Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Kalicka, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602411325

PBN: 901315

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Activity coefficients of manganese, silicon and aluminum in iron, nickel and ${Fe-Ni}$ alloysWspółczynniki aktywności manganu, krzemu oraz glinu w żelazie, niklu i stopach ${Fe-Ni}$ / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447

 • keywords: iron-nickel melts, subregular solution model, activity coefficients, interaction parameters

2
 • Application of the Iida model for estimation of slag viscosity for $Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}-CaO-CaF_{2}$ systemsZastosowanie modelu Iida do obliczania lepkości żużli $Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}-CaO-CaF_{2}$ / Z. KALICKA, E. KAWECKA-CEBULA, K. PYTEL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 179–187. — Bibliogr. s. 187

 • keywords: slag viscosity, iida model, basicity index, optical basicity

3
 • Chemia ogólna i nieorganiczna[General and inorganic chemistry] / Teresa GRZYBEK, Zofia KALICKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 163 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0306) ; (Chemia dla Energetyków ; 1). — Bibliogr. s. 163. — ISBN: 978-83-7464-190-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Comparison of hazelnut and peanut shells combustion in bubbling fluidized-bed combustor / W. JERZAK, Z. KALICKA, E. KAWECKA-CEBULA, M. KUŹNIA // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2016 vol. 38 no. 15, s. 2272–2281. — Bibliogr. s. 2281, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-11. — tekst: https://goo.gl/rLcxTA

 • keywords: biomass, combustion, fluidized bed, hazelnut shells, peanut shells

6
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ ; red. Małgorzata Koch ; AGH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 201, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1712)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 201, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1724). — ISBN: 978-83-7464-398-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ. — Wyd. 3 popr.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1731). — ISBN: 978-83-7464-634-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Evolution of equilibrium composition of $MnO-SiO_{2}$ and $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in liquid Fe and $Fe-36\%Ni$ alloy during coolingEwolucja równowagowego składu ciekłych wtrąceń $MnO-SiO_{2}$ oraz $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ w stopie $Fe-36\%Ni$ oraz w ciekłym Fe w czasie chłodzenia / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 449–455. — Bibliogr. s. 455

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Obliczenia równowagowe a wyniki pomiarowe produktów spalania gazu ziemnego w atmosferze $CO_{2}/O_{2}/N_{2}$Equilibrium numeric calculations for products of natural gas combustion under $CO_{2}/O_{2}/N_{2}$ atmosphere – comparison with experimental results / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2012 vol. 12 nr 3, s. 81–90. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Obliczenia równowagowe a wyniki pomiarowe produktów spalania gazu ziemnego w atmosferze $CO_{2}/O_{2}/N_{2}$[Equilibrium numeric calculations for products of natural gas combustion under $CO_{2}/O_{2}/N_{2}$ atmosphere – comparison with experimental results] / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA // W: Energetyka 2012 : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 7–9 listopada 2012 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Porównanie procesu spalania propanu i gazu ziemnego w aspekcie emisji $NO_{x}$Comparison of the propane and natural gas combustion processes in the aspect of $NO_{x}$ emission / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA // W: EG 2013 : Energetyka Gazowa : materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9–11 października 2013 : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Łukasza Barteli, [et al.] ; Politechnika Śląska. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2013. — ISBN: 978-83-61506-20-1. — S. 321–332. — Bibliogr. s. 332, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, propan, NOx

14
 • Retention of S with lignite using cedarnut shell in the co-combustion process performed in a fluidized bed combustor / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Robert STRAKA // Combustion Science and Technology ; ISSN 0010-2202. — 2018 vol. 190 no. 4, s. 707–720. — Bibliogr. s. 719–720, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-06. — tekst: https://goo.gl/e5oSXo

 • keywords: lignite, co-combustion, cedarnut shell, sulfur dioxide emission

15
 • The chemical-looping combustion of propane with iron (III) oxide as an oxygen carrier / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Małgorzata WILK // Combustion Science and Technology ; ISSN 0010-2202. — 2016 vol. 118 no. 6, s. 953–967. — Bibliogr. s. 966–967, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-18

 • keywords: propane, iron-based oxygen carrier, fluidized-bed reactor, chemical-looping combustion

16
 • The effect of combustion of natural gas with 21–29\%$O_{2}/CO_{2}/N_{2}$ mixtures on emission of carbon monoxideWpływ spalania gazu ziemnego w mieszankach 21–29\%$O_{2}/CO_{2}/N_{2}$ na emisję monotlenku węgla / Zofia KALICKA, Wojciech JERZAK, Elżbieta KAWECKA CEBULA // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2013 vol. 39 no. 4, s. 93–103, Abstr.. — Bibliogr. s. 103

 • keywords: natural gas, oxy-combustion, CO emission

17
 • Wpływ soli i tlenków na wysokotemperaturowe utlenianie sproszkowanego tantalu i wolframuInfluence of solid corrodents on high-temperature oxidation of tantalum and tungsten powder / Aneta MAGDZIARZ, Zofia KALICKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 2, s. 99–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wpływ strumienia propanu na rozkład stężeń $NO_{x}, CO$ w strefie spalania – badania eksperymentalneEffect of propane stream on the distribution of $NO_{x}, CO$ concentrations in the combustion zone – experimental studies / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Artur SZAJDING // W: Analiza systemów energetycznych : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Węglowskiego, Piotra Dudy. — Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7242-719-9. — S. 101–114. — Bibliogr. s. 113–114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wybrane zagadnienia czystych technologii[Selected problems of clean technologies] / Zofia KALICKA. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012. — 132 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-63663-02-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych