Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Kabalska, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Atrakcyjność sektora producentów wód butelkowanych[Attractiveness of bottled waters producers sector] / Agnieszka KABALSKA // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata : monografia / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. — Słupsk : NETWORK SOLUTIONS, 2015. — Na okładce tyt.: Nauka kluczem do poznania świata : monografia 2015. — Na s. red. i na okładce błędny ISBN. — ISBN: 978-83-63216-01-6. — S. 105–111. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Innowacje w kreowaniu i modyfikowaniu modeli biznesowychInnovations in forming and modifying of business models / Agnieszka KABALSKA // W: Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach / pod red. Małgorzaty Smolarek. — Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2016. — ISBN: 978-83-64788-61-1. — S. 11–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, modele biznesu, kreowanie wartości

  keywords: value creation, innovation, strategic management, business models, competitive advantage

3
 • Koncepcja modelu biznesu a realizacja działań z zakresu CSR na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydobywczej w PolsceBusiness model concept and corporate social responsibility in mining enterprises in Poland / Katarzyna HAŁASIK, Agnieszka KABALSKA // Acta Universitatis Nicolai Copernici ; ISSN 1689-8966. Zarządzanie. — 2016 R. 43 nr 2, s. 81–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, model biznesu

  keywords: corporate social responsibility, business models

4
 • Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w Polsce[Customer value configuration in spa sector in Poland] / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w PolsceValue configuration in SPA services sector in Poland / Agnieszka KABALSKA, Alina KOZARKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 137–147. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: łańcuch wartości, wartość klienta, konfigurowanie wartości, sieć wartości, sektor usług uzdrowiskowych

  keywords: value chain, customer value, value configuration, value network, SPA services sector

6
 • Korzyści i bariery współpracy międzyorganizacyjnej – studia przypadku polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych[Advantages and bariers of interorganizational cooperation – cas studies of Polish health resat enterprises] / Agnieszka KABALSKA // W: Globalizacja i czynniki rozwoju : IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 5–6 czerwca 2017 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 10. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, kreowanie wartości, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

7
 • Kuracjusz i klient: ewolucja propozycji wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych w PolscePatient and client: evolution of value proposition in business models of health resort enterprises in Poland / KOZARKIEWICZ Alina, KABALSKA Agnieszka // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 R. 24 nr 10 dod.: CD, s. 296–309. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 308–309, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: model biznesu, propozycja wartości, klient, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

  keywords: business model, value proposition, health resort enterprises, client

8
 • Management of creative projects: challenges and paradoxes / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // PM world journal [Dokument elektroniczny] ; ISSN 2330-4480. — 2017 vol. 6 iss. 7, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/u3GkoT [2017-07-14]. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

 • keywords: creativity, project management, paradoxes

9
 • Management of creative projects – challenges and paradoxes / KOZARKIEWICZ Alina, KABALSKA Agnieszka // W: Project management development – practice and perspectives [Dokument elektroniczny] : sixth international scientific conference on Project management in the Baltic countries : Riga, Latvia, April 27–28 2017 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Riga : University of Latvia, cop. 2017. — ISSN 2256-0513. — S. 140–152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ijAKDP [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 150–152, Abstr.

 • keywords: creativity, project management, paradoxes

10
 • Modele biznesu polskich uzdrowisk[Business models of Polish health resorts] / Agnieszka KABALSKA // W: Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki : monografia 2016 : [III ogólnopolska konferencja naukowa : 25.05.2016, Wrocław] / red. nauk. Magdalena Drewniak, Monika Woźniak, Daria Becker-Pestka. — Waleńczów : INTELLECT Magdalena Drewniak, 2016. — ISBN: 978-83-943426-2-3. — S. 102–109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Oferta kształcenia uczelni, a dostępność specjalistów w Polsce na przykładzie geologów[Offer of education and the availability of specialists in Poland on the example of geologists] / Katarzyna HAŁASIK, Agnieszka KABALSKA // W: Polish scientific networks : konferencja : Warszawa 18–20.06.2015. — [Warszawa : s. n.], [2015]. — S. [1]. — K. Hałasik - afiliacja: BH Steel-Energia

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Project strategy and strategic project management: the understanding and the perception of relevance among Polish project management practitioners / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // W: Project management development – practice and perspectives : fifth international scientific conference on Project management in Baltic countries : April 14–15, 2016, Riga : conference proceedings. — [Latvia : s. n.], cop. 2016. — (Project Management Development – Practice and Perspectives ; ISSN 2256-0513). — ISBN: 978-9934-14-849-1. — S. 187–196. — Bibliogr. s. 195–196, Abstr.. — Dostęp również online: {http://balticpmconference.eu/sites/default/files/conference-files/2016_001-006_Conf_proceeding_2016_ar_vaku_final_22.04.2016%20%281%29.pdf} [2016-04-19]

 • keywords: project management, strategic orientation, project strategy, strategic project

13
 • Rozwój kompetencji współdziałania polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowychThe development of cooperation competencies of Polish health resort enterprises / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego ; ISSN 1897-7480. — Od 2017 r. czasopismo ukazuje się pod tyt. "Przegląd Nauk Ekonomicznych" ISSN: 2544-221X. — 2017 nr 24, s. 333–345. — Bibliogr. s. 344-345, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: klastry, kompetencje przedsiębiorstwa, kompetencje współdziałania, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

  keywords: clusters, company's competencies, cooperation competencies, health resort enterprises

14
 • Zasoby w modelach biznesowych producentów butelkowanych wód mineralnych[Business models resources of bottled mineral water producers] / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 10-11. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Zasoby w modelach biznesowych producentów butelkowanych wód mineralnychResources in business models of bottled mineral water producers / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 91–100. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: woda butelkowana, modele biznesu, zasoby organizacji

  keywords: resources, bottled water, business model

16
 • Zdrowie z butelki, czy woda z mózgu? : o roli młodego konsumenta w strategiach producentów butelkowanych wód mineralnych w Polsce[Health from a bottle or a brainwash? : the role of young consumers in strategies of bottled mineral waters producers in Poland] / Agnieszka KABALSKA // W: „Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce” [Dokument elektroniczny] : konferencja młodych naukowców : Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r. : książka abstraktów / red. tech. Agnieszka Wasiuk, Emil Mariusz Szymański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jelenia Góra : s. n.], [2015]. — S. 36–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://naukoweadhd.pl/wp-content/uploads/2014/11/ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-II-wydanie.pdf [2015-09-16]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: strategia przedsiębiorstwa, młodzi konsumenci, woda mineralna

  keywords: mineral waters, young consumers, business strategy

17
 • Zdrowie z butelki czy woda z mózgu? : o roli młodego konsumenta w strategiach producentów butelkowanych wód mineralnych w PolsceHealth from a bottle or a brainwash? : the role of young consumers in strategies of bottled mineral waters producers in Poland / Agnieszka KABALSKA // W: Nurty badawcze w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] / red. nauk.: Katarzyna Głoskowska, Emil Mariusz Szymański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zgorzelec : GSP w Zgorzelcu, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — Na okładce dodatkowo: Manager. — e-ISBN: 978-83-938446-4-7. — S. 130–144. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 141–143, Abstr., Summ.. — Fragment monografii powstałej w wyniku udziału autorów w Konferencji Młodych Naukowców pt. Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce : Jelenia Góra 10 stycznia 2015

 • słowa kluczowe: strategia przedsiębiorstwa, młodzi konsumenci, woda mineralna

  keywords: mineral waters, young consumers, business strategy