Wykaz publikacji wybranego autora

Kajetan d'Obyrn, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8356-9854 orcid iD

ResearcherID: S-5209-2018

Scopus: 36559215400

PBN: 5e709395878c28a0473ad548

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
2
 • Charakter i geneza wycieku 55/750 w kopalni soli „Kłodawa”The characteristic and origin of the 55/750 leakage in the ”Kłodawa” salt mine / Kajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 16. — Tekst pol.-ang.. — Referat opublikowany w formie artykułu w Przeglądzie Solnym

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, geneza zjawiska wodnego, zagrożenie wodne

  keywords: salt mine, water hazard, leakage origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakter i geneza wycieku 55/750 w Kopalni Soli „Kłodawa”The characteristic and origin of the 55/750 leakage in the "Kłodawa" Salt Mine / Kajetan d'OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław Staszczak // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2018 t. 14, s. 21–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — K. d'Obyrn, J. Motyka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-dObryn.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, geneza zjawiska wodnego, zagrożenie wodne

  keywords: salt mine, water hazard, leakage origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemistry of water from the inflows to the ”Franciszek” dipheading in the ”Pomorzany” Zn-Pb mine in the Olkusz Area (SW Poland) / Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2017 vol. 16 iss. 4, s. 139–150. — Bibliogr. s. 149, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-20. — tekst: https://goo.gl/vqb1wB

  orcid iD
 • słowa kluczowe: upadowa Franciszek, wycieki, chemia wody, wydobycie rud Zn-Pb

  keywords: water chemistry, Zn-Pb ore mining, inflows, Franciszek dipheading

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jsm.2017.11.002

5
 • Chemizm wód w strefie kontaktu tektonicznego perm-trias w rejonie złoża Olkusz-Podpoziom kopalni „Olkusz-Pomorzany”Water chemistry in the permian-triassic tectonic contact zone in the Olkusz-Podpoziom deposit of the „Olkusz-Pomorzany” mine / Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil Juśko, Tomasz Wójcik // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2019 nr 475 z. XVI Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology, s. 169–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/bp/article/download/26387/18096

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kopalnia Zn-Pb, chemizm wycieków, kontakt tektoniczny

  keywords: Zn-Pb mine, inflows chemistry, tectonic contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/bpig.20

6
7
 • Działania podnoszące stan bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych w MGW w ZabrzuThe activities improving safety of the underground tourist routes in the museum of coal mining in Zabrze / Kajetan d'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 8, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, kopalnie zabytkowe, audyt bezpieczeństwa

  keywords: safety, underground tourist routes, historic mines, security audit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Eksperymentalna podziemna elektrownia szczytowo pompowa UPSH[Experimental underground pumped-storage hydropower (UPSH)] / Tomasz BARSZCZ, Kajetan d'OBYRN, Tomasz KORBIEL // W: Energia, środowisko, eksploatacja kopalin, zarządzanie i zrównoważony rozwój : 06-09.06.2022 r. : [Rybnik] / Politechnika Śląska, CKU w Rybniku. — Warszawa : STE Group, 2022. — ISBN: 978-83-952420-4-5. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz.. — Wersja pierwotna: Rynek Energii 2022 nr 1 {https://www.cire.pl/filemanager/Materia%C5%82y%20Problemowe%20(Wies%C5%82aw%20Drozdowski)%20/f8bdb27c5944d4b89ebe7448441c806f3f65ea15b5740afcbfdf4c040c933bdb.pdf} [2022-06-23]

 • słowa kluczowe: magazyn energii, OZE, system energetyczny, hydrologia, elektrownia szczytowo-pompowa, utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geomechanical numerical analysis as a guidance for preservation works of the "Wieliczka" Salt Mine site / Kajetan D'OBYRN, Antoni TAJDUŚ // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: numerical modelling, Wieliczka Salt Mine, geomechanical analysis, physico-mechanical rock parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0013

11
 • Impact of the retention reservoir on groundwater - on the example of the newly built Świnna Poręba Reservoir / K. d'OBYRN, E. SZALIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Błąd w nazwisku autora - w publikacji K. d'Obryn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Impact of wastewater management on metal pollution of bottom sediments in the Świnna Poręba Reservoir catchment / E. SZALIŃSKA, K. d'OBYRN // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Błąd w nazwisku autora: w publikacji K. d'Obryn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Influence of hydrogeological investigation’s accuracy on technology of shaft sinking and design of shaft lining – case study from Southern Poland / Kajetan d'OBYRN, Paweł KAMIŃSKI, Jacek MOTYKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 8 art. no. 2050, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2050/pdf

  orcid iD
 • keywords: mine shaft, hydrogeological investigation, shaft lining design, shaft lining reinforcement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14082050

14
 • Lokalny monitoring hydrogeologiczny inwestycji drogowej w utworach fliszu karpackiego : [abstrakt][Local hydrogeological monitoring of road investments in the Carpathian flysch : abstract] / Kajetan d'OBYRN // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Ograniczenie zagrożenia wodnego w Kopalni Soli "Kłodawa" S. A. poprzez likwidację wyrobisk poza filarem brzeżnym w Polu nr 1 na poz. 600 mReduction of water hazard in the "Kłodawa" S. A. Salt Mine by liquidation of the workings outside the salt dome's border pillar in Field 1, Level 600 m / Kajetan D'OBYRN, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna CYRAN, Waldemar Staszczak // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2021/2022 t. 16, S. 153–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/DObyrn.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, zagrożenie wodne, likwidacja wyrobisk

  keywords: salt mine, water hazard, liquidation of underground workings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pionowa zmienności jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu Pomorzany (rejon olkuski)Vertical water quality characteristic of the inflows to the dipheading Franciszek in the zinc and lead mine Pomorzany (Olkusz region) / Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // W: Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017. — ISBN: 978-83-65503-11-4. — S. 48–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość wód, górnictwo Zn-Pb, Olkusz, upadowa Franciszek

  keywords: water quality, Olkusz, Zn-Pb mining, dipheading Franciszek

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pionowa zmienność jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (rejon olkuski)Vertical water quality characteristic of the inflows to the dipheading „Franciszek” in the zinc and lead mine „Pomorzany” (Olkusz Region) / Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // W: HPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [39]

 • słowa kluczowe: wody podziemne, kopalnia Olkusz - Pomorzany, upadowa Franciszek, górnictwo rud cynku, górnictwo rud ołowiu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pit lakes affected by a river contaminated with brines originated from the coal mining industry: evolution of water chemistry in the Zakrzówek horst area (Krakow, Southern Poland) / Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Ondra Sracek, Adam POSTAWA, Michał ŹRÓBEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 12 art. no. 4382, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4382/pdf?version=1655357240

  orcid iD
 • keywords: Upper Jurassic limestones, water chemistry, limestone quarry, pit lakes, coal mining brines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15124382

21
 • Podnoszenie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu : [streszczenie][Improvement of the underground tourist routes safety on the example of the Coal Mining Museum in Zabrze : abstract] / Kajetan D'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Langdon // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 166–167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Possibilities of utilization of saline mine water from the Sobieski Coal Mine / Marcin KARPIŃSKI, Kajetan D'OBYRN, Ewa KMIECIK // W: 12\textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — ISBN: 978-83-955191-0-9. — S. 32. — Bibliogr. s. 32. — M. Karpiński - dod. afiliacja: Polish Geological Institute - National Research Institute, Sosnowiec

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Przygotowanie rozpoznania archeologicznego byłych wyrobisk górniczych na przykładzie prac prowadzonych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu[Preparation of archaeological reconnaissance of former mining excavations on the example of works carried out in deck 510 from the Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna in Zabrze] / Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Leszek Żurek, Mirosław Maciaszek, Kajetan D'OBYRN // W: XII konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : Ostrowiec Świętokrzyski 19-21 kwietnia 2018 r. / oprac. Maciej Madziarz, Andrzej J. Wójcik. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7493-012-3. — S. 15–16. — Bibliogr. s. 16. — K. d'Obyrn - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przygotowanie rozpoznania byłych wyrobisk górniczych w pokładzie 510 od strony Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ZabrzuRecognition of the abandoned mining workings in the 510 coal bad from the main kay hereditary adit side in Zabrze / Kajetan D’OBYRN, Krzysztof Słota, Zbigniew Słota, Leszek Żurek, Mirosław Maciaszek // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 12, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1153-pdf.html

  orcid iD
 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, Muzeum Górnictwa Węglowego, dawne wyrobiska górnicze, płytka eksploatacja

  keywords: shallow exploitation, underground tourist routes, Coal Mine Museum in Zabrze, abandoned mine workings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: