Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Jurczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Basic equations use in CFDPodstawowe równania w komputerowej mechanice płynów / JURCZYK M. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 03.09.2016 : książka streszczeń, T. 2 / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Traicon S. C., [2016]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-14-8. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst ang.-pol.

 • słowa kluczowe: k-ω, k-ε, Navier-Stokes, warunki brzegowe

  keywords: turbulence, boundary conditions, Navier-Stokes, k-ω, k-ε

2
 • Emisje zanieczyszczeń gazowych ze spalarni odpadów i ich wpływ na zdrowie ludzkieGaseous pollutants emissions from waste incineration plants and their impact on human health / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze, T. 1: Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (3)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-65362-03-2. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady komunalne, zanieczyszczenia, spalarnie odpadów

3
 • Energy, economic and legal conditions of energy recovery from municipal waste within cogeneration systems / Michał JURCZYK, Maciej CYRANKA, Krzysztof Dziedzic // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]. — K. Dziedzic - w publikacji błędnie przpypisana afiliacja AGH

 • keywords: renewable energy, MSW, energy grid, WtE

4
 • Energy recovery from municipal waste based on moving grate technologyOdzysk energii z odpadów komunalnych oparty na technologii kotłów z rusztem ruchomym / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK // Agricultural Engineering ; ISSN 2083-1587. — e-ISSN 2449-5999. — 2016 vol. 20 no. 1, S. 23–33. — Bibliogr. s. 30–32, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-18

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, odzysk energii, spalarnia odpadów, termiczne przekształcanie, kocioł, ruszt ruchomy

  keywords: municipal waste, energy recovery, incineration plant, thermal treatment, boiler, Waste-to-Energy, moving grate

5
 • FGD in Waste-to-Energy plants / PAJĄK Tadeusz, CYRANKA Maciej, JURCZYK Michał // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 57

 • keywords: desulphurization, flue gas treatment, dry process, semi-wet process, wet process

6
 • Flue gas cleaning in municipal waste-to-energy plants / M. JURCZYK, M. Mikus, K. Dziedzic // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 36

 • keywords: environmental protection, waste incineration, gas cleaning, solid residues from APC, HM

7
 • Flue gas cleaning in municipal waste-to-energy plants, Pt. 1 / Michał JURCZYK, Martin Mikus, Krzysztof Dziedzic // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr IV/1, s. 1179–1193. — Bibliogr. s. 1190–1193, Abstr.

 • keywords: environmental protection, waste incineration, gas cleaning, solid residues from APC, HM

8
 • Flue gas cleaning in municipal waste-to-energy plants, Pt. 2 / Michał JURCZYK, Martin Mikus, Krzysztof Dziedzic // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr IV/2, s. 1309–1321. — Bibliogr. s. 1319–1320, Abstr.

 • keywords: environmental protection, waste incineration, gas cleaning, solid residues from APC, polish plants

9
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w PolsceMunicipal waste management in Poland / Dziedzic Krzysztof, Karoń-Jurczyk Agnieszka, JURCZYK Michał // W: IV Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [12.03.2016, Olsztyn] : książka streszczeń / pod red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-07-0. — S. 24–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ZTPOK, spalarnia odpadów komunalnych

  keywords: sustainable development, MWI, WtE plants

10
 • Gospodarka odpadami w PolsceWaste management in Poland / JURCZYK M. // W: II Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Lublin, 12.09.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Traicon S. C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-03-2. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, zanieczyszczenia, spalarnie odpadów, kogeneracja

  keywords: municipal waste, cogeneration, waste-to-energy, pollutions

11
 • Initial operating experience with the new Polish waste-to-energy plants / Tadeusz PAJĄK, Michał JURCZYK // W: Waste management. Vol. 6, Waste-to-energy / Karl J. Thomé-Kozmiensky, Stephanie Thiel. — Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2016. — ISBN: 978-3-944310-29-9. — S. 189–199. — Bibliogr. s. 199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kondycjonowanie spalin w spalarni odpadów komunalnychFlue gas conditioning in WTE plant / Michał JURCZYK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Legal aspects of energy recovery from municipal wastePodstawy prawne termicznego odzysku energii z odpadów komunalnych / JURCZYK M. // W: VI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 25.02.2017: książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-15-5. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, ZTPOK, spalarnia odpadów komunalnych

  keywords: waste management, Waste-to-Energy, polish plants

14
 • Metody odsiarczania spalin w spalarniach odpadów[Flue gas desulfurization methods in waste incinerators] / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-0-1. — ISBN: 978-83-94083-3-2. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • MSW gasification as alternative for traditional WtE plantsZgazowanie odpadów komunalnych – alternatywa dla spalarni / CYRANKA M., JURCZYK M. // W: III Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Warszawa, 12.12.2015 : książka streszczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Traicon S. C, [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-05-6. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: piroliza, reforming, gaz syntetyczny

  keywords: pyrolysis, reforming, syngas

16
 • Municipal waste-to-energy plants in Poland – current projects / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 48

 • keywords: waste management, MSW, WtE plants, grate incinerators

17
 • Municipal waste-to-energy plants in Poland – current projects / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Tadeusz PAJĄK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00070, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/gs5UgQ [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Municipal waste-to-energy plant in Poland / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK, Krzysztof Dziedzic // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]. — K. Dziedzic - w publikacji błędnie przypisana afiliacja AGH

 • keywords: waste management, energy recovery, MSW, incinerators

19
 • Oczyszczanie spalin w spalarniach odpadów komunalnychFlue gas cleaning in municipal waste-to-energy plants / Michał JURCZYK, Maciej CYRANKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Odsiarczanie spalin w spalarniach odpadówFlue gas desulfurization in Waste-to-Enegry plants / M. CYRANKA, M. JURCZYK // W: I Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Kraków, 09.05.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S.C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-00-1. — S. 19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: oczyszczanie spalin, spalarnia, odsiarczanie, metoda sucha, metoda półsucha, metoda mokra

  keywords: desulfurization, flue gas treatment, dry process, semi-wet process, wet process, Waste-to-Energy, FGD, semidry process

21
 • Odzysk energii z odpadów komunalnych oparty na technologii kotłów z rusztem ruchomymEnergy recovery from municipal waste based on moving grate technology / M. CYRANKA, M. JURCZYK // W: I Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Kraków, 09.05.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S.C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-00-1. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, spalarnia, odzysk energii, termiczne przekształcanie, kocioł, ruszt ruchomy

  keywords: municipal waste, energy recovery, incineration plant, thermal treatment, boiler, Waste-to-Energy, moving grate

22
 • Podstawowe aspekty stochastycznego modelowania niezawodności w projektach kotłów ZTPOKBasic aspects of stochastic reliability modeling in WtE boilers design / JURCZYK Michał, CYRANKA Maciej // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 5 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-60-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-59-4. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz.

 • słowa kluczowe: dyspozycyjność, spalarnie odpadów, rozkłady prawdopodobieństwa

23
 • Polskie spalarnie odpadów komunalnych : [abstrakt]Polish municipal waste-to-energy plants : [abstract] / Michał JURCZYK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : [Oleśnica, 23–24 listopada 2016] : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2, Oleśnica / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — ISBN (całość) 978-83-65362-47-6. — ISBN: 978-83-65677-12-9 ; e-ISBN: 978-83-65677-11-2. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Simulation and visualisation of fluid mechanics laboratory for students in OpenfoamSymulacja i wizualizacja ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki płynów w Programie Openfoam / JURCZYK M. // W: VI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 25.02.2017: książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-15-5. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: przepływ turbulentny, k-ω, k-ε, warunki brzegowe, siatka obiektu

  keywords: turbulent flow, meshing, boundary conditions, k-ω, k-ε

25
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w spalarniach odpadów komunalnych[Combined production of electricity and heat in municipal waste incineration plants] / Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK // W: Energia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — Na okł. dod.: TZE. — S. 19

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, OŹE, odpady komunalne, energia cieplna, spalarnie odpadów, kogeneracja, odnawialne źródło energii