Kamil SZOSTEK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2016 vol. 37 no. 1, s. 175–185. — Bibliogr. s. 183–184, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bazy danych, szeregi czasowe, wały przeciwpowodziowe, FFT, wykrywanie zdarzeń, wykrywanie anomalii

  keywords: time series, FFT, anomaly detection database, river embankments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Information extraction from satellite-based polarimetric SAR data using simulated annealing and SIRT methods and GPU processing / Stanisława Porzycka-Strzelczyk, Jacek Strzelczyk, Kamil SZOSTEK, Maciej DWORNIK, Andrzej LEŚNIAK, Justyna BAŁA, Anna FRANCZYK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 1 art. no. 72, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/72/pdf

  orcid iD
 • keywords: GPU, simulated annealing, radar polarimetry, polarimetric signature, polarimetric decomposition, SIRT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15010072

9
 • Konstrukcje wybranych środowisk dedykowanych do obliczeń rozproszonychDedicated environments for distributed computations / Kamil SZOSTEK, Łukasz Krauzowicz, Adam PIÓRKOWSKI, Paweł OLEKSIK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 nr 3A, s. 183–195. — Bibliogr. s. 193–194, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji użytkownikaSpatial database acceleration using graphic card processors and user-defined functions / Marcin Aptekorz, Kamil SZOSTEK, Mariusz MŁYNARCZUK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 16 no. 2B, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowe możliwości obrazowania emisji sejsmicznej indukowanej podziemnymi pracami górniczymi dla kopalń LGOMModern methods of visualization of seismic emission induced by underground mining works for LGOM mines / Andrzej LEŚNIAK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK, Eugeniusz Koziarz // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 27-28. — Tekst pol.-ang.. — Andrzej Leśniak, Anna Pięta, Kamil Szostek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe możliwości obrazowania emisji sejsmicznej indukowanej podziemnymi pracami górniczymi dla kopalń LGOMModern methods of visualization of seismic emission induced by underground mining works for LGOM mines / Andrzej LEŚNIAK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK, Eugeniusz Koziarz // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 73–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sejsmiczność indukowana, wizualizacja, źródła sejsmiczne

  keywords: induced seismicity, visualization, seismic sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical calculations for geophysics inversion problem using apache hadoop technology / Łukasz Krauzowicz, Kamil SZOSTEK, Maciej DWORNIK, Paweł OLEKSIK, Adam PIÓRKOWSKI // W: Computer Networks : 19th international conference, CN 2012 : Szczyrk, Poland, June 19–23, 2012 : proceedings / eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 291). — ISBN: 978-3-642-31216-8 ; e-ISBN: 978-3-642-31217-5. — S. 440–447. — Bibliogr. s. 446–447, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • OpenGL in multi-user Web-based applications / K. SZOSTEK, A. PIÓRKOWSKI // W: Innovations in computing sciences and software engineering : [proceedings of the 2009 International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS)] / eds. Tarek Sobh, Khaled Elleithy. — Dordrecht ; [etc.] : Springer, cop. 2010. — ISBN: 978-90-481-9111-6. — S. 379–382. — Bibliogr. s. 382, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-90-481-9112-3_64

15
 • Optimal numerical models selection for flood embankment pore pressure data / Monika CHUCHRO, Maciej DWORNIK, Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 19–20. — Bibliogr. s. 20

 • keywords: numerical modelling, time series, flood embankment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Parallelization of the seismic ray trace algorithm / Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 9th international conference, PPAM 2011 : Torun, Poland, September 11–14, 2011 : revised selected papers, Pt. 2 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; Springer-Verlag, cop. 2012. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 7204. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — ISBN: 978-3-642-31499-5 ; e-ISBN: 978-3-642-31500-8. — S. 411–418. — Bibliogr. s. 417–418, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Porównanie wybranych metod rozwiązania zagadnienia prostego w sejsmiceComparison of selected seismic forward problem method / Maciej DWORNIK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research, [Cz.] 18 / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 217). — ISBN: 978-83-7374-076-1. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Predictors of death in contemporary adult patients with Eisenmenger syndrome : a multicenter study / Aleksander Kempny, [et al.], Kamil SZOSTEK, [et al.] // Circulation ; ISSN 0009-7322. — 2017 vol. 135 iss. 15, s. 1432–1440. — Bibliogr. s. 1439–1440, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: Eisenmenger complex, mortality, pulmonary hypertension

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023033

20
 • Problems of corneal endothelial image binarization / Kamil SZOSTEK, Jolanta Gronkowska-Serafin, Adam PIÓRKOWSKI // Schedae Informaticae [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2083-8476. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne ; ISSN: 0860-0295. — 2011 vol. 20, s. 211–218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2012-01-23. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/1224/

 • keywords: image processing, binarization, corneal endothelial

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20838476SI.11.012.0298

21
 • Real-time deformation of three-dimensional volumetric models using mesh models / Kamil SZOSTEK // W: Progress on Pattern Classification, Image Processing and Communications : proceedings of the CORES and IP&C Conferences 2023 / eds. Robert Burduk, [et al.]. — Cham : Springer, cop. 2023. — (Lecture Notes in Networks and Systems ; ISSN 2367-3370 ; LNNS 766). — ISBN: 978-3-031-41629-3 ; e-ISBN: 978-3-031-41630-9. — S. 55–62. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-01. — Dod. afiliacja autora: Medical Simulation Technologies, Krakow, Poland

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-41630-9_6

22
 • Real-time simulation of ultrasound refraction phenomena using ray-trace based wavefront construction method / Kamil SZOSTEK, Adam PIÓRKOWSKI // Computer Methods and Programs in Biomedicine ; ISSN 0169-2607. — 2016 vol. 135, s. 187–197. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/7dVW1X

 • keywords: echocardiography, medical simulation, biomedical image processing, biomedical informatics, ray tracing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cmpb.2016.07.034

23
 • Real-time simulation of wave phenomena in lung ultrasound imaging / Kamil SZOSTEK, Julia LASEK, Adam PIÓRKOWSKI // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2023 vol. 13 iss. 17 art. no. 9805, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-08-30. — K. Szostek - dod. afiliacja: Medical Simulation Technologies, Krakow, Poland. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/17/9805/pdf?version=1693389894

  orcid iD
 • keywords: wave phenomena, ultrasound simulation, lung ultrasound imaging, reverberations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app13179805

24
 • Spatial database acceleration using graphics processing units / M. Aptekorz, K. SZOSTEK, S. PORZYCKA // W: Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Geological Club, 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970924-0-5. — S. 52–53. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Symulator echokardiografii przezprzełykowej CT2TEE – nowoczesna metoda edukacji[CT2TE transesophageal echocardiography simulator – modern method of education] / Adam PIÓRKOWSKI, Aleksander Kempny, Paweł PIĄTEK, Andrzej Gackowski, Kamil SZOSTEK, Kamil Kipiel // W: Postępy inżynierii biomedycznej / red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. — Publikacja wydrukowana w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”. — ISBN: 978-83-63151-02-7. — S. 209–216. — Bibliogr. s. 215–216, Summ., Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • keywords: echocardiography, medical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: