Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Jasiołek, dr inż.

poprzednio: Mołdoch

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1518-1911 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56005852000

PBN: 5e709270878c28a0473959e1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Adjacent payment as commune own revenue / Justyna JASIOŁEK // W: FIG Commission 3 [Dokument elektroniczny] : joint FIG/UN ECE workshop : workshop on Spatial information and FIG task force on Property and housing, and 2012 UNECE WPLA workshop on Informal development, property and housing : Athens, Greece, 10–14 December 2012 / International Federation of Surveyors. FIG Fédération Internationale des Géométres, Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2012]. — Ekran 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1 [2013-01-15]. — Bibliogr. s. 10–11, Summ.. — Referat dostępny po wybraniu: 2012-FIG3-Athens.7z [Download]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy HrebenneAnalysis of documentation land cadaster former commune Hrebenne / Tomasz ADAMCZYK, Justyna JASIOŁEK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dynamika rynku nieruchomości a określanie ryzyka kredytowegoReal estate market dynamics and determination of credit risk / Justyna MOŁDOCH // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2009 [nr] 8, s. 31–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Linia brzegowa : jak ustalić zasięg prawa własności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne?[Shore line : how to determine the extent of property rights based on existing regulations?] / Agnieszka BIEDA, Justyna JASIOŁEK // Nowa Geodezja w Praktyce ; ISSN 2299-1727. — 2012 nr 1, s. 52–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Management of real estate resources / Jarosław BYDŁOSZ, [et al], Justyna JASIOŁEK, [et al], Anita KWARTNIK-PRUC, [et al] ; ed. Ryszard Źróbek. — Zagreb : GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2013 + CD-ROM. — 101 s.. — Bibliogr. s. 93–99. — ISBN: 978-953-6129-37-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej na skutek podziału przejawem prawidłowego gospodarowania nieruchomościamiCalculating the adiacent payment as a result of the division of the real estate as the sign of the correct real estate management / Justyna JASIOŁEK, Tomasz ADAMCZYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 3, s. 275–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej w oparciu o wartość katastralną nieruchomościCalculating the adiacent payment by using the real estate cadastral value / Justyna JASIOŁEK // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 25–34. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Opłata adiacencka w aspekcie gospodarowania nieruchomościamiAdjacent payment in real property management / Justyna JASIOŁEK // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 2, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Opłata adiacencka związana z budową sieci wodociągowej jako dochód własny gminyAdiacent payment connected with construction of the water supply system as the own income of the commune / Justyna JASIOŁEK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 885–894. — Bibliogr. s.894, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanychModelling of built-up properties market value based on cost approach / Tomasz ADAMCZYK, Justyna JASIOŁEK // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 nr 2, s. 235–246. — Bibliogr. s. 245–246, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Procedury ustalenia przebiegu granic nieruchomości w ujęciu zmian przepisów prawaComparison of the procedures for establishing the boundaries of a cadastral parcel and property demarcation / Justyna JASIOŁEK, Anna Kowalska // W: Fakultatywne działania prawne administracji publicznej wobec wyzwań gospodarki i marketingu w Polsce [Dokument elektroniczny] / red. Łukasz B. Pilarz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2022. — e-ISBN: 978-83-67104-39-5. — S. 114–146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/786/Fakultatywne%20dzia%C5%82ania%20prawne%20administracji%20publicznej%20wobec%20wyzwa%C5%84%20gospodarki%20i%20marketingu.pdf [2022-09-19]. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: rozgraniczenie nieruchomości, dokumentacja geodezyjna, ustalenie przebiegu granic, prawo geodezyjne

  keywords: geodetic documentation, demarcation of real estate, determining the course of borders, geodetic law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Real estate management of terms of the development and operation of the cadastre in Poland / Piotr PARZYCH, Justyna JASIOŁEK // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 365–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • keywords: real estate management, cadastral system, value property

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Role of real estate management processes in supporting the economy in Poland / Justyna JASIOŁEK, Krzysztof JASIOŁEK // W: SDI & SIM 2013 : International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013 : Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013 : proceedings / eds. Yerach Doytsher, Bashkim Idrizi, Chryssy Potsiou. — Skopje : Alfa 94, 2013. — ISBN: 978-9989-936-43-2. — S. 47–52. — Bibliogr. s. 52, Summ.

 • keywords: real estate management, spatial planning, local economy, space development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The effects of spatial planning in the context of the prices and property value / Justyna JASIOŁEK // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 465–472. — Bibliogr. s. 471–472, Abstr.

 • keywords: real estate market, real estate management, spatial planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ustalenie przebiegu granic nieruchomości : praktyka geodezyjna i aspekt prawny zagadnienia : wybrane przykładyDetermining the course of the property borders : surveying practice and legal aspect of the problem : chosen examples / Justyna JASIOŁEK, Iwona Kozielec // W: Fakultatywne działania prawne administracji publicznej wobec wyzwań gospodarki i marketingu w Polsce [Dokument elektroniczny] / red. Łukasz B. Pilarz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2022. — e-ISBN: 978-83-67104-39-5. — S. 96–113. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/786/Fakultatywne%20dzia%C5%82ania%20prawne%20administracji%20publicznej%20wobec%20wyzwa%C5%84%20gospodarki%20i%20marketingu.pdf [2022-09-19]. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: nieruchomość, znak graniczny, granica działki, ustalanie granic

  keywords: parcel boundary, property, boundary mark, establishing boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wartość katastralna podstawą ustalania opłat adiacenckich : propozycja optymalnego rozwiązaniaCadastral value as a base of charging adiacent payment : proposal of optimal solutions / Justyna JASIOŁEK // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 38–40. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gospodarowanie nieruchomościami, opłata adiacencka, wartość katastralna, kataster

  keywords: cadastre, real estate management, adjacent payment, cadastral value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wartość katastralna w realiach polskiej gospodarkiCadastral value in the reality of Polish economy / Justyna MOŁDOCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2009 vol. 17 nr 1, s. 93–103. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-61564-04-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ opodatkowania wartości nieruchomości na funkcjonowanie polskiej gospodarkiThe impact of real estate taxation on the efficiency of the Polish economy / Justyna MOŁDOCH // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 633–641. — Bibliogr. s. 641, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznejValuation of property for purposes of determining re-zoning fee / Justyna JASIOŁEK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 459–465. — Bibliogr. s. 464, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie katastru w procesach gospodarowania nieruchomościamiAnalysis of chosen processes of managing real estates in the aspect of the development of the cadastre / Justyna JASIOŁEK // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 71–80. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-56-0. — Afiliacja: Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnychUse of classical cadastral map at basic surveying work / Agnieszka BIEDA, Justyna JASIOŁEK, Paweł HANUS // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 193–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: