Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kaliski, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2556-3024

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901170

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 171, z ogólnej liczby 184 publikacji Autora


1
 • Agencja do magazynowania? : z prof. Maciejem Kaliskim – dyrektorem Departamentu Gospodarki Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki rozmawia Jacek BalcewiczThe agency for storage? : Jacek Balcewicz talks to Professor Maciej Kaliski, Director of the Oil and Gas Department at the Ministry of Economy / Maciej KALISKI, rozm. Jacek Balcewicz // Energia – Gigawat ; ISSN 1509-2291. — 2009 nr 7–8, s. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza istniejących prognoz rozwoju konsumpcji i podaży gazu ziemnego w Polsce w świetle dostępnych prognoz Unii EuropejskiejAnalysis of the existing forecasts of the development of consumption and supply of natural gas in Poland in the light of the available forecasts of the European Union / Maciej KALISKI, Marcin Krupa, Andrzej Sikora // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 185–195. — Bibliogr. s. 194–195, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROMie. — Andrzej Sikora – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych Spółka z o. o. Warszawa. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_16.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza istniejących prognoz rozwoju konsumpcji i podaży gazu ziemnego w Polsce w świetle dostępnych prognoz Unii Europejskiej[Analysis of the existing forecasts of the development of consumption and supply of natural gas in Poland in the light of the available forecasts of the European Union] / M. KALISKI, M. Krupa, A. Sikora // W: Oil-Gas AGH 2012 : 23\textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji EuropejskiejLiberalization process analysis of the natural gas market in Czech Republic, Denmark, Germany and Slovakia versus the liberalization of the Polish natural gas market with references and requirements of the European Union policies and directives / Jakub SIEMEK, Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Andrzej Sikora, Marcin Krupa // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 445–455. — Bibliogr. s. 454, Streszcz., Summ.. — Jakub Siemek, Maciej Kaliski, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Andrzej Sikora – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza skuteczności wprowadzonego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanuAnalysis of the effectiveness of implemented systems of support for generating electricity from methane / Maciej KALISKI, Rafał Wojciechowski, Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 4, s. 57–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko – Polityka Energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, cz. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Aspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych[Safety problems of $CO_{2}$ storage in geological brine structures] / Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // W: GAZTERM 2009 : „Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Bezpieczeństwo energetyczne DaniiEnergy security of Denmark / Paweł Frączek, Maciej KALISKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2015 nr 3, s. 42–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna Danii

  keywords: energy security, energy market, energy policy of Denmark

8
 • Bezpieczeństwo wydobycia ropy naftowej na obszarach morskich w wyłącznej strefie ekonomicznej Polski : nowy wniosek legislacyjny Unii Europejskiej, dotyczący podmorskiego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnegoCrude oil mining safety in Poland's exclusive economic zone : the European Union's new regulation proposal for undersea mining of crude oil and natural gas / Maciej KALISKI, Maciej Białek // W: Przemysł naftowy w Polsce 2012/2013 = Petroleum industry in Poland 2012/2013. — Kraków : AKNET, [2013]. — s. 28–31, 104–107. — Bibliogr. s. 31, 107. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Brytyjskie doświadczenia a zmiana struktury źródeł energii w PolsceBritish experiences versus the change in the structure of energy sources in Poland / Maciej KALISKI, Paweł Frączek, Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 141–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Abstr.. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Coal still counts : [rozmowa z prof. Maciejem Kaliskim] / Maciej KALISKI // Polish Market ; ISSN 1427-0978. — 2012 no. 9, s. 18, 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Conditions of world's oil market operation / KALISKI M., JEDYNAK Z., Frączek P. // W: Poland-Kazakhstan: integration aspects of European science : scientific papers / ed. Kazimierz Twardowski, vice-ed. Zhumaganbetov Talgat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Poland, Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Kazakhstan. — Cracow ; [AGH UST], 2008. — ISBN10: 9965-400-35-0. — S. 141–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Co się bardziej opłaca : analiza porównawcza cen surowców energetycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem opłacalności wytwarzania energii z gazu ziemnego[What pays more] / Maciej KALISKI, Marcin Krupa, Andrzej Sikora // W: Profesjonalne gazownictwo 2010 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2010]. — S. 57–65. — Bibliogr. s. 65. — Dod. afiliacja Autora: M. Kaliskiego – Departament Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Czynniki kształtujące ceny detaliczne paliw ciekłych w Polsce w latach 2011–2012Factors shaping retail prices of liquid fuels in Poland in 2011–2012 / Maciej KALISKI, Maciej Białek // W: Przemysł naftowy w Polsce 2012/2013 = Petroleum industry in Poland 2012/2013. — Kraków : AKNET, [2013]. — S. 40–49, 116–125. — Bibliogr. s. 49, 124–125. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej na świecie w 2009 rokuFactors shaping world's oil prices in 2009 / Maciej KALISKI, Zdzisław Jedynak // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 3, s. 563–570. — Bibliogr. s. 570, Streszcz., Summ. — Dod. afiliacja: Departament Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-03/W_2010_3_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej na świecie w roku 2012Factors shaping world's oil prices in 2012 / Maciej KALISKI, Zdzisław Jedynak, Maciej Białek // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 2, s. 5–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: paliwa, energia, cena, gospodarka, OPEC

  keywords: energy, fuel, price, economy, OPEC

16
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w okresie od 2008 do 2015 rokuFactors affecting oil prices in 2008–2015 / Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Łukasz ZABRZESKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 34. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ropa naftowa

  keywords: crude oil

17
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w okresie od 2008 do 2016 rokuFactors affecting oil prices in 2008-2016 / Maciej KALISKI, Piotr JANUSZ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • keywords: crude oil

18
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2007Factors shaping world's oil prices in 2007 / Maciej KALISKI, Zdzisław JEDYNAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 339–347. — Bibliogr. s. 347, Streszcz., Summ.. — toż. Na CD-ROM-ie. — tekst: http://goo.gl/BDl7Ed

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2008Factors shaping world's oil prices in 2008 / Maciej KALISKI, Zdzisław JEDYNAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 205–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2008Factors shaping world's oil prices in 2008 / Maciej KALISKI, Zdzisław Jedynak // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2010Factors shaping world's oil prices in 2010 / Maciej KALISKI, Zdzisław Jedynak, Maciej Białek // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 181–191. — Bibliogr. s. 190–191, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — Maciej Kaliski – dod. afiliacja: Ministerstwo Gospodarki. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_15.pdf

 • słowa kluczowe: energia, cena, gospodarka, OPEC, ropa naftowa, świat, Rosja

  keywords: energy, price, economy, OPEC, crude oil, world, Russia

22
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2010Factors shaping world's oil prices in 2010 / Maciej KALISKI, Zdzisław Jedynak, Maciej Białek // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 54. — Tekst pol .-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2011Factors shaping world's oil prices in 2011 / Maciej KALISKI, Zdzisław Jedynak, Maciej Białek // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 173–183. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_15.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2011Factors shaping world's oil prices in 2011 / M. KALISKI, Z. JEDYNAK, M. Białek // W: Oil-Gas AGH 2012 : 23\textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 5. — Tekst pol.-ang.. — Z. Jedynak – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Detaliczne ceny paliw w Polsce na tle notowań ropy naftowejRetail prices of fuel in Poland and crude oil prices / Maciej KALISKI, Maciej Białek, Zdzisław Jedynak // W: Przemysł naftowy w Polsce 2011 = Petroleum industry in Poland 2011 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET, [2011]. — S. 44–53 [tekst pol.], 144–153 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 53, 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych