Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Kajtoch, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badania doświadczalne procesu dziurowania półwyrobów ze stali 100Cr6Experimental study of piercing of blanks of 100Cr6 steel / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Jan GRZESIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 576–581. — Bibliogr. s. 581

 • słowa kluczowe: parametry odkształcenia przy walcowaniu dziurującym, walcowanie skośne półwyrobów rurowych, gniot graniczny, stale łożyskowe

  keywords: deformation limit, deformation parameters in piercing process, skew rolling of tube blanks, bearing steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania plastometryczne półwyrobów ze stali 100Cr6Study of plastometric tests of blanks of 100Cr6 steel / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 10, s. 525–529. — Bibliogr. s. 529

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, odkształcalność graniczna, stale łożyskowe

  keywords: flow stress, torsion test, deformation limit, bearing steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Corrosion resistance and microstructure of steel AISI 316L after cold plastic deformation / Małgorzata Rutkowska-Gorczyca, Marzena Podrez-Radziszewska, Jerzy KAJTOCH // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 35–43. — Bibliogr. s. 42–43, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur03.pdf

 • słowa kluczowe: stal austenityczna, odpornośc korozyjna, zgniot

  keywords: corrosion resistance, cold working, austenitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gniot graniczny przy skośnym walcowaniu dziurującym[Limiting reduction in the rotary piercing process] / Jerzy KAJTOCH, Jan KAZANECKI // W: Forming 2002 : mezinárodní vědecká konference na téma Plasticita materiálů : Luhačovice, Česká republika, 18. 9. – 21. 9. 2002 : sborník referátů / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita, Ostrava. Katedra tváření materiálu ; Politechnika Śląska, Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra tvárnenia MtF, Trnava. — Katowice : PŚ, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metodyka analitycznego kalibrowania sześciorolkowych wykrojów profilujących walcarki przepychowejAnalytical method of roll pass design of shape six-roll passes in a push bench / Jerzy KAJTOCH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 10, s. 510–518. — Bibliogr. s. 518

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metodyka analitycznego kalibrowania sześciorolkowych wykrojów spłaszczających walcarki przepychowejAnalytical method of roll pass design of flat six-roll passes in a push bench / Jerzy KAJTOCH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 9, s. 453–460. — Bibliogr. s. 460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie fizyczne i numeryczne procesu dziurowania półwyrobów ze stali C45Physical and numerical modelling of semi-finished products piercing process of steel c45 / Piotr CHYŁA, Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nierównomierność tarcia i odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej[Non-uniformity of friction and deformation in metal working] / Jerzy KAJTOCH // W: Podstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — ISBN: 978-83-60958-72-8. — S. 67–100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQF i FQM do walcowania rurThe new generation of the continuous mills with PQF and FQM rolling stands to pipe rolling / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Piotr CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55969

 • słowa kluczowe: walcarki ciągłe z trzpieniem sterowanym, trójwalcowe klatki walcownicze typu PQF i FQM, nowe generacje walcowni ciągłych, systemy sterowania i kontroli procesu

  keywords: continuous mills with the steerable mandrel, PQF and FQM type 3-roll rolling stands, new generation of the continuous mills, steering and control systems of the process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Parametry procesów walcowania: wzdłużnego płaskowników i skośnego tulei rurowych[Rolling processes parameters: longitudinal rolling of flat bars and rotary piercing] / Jerzy KAJTOCH // W: Podstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — ISBN: 978-83-60958-72-8. — S. 613–617

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Procesy walcowania skośnego tulei rurowych[Rotary piercing processes] / Jerzy KAJTOCH // W: Podstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — ISBN: 978-83-60958-72-8. — S. 187–233. — Bibliogr. s. 233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Procesy walcowania wzdłużnego[Longitudinal rolling processes] / Jerzy KAJTOCH // W: Podstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — ISBN: 978-83-60958-72-8. — S. 101–186. — Bibliogr. s. 185–186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozpęczanie hydromechaniczne elementów rurowych z etapem gięcia wstępnego[Tubular parts hydroforming with pre-bending] / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 205–212. — Bibliogr. s. 211–212, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Strain in the upsetting processOdkształcenia w procesie spęczania swobodnego / Jerzy KAJTOCH // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2007 vol. 33 no. 1, s. 51–61. — Bibliogr. s. 61, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/ENjNio

 • słowa kluczowe: spęczanie, nierównomierność odkształcenia, zniekształcenie linii siatki koordynacyjnej MES, rozkład intensywności odkształcenia

  keywords: upsetting, strain nonuniformity, rectangular grid disortion, effective strain distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Walcowanie pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnychRolling of bearing rings in helical rolling mills / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowychRolling of soft bearing rings / Jan KAZANECKI, Kurt WIENCEK, Tadeusz SKOWRONEK, Jerzy KAJTOCH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 253–257. — Bibliogr. s. 257. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ beczkowatego kalibrowania walców na skuteczność usuwania różnościenności tulei rurowych w procesie walcowania wydłużającego w dwuwalcowej walcarce skośnej typu alongator[Barrel-shaped roll pass design effect on effectiveness of removing out-of-round tubular blank in the helical elongating mill process with two-roll elongator] / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Rafał STADNIK // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 185–194. — Bibliogr. s. 194, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ stopnia zgniotu na odporność korozyjną stali AISI 316LInfluence of cold working process on the corrosion resistance of steel AISI 316L / M. Rutkowska-Gorczyca, M. Podrez-Radziszewska, J. KAJTOCH // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 319–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ warunków tarcia na nierównomierność odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej[Friction conditions influence on deformation non-uniformity in metal working] / Jerzy KAJTOCH // W: Podstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — ISBN: 978-83-60958-72-8. — S. 609–613

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybrane elementy z teorii odkształceń plastycznych[Choosen items of plastic deformation theory] / Jerzy KAJTOCH // W: Podstawy procesów przeróbki plastycznej : praca zbiorowa / pod red. Jana Sińczaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — ISBN: 978-83-60958-72-8. — S. 17–65. — Bibliogr. s. 64–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: