Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Szerement, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7367-0732 połącz konto z ORCID

ResearcherID: ACI-2264-2022

Scopus: 57194460448

PBN: 5e70943f878c28a0473b8c27

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • Assessment of ammonium ions removal from aqueous solutions using zeolite-composite materials derived from fly ash / Jakub MOKRZYCKI, Justyna SZEREMENT, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: ICM 2022 : 4th International Conference on Materials: advanced and emerging materials : 19–21 October 2022, Barcelona, Spain : program and abstract book. — [Basel : MDPI], [2022]. — S. 114. — Dostęp również online: {https://icm2022.sciforum.net/#session2438} [2022-10-28]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biofortyfikacja agronomiczna sposobem wzbogacania roślin w cynk, selen i żelazo / SZEREMENT Justyna, Szatanik-Kloc Alicja, JAROSZ Renata, Juda Michał, MARCIŃSKA-MAZUR Lidia, TRUSILEWICZ Lidia-Natalia, MIERZWA-HERSZTEK Monika // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze : fauna i flora / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2021. — ISBN całość 978-83-66392-91-5. — ISBN: 978-83-66743-30-4 ; e-ISBN: 978-83-66743-29-8. — S. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Streszcz.. — Toż pod adresem {http://www.mlodzinaukowcy.com/dl/946696fdc5f27a3a925cf31733cfc9bd/}. — J. Szerement, R. Jarosz, M. Juda, L. Marcińska-Mazur, L.-N. Trusilewicz, M. Mierzwa-Hersztek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • słowa kluczowe: mikroelementy, biofortyfikacja, nawożenie roślin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biofortyfikacja agronomiczna sposobem wzbogacania roślin w mikroelementy[Agronomic biofortification as an approach used to enrich micronutrient content in plants] / SZEREMENT Justyna, Szatanik-Kloc Alicja, Matuszak Dominika, JAROSZ Renata, Juda Michał, MARCIŃSKA-MAZUR Lidia, TRUSILEWICZ Lidia Natalia, MIERZWA-HERSZTEK Monika // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne – jesień : [interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16 listopada 2020] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020. — ISBN: 978-83-66743-18-2 ; e-ISBN: 978-83-66743-19-9. — S. 104. — J. Szerement, R. Jarosz, L. Marcińska-Mazur, L. Trusilewicz, M. Mierzwa-Hersztek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cell‑wall pectins in the roots of \emph{Apiaceae} plants: adaptations to Cd stress / Justyna SZEREMENT, Alicja Szatanik-Kloc // Acta Physiologiae Plantarum ; ISSN 0137-5881. — 2022 vol. 44 iss. 5 art. no. 53, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-24. — J. Szerement - dod. afiliacja: Institute of Agrophysics, Department of Physical Chemistry of Porous Materials, Polish Academy of Sciences, Lublin. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11738-022-03386-7.pdf

 • keywords: abiotic stress, Cd, pectins, cell wall, degree of pectin methylation, pectin methylesterase, storage roots

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11738-022-03386-7

6
 • Characterization of X-type zeolite composites derived from fly ash / Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: ICM 2022 : 4th International Conference on Materials: advanced and emerging materials : 19–21 October 2022, Barcelona, Spain : program and abstract book. — [Basel : MDPI], [2022]. — S. 81. — Dostęp również online: {https://icm2022.sciforum.net/#session2438} [2022-10-28]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
 • Effect of low zeolite doses on plants and soil physicochemical properties / Alicja Szatanik-Kloc, Justyna SZEREMENT, Agnieszka Adamczuk, Grzegorz Józefaciuk // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 10 art. no. 2617, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/10/2617/pdf

 • keywords: clinoptilolite, water, CEC, soil, specific surface, zeolitization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14102617

11
12
 • Efficient removal of phosphate ions using Cu-modified zeolite X from fly ash / Jakub MOKRZYCKI, Monika Fedyna, Mateusz MARZEC, Justyna SZEREMENT, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Agnieszka KLIMEK, Tomasz BAJDA, Wojciech Franus, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: 8\textsuperscript{th} EuChemS chemistry congress [Dokument elektroniczny] : 28 August – 1 September 2022, Lisbon, Portugal : detailed programme : [book of abstracts] / eds. Artur M. S. Silva, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal] : Sociedade Portuguesa de Química, [2022]. — S. 829. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://euchems2022.eu/images/abstracts.pdf [2022-09-01]. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Enzymatic activity of soils polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals after the application of mineral-organic mixtures / Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 = Infrastructure and environment in circular economy : conference materials of XXVIII scientific conference / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — e-ISBN: 978-83-966062-0-4. — S. 59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2351 [2022-09-29]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Relations between dielectric permittivity and volumetric water content of living soil / Agnieszka Szypłowska, Hironobu Saito, Shin Yagihara, Kahori Furuhata, Justyna SZEREMENT, Marcin Kafarski, Arkadiusz Lewandowski, Andrzej Wilczek, Wojciech Skierucha // W: ISEMA 2021 [Dokument elektroniczny] : 13th international conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances : Kiel, Germany, 26-30 July 2021. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2021. — e-ISBN: 978-1-7281-8738-9. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3–4], Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047mz00bf.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9508272

 • keywords: microwaves, soil moisture, soil organic matter, soil dielectric properties, soil activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISEMA49699.2021.9508272

17
 • Rolnicze zagospodarowanie zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych jako element gospodarki o obiegu zamkniętym[Agricultural management of zeolites synthesized from fly ash as an element of the circular economy] / R. JAROSZ, L. MARCIŃSKA-MAZUR, J. SZEREMENT, J. MOKRZYCKI, M. MIERZWA-HERSZTEK // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 = Infrastructure and environment in circular economy : conference materials of XXVIII scientific conference / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — e-ISBN: 978-83-966062-0-4. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2351 [2022-09-29]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The geometric mean of enzyme activities in soil contaminated with heavy metals after the application of the mineral-organic mixture / M. MIERZWA-HERSZTEK, R. JAROSZ, K. Gondek, M. Juda, K. Wolny-Koładka, J. MOKRZYCKI, J. SZEREMENT, L. MARCIŃSKA-MAZUR // W: 8th international conference on Sustainable solid waste management [Dokument elektroniczny] : 23–26 June 2021, Thessaloniki, Greece : [virtual]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : National Technical University], [2021]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://uest.ntua.gr/thessaloniki2021-poster-session/wp-content/uploads/CostEstimationPayment/60bfc6981fb74Tc1pn/4557_THESSALONIKI2021_Jarosz_Renata_correct_version.pdf [2021-10-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Dostęp do posteru: {http://uest.ntua.gr/thessaloniki2021-poster-session/wp-content/uploads/CostEstimationPayment/60bfc6981fb74Tc1pn/9243_RJ_The_geometric_mean_of_enzyme_activities_in_soil_contaminated_with_heavy_metals_after_the_application_of_the_mineral-organic_mixture.pdf} [2021-10-19]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow. K. Wolny-Koładka - afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The influence of zeolite X ion-exchangeable forms and impregnation with copper nitrate on the adsorption of phosphate ions from aqueous solutions / Jakub MOKRZYCKI, Monika Fedyna, Mateusz MARZEC, Rafał Panek, Justyna SZEREMENT, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Renata JAROSZ, Tomasz BAJDA, Wojciech Franus, Monika MIERZWA-HERSZTEK // Journal of Water Process Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2214-7144. — 2022 vol. 50 art. no. 103299, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-09. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Krakow, Poland

 • keywords: waste utilization, phosphate ions adsorption, zeolite ion exchange, fly-ash zeolites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jwpe.2022.103299

20
 • The use of zeolites as an addition to fertilisers – a review / Renata JAROSZ, Justyna SZEREMENT, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK // Catena ; ISSN 0341-8162. — 2022 vol. 213 art. no. 106125, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-28. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow, Department of Agricultural and Environmental Chemistry

 • keywords: nanozeolites, crop improvement, reducing nitrogen losses, soil benefits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catena.2022.106125

21
 • Treatment of contaminated soil with mineral-organic mixtures and the determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons / SZEREMENT, J., KOWALSKI, A., JUREK, K., MOKRZYCKI, J., JAROSZ, R., MARCIŃSKA-MAZUR, L., Gondek, K., MIERZWA-HERSZTEK, M. // W: ICA 2021 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Agrophysics: agriculture in changing climate : 15\textsuperscript{th}-16\textsuperscript{th} November, 2021, Lublin, Poland : online : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin] : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-89969-72-9. — S. 188. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.agrophysics.org/wp-content/uploads/2021/11/ICA-2021-Book-of-Abstracts.pdf [2021-11-24]. — Bibliogr. s. 188. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Właściwości zeolitów oraz możliwości ich zastosowania w rolnictwie[Properties of zeolites and possibilities of applying them in agriculture] / Renata JAROSZ, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Justyna SZEREMENT, Tomasz BAJDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zeolity z popiołów lotnych: synteza i zastosowanie[Zeolite from fly ash: synthesis and application] / Justyna SZEREMENT, Renata JAROSZ, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Tomasz BAJDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: