Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Kopeć, mgr inż.

poprzednio: Zuziak

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6974-7802 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57193877527

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
2
 • Badanie zawartości metali w herbatach chińskich[Examination of metal content in Chinese teas] / Justyna KOPEĆ // W: Dokonania naukowe doktorantów VII : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2019. — ISBN: 978-83-63058-86-9. — S. 90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bismuth bulk annular band electrode as a new electrochemical sensor for traces analysis / Justyna KOPEĆ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: 10\textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — ISBN: 978-83-8084-332-5 ; e-ISBN: 978-83-8084-333-2. — S. 45

 • keywords: electrochemistry, voltammetry, BiABE, aluminium traces determination, bismuth electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Classification of tea infusions based on voltammetric signals / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 615. — Dostępne również online {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/EYEC-Monograph-2018.pdf} [Data dostępu: 2020-02-06]

 • keywords: SVM, voltammetry, cross validation, support vector machine, PLS-DA, Chinese and Vietnamese tea infusions, partial least squares discriminant analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development of an electrochemical procedure for the determination of aluminum in tea samples / Justyna KOPEĆ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 273

 • keywords: tea, DP voltammetry, electrochemical procedures, determination of aluminum, Hg(Ag)FE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • DP and LAP voltammograms as a data source in food profiling : [abstract] / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 616

 • keywords: differential pulse voltammetry, Chinese and Vietnamese tea infusions, DPV, LAPV, multi-variate data visualization and analysis, large amplitude pulse voltammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effective multivariate data presentation and modeling in distinction of the tea infusions / Justyna ZUZIAK, Gabriel Moskal, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. — 2017 vol. 806, s. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-26. — tekst: https://goo.gl/3EJZvM

 • keywords: PCA, SOM, Chinese and Vietnamese tea infusions, DPV, LAPV, multi-variate data visualization, polar dendrogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jelechem.2017.10.059

8
 • Elektrochemiczne badanie obecności glinu w liściach herbaty[Electrochemical examination of the presence of aluminum in tea leaves] / Justyna KOPEĆ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 8.12.2018 i Kraków 15.12.2018. — ISBN: 978-83-63058-85-2. — S. 78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Methodology for the determination of the aluminum in food samples with a complex matrix / Justyna KOPEĆ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: ICYR [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference for Young Researchers : "Multidirectional research in agriculture, forestry and technology" : 25–27 April 2019, [Kraków] : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [49]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: aluminium, food quality, voltammetry procedure, food sample

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metody chemometryczne w identyfikacji pochodzenia produktów spożywczych[Chemometric methods in identifying the origin of food products] / Justyna ZUZIAK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody wizualizacji danych wielowymiarowych w elektrochemii[Visualization methods of multidimensional data in electrochemistry] / Gabriel Moskal, Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Narażenie na glin i jego wpływ na organizm człowieka[Exposure to aluminum and its effect on the human body] / Justyna KOPEĆ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 8.12.2018 i Kraków 15.12.2018. — ISBN: 978-83-63058-85-2. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • New methods of interpretation and visualization of multi dimensional data : [abstract] / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 18

 • keywords: voltammetry, chemometry, multi-variate data visualization and analysis, Kohonen’s network, star plots, Chernoff faces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Opracowanie procedury woltamperometrycznego oznaczania glinu na odnawialnej elektrodzie błonkowej[Elaboration of a procedure for voltammetric determination of aluminum on a renewable silver amalgam electrode] / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-9 S09KS08. — Bibliogr. s. S09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Podejście chemometryczne w separowaniu mało różniących się sygnałów woltamperometrycznych[Chemometric approach in separating slightly different voltammetric signals] / Justyna ZUZIAK // W: Dokonania naukowe doktorantów VI : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 14.04.2018, Poznań 15.04.2018 oraz Kraków 21.04.2018 / oprac. Katarzyna Walkowiak, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — ISBN: 978-83-63058-80-7. — S. 127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Procedures for the voltammetric determination of aluminium in biological samples with a complex matrix : [abstract] / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 93. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 93

 • keywords: self referencing strategy, renewable silver amalgam electrode, DP voltammetric determination of aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Release of aluminum from different tea leaves and its transition to a solution / Justyna KOPEĆ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: 10\textsuperscript{th} interdisciplinary conference nature-human-culture : Cracow, Poland, 13–16 June 2019 : book of abstracts / ed. by Magdalena Krupska-Klimczak, Michał Apollo. — Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. — ISBN: 978-83-8084-332-5 ; e-ISBN: 978-83-8084-333-2. — S. 44

 • keywords: aluminium, voltammetry, tea leaves, tea solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposoby klasyfikowania i odróżniania produktów spożywczych[Ways of classifying and distinguishing food products] / Justyna ZUZIAK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Strategie oznaczania glinu w woltamperometrii[Strategies for aluminum in voltammetry] / Justyna ZUZIAK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Voltammetric analysis of traces in tea leaf samples / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Natura – człowiek – kultura : książka abstraktów IV międzynarodowej IX ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej : [14–17 czerwca 2018, Kraków, Polska] = Nature – human – culture : IV international IX interdisciplinary conference : June 14–17\textsuperscript{th} 2018, Cracow : book of abstracts / red. Magdalena Krupska, Michał Apollo. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018. — ISBN: 978-83-8084-148-2. — S. 111. — Toż w wersji elektronicznej {http://www.nck2018.up.krakow.pl/index.php/book-of-abstract/}

 • keywords: voltammetry, tea, film electrode, traces analysis, aluminium determination, Alzheimer's disease

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Voltammetric determination of aluminum-Alizarin S complex by renewable silver amalgam electrode in river and waste waters / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. — 2017 vol. 794, s. 49–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-06. — tekst: http://goo.gl/b9pYOq

 • keywords: aluminium, adsorptive stripping voltammetry, river water, alizarin S, waste water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jelechem.2017.04.009

25