Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szerłomski, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, *Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Akademia Górniczo-Hutnicza pomogła uratować podziemne skarby WieliczkiMiner-Metallurgical Academy (AGH) helped to save underground treasure of Wieliczka / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 60, s. 10–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Czynniki wpływające na podniesienie poziomu efektywności samodzielnego studiowania – uczenia się w opini studentów lat starszych AGH[Factors, which affect increase standard of self-reliant studying – learning efficiency, in judgement of advanced students of AGH] / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 52, s. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Filozofia i Wprowadzenie do retoryki – zajęcia w języku angielskim dla studentów AGH : rozmowa dr Anny Małeckiej z dr. Józefem Szerłomskim[Philosophy and Introduction to Rhetoric – classes in English for students of AGH] / rozm. Anna MAŁECKA, Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 61, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geneza powołania i rozwój działalności Wydziału Mineralnego AGH w latach 1946–1952, Cz. 3[Genesis of founding and acitivity development of Faculty of Minerals at UMM in the period 1946–1952. Pt. 3] / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 69, s. 9–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Górnictwo to nie tylko eksploatacja węgla : rozmowa z Dziekanem Wydziału Górniczego AGH[Mining is not only exploitation of coal] / Antoni TAJDUŚ, rozm. Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 70, s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Integracja działań andragogów[Integration of andragogs' activity] / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 59, s. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Książka o prof. Aleksandrze Krupkowskim[The book about prof. Alexander Krupkowski] / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 58, s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metoda symulacyjna jako sposób poznawania i rozwijania umiejętności nauczycielskich[Method of simulation as a way of a teacher skills introducing and developing] / Józef SZERŁOMSKI // W: Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce : praca zbiorowa z cyklu: „Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli” / pod red. Franciszka Szloska ; Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej ; Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu ; Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii ITE, 2000. — S. 122–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda symulacyjna na ćwiczeniach z dydaktyki jako element wstępnego przygotowania studentów do praktyki nauczycielskiej[The simulation method at didactic classes as a preliminary element for students to a teacher practice] / Józef SZERŁOMSKI // W: Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły / pod red. Józefa Kuźmy, Ryszarda Wrońskiego. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. — ISBN10: 83-7271-143-7. — s. 265–272

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Miejsce i rola nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym w opinii studentów pedagogicznych studiów fakultatywnych AGHThe role of teacher in information society, in the opinion of postgraduate pedagogical students at the University of Science and Technology in Kraków / Józef SZERŁOMSKI // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 279–283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Motywy podejmowania pedagogicznych studiów fakultatywnych przez studentów AGH[Motives of taking optional pedagogical studies by students of AGH] / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 51, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niepodległościowy koncert – refleksje słuchacza[Independence concert – afterthoughts of listener] / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 60, s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • O aktualnym postępie robót przy odbudowie Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego[Information about current progress of works by renovation The Mound of Marshal Joseph Pilsudski / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 58, s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • O poetyckiej twórczości i filozofii – rozmowa dra Szełomskiego z prof. Witem Jaworskim[Considerations about poetry and philosophy – conversation between dr J. Szerłomski and prof. W. Jaworski] / Wit JAWORSKI ; rozm. J. SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 50, s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • O ratowaniu Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego[Rescue The Mound of Marshal Joseph Pilsudski] / Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 54/55, s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Spontaniczna reakcja życzliwości – pomoc przywracająca zdrowie i nadzieję : z dr. Antonim Kulczyckim, pracownikiem naukowym AGH, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki rozmowę przeprowadził dr Józef Szerłomski[Spontaneous response of friendliness – help, which brings to health and hope] / Antoni KULCZYCKI ; rozm. Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 61, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Studenci niepełnosprawni w uczelni technicznej – tworzenie programu wspomagającego ich rozwójDisabled students in technical university – creating the programme to support for their development / Józef SZERŁOMSKI // W: Kvalita života a l'udské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou : 2. a 3. apríla 2001 v Prešove. — Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. — (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Humanistický zborník ; 4 (AFPhUP 57/139)). — S. 467–472. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ściana Pamięci w hołdzie i ku czci Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Społeczności AGH[The Wall of Memory in honour of Teacher Community of AGH Secret Organisation (TON AGH)] / na podstawie zebranych materiałów opracował Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 49, s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Wspomnienia prof. Adama Bielańskiego o pracy nad powołaniem w Akademii Górniczo-Hutniczej – Wydziału Mineralnego, Cz. 2[Prof.` Adam Bielański memoirs about work over The Mineral Faculty appointment at The University of Mining and Metallurgy] / Adam BIELAŃSKI ; rozm. Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 65, s. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane aspekty odzwierciedlania krakowskiej uniwersyteckiej myśli pedagogicznej w działalności Zakładu Pedagogiki AGH[The pedagogical science of Cracow University in the work of Pedagogical Institute of the Academy of Mining and Metallurgy] / Józef SZERŁOMSKI // W: Myśl pedagogiczna przełomu wieków : (materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim) / pod red. Tadeusza Aleksandra. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. — ISBN10: 8323314675. — S. 323–325

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25