Wykaz publikacji wybranego autora

Juliusz Miecznik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • A new approach to amplitude-and-phase interpretation of magnetotelluric data from the Carpathians / Juliusz MIECZNIK, Tomasz Czerwiński // Slovak Geological Magazine ; ISSN 1335-096X. — 2001 vol. 7 no. 2, s. 145–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of nonlinear methods to inversion of 1D magnetotelluric sounding data based on very fast simulated annealing / Juliusz MIECZNIK, Marek WOJDYŁA, Tomasz DANEK // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2003 vol. 51 no. 3, s. 307–322. — Bibliogr. s. 321–322, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania magnetotelluryczne w KarpatachMagnetotelluric surveys in the Carpathians / Tomasz Czerwiński, Andrzej Gajewski, Wojciech KLITYŃSKI, Juliusz MIECZNIK, Michał STEFANIUK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 543–559. — Bibliogr. s. 558–559, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Deep magnetotelluric soundings in the Carpathians / Juliusz MIECZNIK, Tomasz Czerwiński // W: EAGE 61st conference and technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999 : extended abstracts book, Vol. 2. — [Zeist : European Association of Geoscientists & Engineers], [1999]. — S. P188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efficiency of magnetotelluric sounding data interpretation using EM energy velocity method / J. MIECZNIK // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : Paris 2004 : sharing the earth : 66\textsuperscript{th} EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] conference & exhibition : 7–10 June 2004, Paris : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], [2004]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–4, P322. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Abstracts”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Electromagnetic energy velocity in magnetotelluric sounding interpretation / J. MIECZNIK, T. Czerwiński // W: AMSTERDAM 2001 [Dokument elektroniczny] : 63rd [sixty third] EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] : RAI, Amsterdam Conference & Exhibition : The Netherlands 11–15 June 2001. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands] : EAGE, 2001. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Electromagnetic energy velocity in non-homogeneous media / J. MIECZNIK, A. Gajewski, T. Czerwiński // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : Florence 2002 : towards integration of geosciences : 64\textsuperscript{th} EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] conference & exhibition : Florence, Italy 27–30 May 2002 / EAGE. — [Italy : EAGE], [2002]. — S. 1–4, D-14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Interpretation of magnetotelluric data along the line Bukowina Tatrzanska-Niepolomice, Western part of the Polish Carpathians / Czerwiński T., MIECZNIK J. // Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology ; ISSN 1221-4663. — 1999 vol. 77 suppl. no. 1, s. 41. — Joint meeting of EUROPROBE TESZ, PANCARDI and GEORIFT projects : Dobrogea – the interface between the Carpathians and the trans-European suture zone : Tulcea, Romania 25 September–6 October 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Near-surface inhomogeneities in the magnetotelluric field : magnetic polarization / Juliusz MIECZNIK // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2002 vol. 50 no. 2, s. 259–278. — Bibliogr. s. 278, Abstr.

 • keywords: magnetotelluric sounding, static shift effect, near surface inhomogenities, Fourier transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • New MT survey across Trans European Suture Zone in Poland – examples of initial results / J. MIECZNIK, T. Czerwinski, J. Pokorski // W: LONDON2007 [Dokument elektroniczny] : securing the future : 69\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2007 : 11–14 June 2007, London : extended abstracts & exhibitors catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. CD-ROM-u. — S. [1–5], P237. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • New trends of magnetotelluric method development / Juliusz MIECZNIK // Geofizyka : biuletyn informacyjny / Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych ; ISSN 1733-9197. — 2005 nr 1, s. 7–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.

 • słowa kluczowe: wizualizacja, magnetotelluryka, interpretacja, processing, CSAMT, prędkość pozorna pola EM

  keywords: magnetotellurics, processing, interpretation, visualisation, CSAMT, apparent velocity of EM field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Perspektywy badań magnetotellurycznych w PolsceProspects of magnetotelluric investigations in Poland / Juliusz MIECZNIK, Andrzej Pepel // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2003 t. 29 z. 3–4, s. 219–232. — Bibliogr. s. 230–231, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: magnetotelluryka, CSAMT, zasięg głębokościowy, ekranowanie pola

  keywords: magnetotellurics, depth of penetration, CSAMT, field screening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pola elektromagnetyczne źródeł dipolowych[Electromagnetic fields of dipole sources] / MIECZNIK Juliusz // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pola elektromagnetyczne źródeł dipolowychElectromagnetic fields of dipole sources / Juliusz MIECZNIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 1, s. 37–61. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-01/Geologia_2011_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: impedancja, strefa daleka, strefa bliska, potencjał wektorowy, potencjał skalarny, dipol magnetyczny, dipol elektryczny

  keywords: impedance, near zone, electric dipole spin resonance, far zone, vector potential, scalar potential, magnetic dipole

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Próba określenia położenia głównych uskoków w rejonie Buska-Zdroju metodami geofizycznymi[An attempt to find the location of major faults near Busko Zdrój using geophysical methods] / Juliusz MIECZNIK // W: Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Lisika. — Kielce : Wydawnictwo XYZ, 2010. — ISBN: 978-83-930668-1-0. — S. 87–105. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Teoretyczne podstawy metody magnetotellurycznej[Theoretical foundations of magnetotelluric method] / Juliusz MIECZNIK // W: Wysokoczęstotliwościowe badania magnetotelluryczne w Polsce : Kraków, 6 kwiecień 2000 r. : materiały seminaryjne / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Oddział Biuro Geologiczne GEONAFTA Warszawa ; Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The selected results of high-frequency magnetotelluric survey in Polish Carpathians / Michał STEFANIUK, Tomasz Czerwiński, Juliusz MIECZNIK, Wojciech KLITYŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 387, s. 184–185. — Carpathian foredeep basin – its evolution and mineral resources : international conference : Kraków, 17–18.09.1999 : abstracts. Part 2. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Vertical component of magnetic field in magnetotelluric data interpretation / J. MIECZNIK, A. Gajewski // W: EAGE 65\textsuperscript{th} conference and exhibition : Stavanger 2003 : geoscience, and its role in Society : Stavanger, Norway, 2–5 June 2003 : poster presentations : extended abstracts book, Vol. 2 / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — The Netherlands : EAGE, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 1–4 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 3. — Toż. W: Stavanger 2003 [Dokument elektroniczny] : geoscience, and its role in Society : 65th EAGE conference & exhibition : Norway, 2–5 June 2003 : extended abstracts & exhibitors' catalogue. – Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - The Netherlands : EAGE, 2003. - 1 dysk optyczny. - S. 1-4. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Visualisation of apparent velocity data in magnetotelluric method / Juliusz MIECZNIK // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : Madrid 2005 : the challenge of discovery : 67th EAGE conference & exhibition : 13–16 June 2005, Madrid : extended abstracts & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Visualization of magnetotelluric data with apparent velocity methodWizualizacja danych magnetotellurycznych przy zastosowaniu metody prędkości pozornej / Juliusz MIECZNIK, Wojciech KLITYŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 2, s. 187–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: wizualizacja, sondowanie magnetotelluryczne, prędkość pozorna, głębokość penetracji

  keywords: visualization, magnetotelluric sounding, apparent velocity, depth of penetration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: