Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Franciszek Jucha, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kzwks, Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza warunków akumulacji złóż węglowodorów i ich znaczenie dla prospekcji naftowej w basenach Niżu Polski oraz zapadliska przedkarpackiegoPetroleum basins of the Polish Lowland in the light of the Polish digital petroleum cartography data and applications / Stanisław F. JUCHA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 5–42. — Bibliogr. s. 39–40, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Efektywność odkrywania zasobów gazu ziemnego metodami wiertniczymi w polskiej części Zapadliska PrzedkarpackiegoEfficiency of natural gas discovery using exploration drilling of oil basins in the Polish part of the Carpathian Foredeep / Stanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 t. 18/2, s. 351–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geologiczna charakterystyka zbiorników wód geotermalnych na Niżu PolskimGeological characterization of geothermal aquifers of the Polish Lowlands / Stanisław JUCHA, Wojciech STRZETELSKI // W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe = Atlas of the geothermal waters of Plish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : commentary / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze = Heating and Heating Systems. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych = Utilization of Geothermal Water Heat). — S. 49–102. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Główne baseny naftowe Polski w świetle danych i zastosowań polskiej metodyki cyfrowej kartografii naftowejThe main Polish petroleum basins in the light of the Polish digital petroleum cartography data and applications / Stanisław F. JUCHA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 = X International Scientific-Technical Conference : new methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 321–325. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ilościowe prognozowanie potencjalnych stref akumulacji węglowodorów w synklinorium nidziańskim[Quantitative forecasting of potential zones of hydrocarbon accumulation in the Nidziańskie synclinorium] / J. KOTLARCZYK, S. F. JUCHA, W. MASTEJ, B. Namysłowska-Wilczyńska // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie Silgis Center. — Katowice : [s. n.], 1999. — S. 46–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów gazu ziemnego za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych polskiej części Zapadliska PrzedkarpackiegoMethodic analysis of efficiency of natural gas prospecting with exploration wells in the stratigraphic horizons of the Polish part of the Carpathian Foredeep / Stanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 181–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów węglowodorów za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych basenów naftowych Niżu PolskiegoMethodical analysis of efficiency of hydrocarbon resources discovery using eksploration drilling in stratigraphic horizons of oil basins in the Polish Lowland / Stanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 t. 15, s. 41–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Odrzykoń – wieś : studium historyczne : 650 lat Odrzykonia 1348–1998[Odrzykoń – the country : historical study] / aut. tekstów: Józef Jucha, Stanisław F. JUCHA, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, [2000]. — 126, [4]. — (Zeszyty Odrzykońskie ; ISSN 1643-7454 ; z. 6). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rozpoznawanie obrazów w prospekcji stref naftowych w cenomanie i malmie synklinorium NidyApplication of pattern recognition method in oil and gas prospection in Cenomanian and Malmian deposits of Nida synclinorium / Janusz KOTLARCZYK, Stanisław F. JUCHA, Wojciech MASTEJ, Barbara Namysłowska-Willczyńska // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 45–68. — Bibliogr. s. 66, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The main Polish petroleum basins in the light of the polish digital petroleum cartography data and applications / S. F. JUCHA // W: Mine planning and equipment selection 1999 & Mine environmental and economical issues 1999 : proceedings of the eighth international symposium on Mine planning and equipment selection & The international symposium on Mine environmental and economical issuses, Dnipropetrovsk (Ukraine) 15–18 June 1999 / ed. Gennadiy G. Pivnyak, Raj K. Singhal. — Dnipropetrovsk : NMUU [National Mining University of Ukraine], 1999. — S. 487–488

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: