Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Mucha, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6021-4823

ResearcherID: brak

Scopus: 0000-0002-6021-4

PBN: 3992323

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Analiza metod określania ścierności skałAnalyze of method suitable to determine abrasive properties of rock / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 17–19 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 104. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metod określania ścierności skałAnalyze of method suitalbe to datermine abrasiveness of rocks / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2015. — Dod. na s. tyt.: Konferencja Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie. — ISBN: 978-83-936657-7-8. — S. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania laboratoryjne określające ścierność skał w aspekcie zużycia narzędzi urabiającychLaboratory tests determining rock abrasiveness in the aspect of cutting tools' wear / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — ISBN: 978-83-930353-7-3. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania laboratoryjne określające wpływ zużycia ściernego noży styczno-obrotowych na opory urabianiaLaboratory research to determine the influence of abrasive wear of rotary – tangential picks for the cutting resistance / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Zenon Rożenek // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 131–132. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zużycie ścierne, ścierność skał, opory urabiania, nóż styczno-obrotowy

  keywords: abrasive wear, cutting resistance, rock abrasiveness, tangential - rotary pick

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania porównawcze noży styczno-obrotowych pod względem trwałości materiałów zapobiegających ich zużyciuComparative tests of tangential-rotary picks in terms of durability of materials preventing their wear / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // W: Súčasnost'a budúcnost' baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 04-05 Október 2018 = The present and future of the mining and geology : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská Banícka Spoločnosť], [2018]. — ISBN: 978-80-89883-05-9. — S. 124–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zużycie, stanowisko laboratoryjne, noże styczno-obrotowe, trwałość, mechaniczne urabianie skał

  keywords: test stand, durability, mechanical mining, tangential - rotary pick, tools wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania stanowiskowe urabiania skał abrazywnych dyskowym organem frezującymTest bench examinations dedicated to mining of abrasive rock grades by means of disc-shaped shearing tools / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Marek Czechowski, Jan Lubryka // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 30–31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania stanowiskowe urabiania skał abrazywnych dyskowym organem frezującymTest bench examinations dedicated to mining of abrasive rock grades by means of disc-shaped shearing tools / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Marek Czechowski, Jan Lubryka // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 42–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Durability testing of tangential-rotary picks made of different materialsBadania trwałości noży styczno-obrotowych wykonanych z różnych materiałów / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2017 no. 1, s. 26–34 (j. ang.) ; s. 68–76 (j. pol.). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 34, 76. — Tekst ang.-pol. - Wersja polskojęzyczna: {http://journals.bg.agh.edu.pl/MIAG/2017.1.529/miag.2017.1.529.68.pdf} [2017-09-15]. DOI: 10.7494/miag.2017.1.529.68. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MIAG/2017.1.529/miag.2017.1.529.26.pdf

 • słowa kluczowe: zużycie, stanowisko laboratoryjne, noże styczno-obrotowe, trwałość, mechaniczne urabianie skał

  keywords: test stand, durability, mechanical mining, hard rocks, tangential - rotary pick, tools wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2017.1.529.26

10
 • Evaluation of the durability of hard-faced layers welded on the conical picks on the basis of laboratory tests / KRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz, MUCHA Kamil // W: PTME 2019 : Progressive Technologies in Mechanical Engineering : VIII international scientific and technical conference : 4–8 February 2019, Ivano-Frankivsk – Yaremche : conference proceedings = Progresivnì tehnologìï u mašinobuduvannì : VIII mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 4–8 lûtogo 2019 r., Ìvano-Frankìvsk – Âremče / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Institute of Engineering Mechanics, Lviv Polytechnic National University. Institute of Engineering Mechanics and Transport. — Ivano-Frankivsk – Yaremche: [s. n.], [2019]. — ISBN: 978-617-7496-46-4. — S. 50–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of the hard-faced layer welded on tangential-rotary pick operational part on to its wear rateWpływ warstwy napawanej części roboczej noża styczno-obrotowego na szybkość jego zużycia / Krzysztof KRAUZE, Tadeusz SKOWRONEK, Kamil MUCHA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 779–792. — Bibliogr. s. 792

 • słowa kluczowe: napawanie, noże styczno-obrotowe, zużycie ścierne, mechaniczne urabianie skał

  keywords: abrasive wear, tangential-rotary picks, pad welding, mechanical rock mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0053

12
13
 • Kompleks szybowy nowej generacjiNew generation shaft complex / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Laboratoryjna metoda badania ścierności skałA laboratory method for examination of rock abrasivity / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 72. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Laboratoryjna metoda badania ścierności skałA laboratory method for examination of rock abrasivity / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 118–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowa metoda oceny ścierności skał w aspekcie zużycia noży styczno-obrotowych : streszczenieThe new method for assesing rock abrasivity in terms of wear of conical picks : abstract / Kamil MUCHA // W: TUR 2019 : [konferencja] : Krynica Zdrój, 17$\div$20 September 2019 : streszczenia referatów = TUR 2019 : [conference] : abstracts. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 84. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena ścierności skał w aspekcie zużycia noży styczno-obrotowych[Evaluation of rock abrasivity in terms of tangential-rotary picks wear] / Kamil MUCHA // W: XXVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych TEMAG 2019 ; XVI międzynarodowe warsztaty techniczne : elektroenergetyka, mechanizacja, wentylacja i klimatyzacja w zakładach górniczych w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy : Ustroń, 17–19 października 2019 / oprac. red. publ. Krzysztof Filipowicz, Jacek Spałek ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Gliwicko-Zabrzański. Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej, Grupa Kapitałowa PUMAR. — [Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2019]. — (Biblioteka TEMAG ; vol. 27). — ISBN: 978-83-65547-17-0. — S. 101–112. — Bibliogr. s. 111, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Określenie ścierności skał w celu prognozowania zużycia narzędzi urabiających[Determination of abrasiveness of rocks to forecast the wear of cutting tools] / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów : V sympozjum : Kazimierz Dolny n. Wisłą : 16–18 października 2015 r.. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zużycie ścierne, ścierność skał, narzędzia urabiające, metoda badawcza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Opracowanie metody badania ścierności skał : [abstrakt]Development of a method for determining of rock abrasiveness : [abstract] / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 160. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: badania, metoda, zużycie ścierne, ścierność skał

  keywords: research, method, abrasive wear, rock abrasiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Planning experiment for laboratory tests on rock abrasivityPlanowanie eksperymentu dla laboratoryjnych badań ścierności skał / Kamil MUCHA, Krzysztof KRAUZE // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2018 no. 3, s. 17–32. — Bibliogr. s. 24, 32. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG-3535_2018_2-plang.pdf

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, badania laboratoryjne, zużycie ścierne, ścierność skał, narzędzia urabiające, plan doświadczenia

  keywords: statistical analysis, abrasive wear, design of experiment, rock abrasivity, laboratory test method, mining tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2018.3.535.17

21
 • Projekt zmechanizowanego kompleksu szybowego[The design of the mechanized shaft complex] / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // W: Súčasnost' a budúcnost' baníctva a geológie : 03.–04. október 2019 : zborník prednášok z medzinàrodnej konferencie = The present and future of the mining and geology : [03.–04. October 2019] : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovakia] : Slovenská Banícka Spoločnost', [2019]. — ISBN: 978-80-89883-09-7. — S. 132–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Test stand research of cutting abrasive rocks with the use of disk cutting head / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 187–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr.

 • keywords: copper ore, hard rocks, disc tools, test stand research, disk cutting head

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The new method for assessing rock abrasivity in terms of wear of conical picks / Kamil MUCHA // W: New trends in production engineering : monograph. Pt. 1, Engineering and technology / ed. Krzysztof Kotwica. — Warszawa : Sciendo, 2019. — ISBN: 978-3-11-067479-8 ; e-ISBN: 978-3-11-067480-4. — S. 186-194. — Bibliogr. s. 193-194, Abstr.

 • keywords: underground mining, abrasive wear, conical picks, test method, assessment of abrasivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2019-0019

24
 • Wpływ powłok trudnościeralnych na trwałość noży styczno-obrotowychInfluence of wear-resistant layers on durability of conical picks / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 107. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ zużycia ściernego noży styczno-obrotowych na opory urabianiaLaboratory research to determine the influence of abrasive wear of tangential-rotary picks for the cutting resistance / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Zenon Rożenek // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 94–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: