Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Maślanka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7317-0292 orcid iD

ResearcherID: B-6818-2019

Scopus: 57214152677

PBN: 5e709208878c28a04738ede7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza jakości danych ewidencji gruntów i budynków w świetle modernizacji na przykładzie miasta Krakowa[Analysis of quality data of land and buildings registry in the light of modernization on the example of the city of Krakow] / Maria Kolińska, Józef MAŚLANKA // W: Jakość w administracji geodezyjnej : materiały z konferencji : Wrocław, 22–23 października 2008 r.. — Wrocław : [s. n.], 2009. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings / Józef MAŚLANKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 nr IV/1, s. 879–890. — Bibliogr. s. 889–890, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18663.htm?plik=2287

  orcid iD
 • keywords: cadastre, register of land and buildings, boundaries of parcels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.4.1.060

3
 • Dla użytkowników i wiarygodności EGiB : wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych – propozycje zmian w prawie[For the users and the credibility of EGiB : restoration of boundary markers and the determination of boundary points – proposed amendments to the laws of Poland] / Józef MAŚLANKA // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2020 nr 8, s. 42–45. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Entering parcel boundaries into the Polish register of land and buildings – an analysis of the current state and proposed changesRejestrowanie granic działek w polskiej ewidencji gruntów i budynków – analiza obecnego stanu i propozycje zmian / Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2020 vol. 14 no. 3, s. 63-87. — Bibliogr. s. 82-86, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2020.14.3/geom.2020.14.3.63.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, boundaries of cadastral parcels, boundary points of parcels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2020.14.3.63

5
 • Jak uniknąć bałaganu : Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności ewidencji gruntów i budynków[How to avoid clutter : restoration of boundary markers and the determination of boundary points in the context of the reliability of the register of land and buildings] / Józef MAŚLANKA // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2020 nr 7, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem produktów WMK[Comprehensive modernization of land and buildings registry with using of products of the project WMK (Vectorization of cadastral maps in Poland)] / Józef MAŚLANKA // W: Modernizacja EGIB z wykorzystaniem materiałów LPIS [Dokument elektroniczny] : Warszawa 07–08.09. 2009 : materiały szkoleniowe / Departament Informacji o Nieruchomościach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : [Główny Urząd Geodezji i Kartografii], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynkówDigital map as a transitory stage in the compilation of a numerical map of land and buildings registration / Stanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA // Biuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology ; ISSN 1505-4705. — Tytuł poprz.: Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis ; ISSN: 1509-3727. — 1999 nr 6, s. 199–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania danych katastralnych w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPossibilities and restrictions of applying cadastral data within process of working out land use plan / Ryszard HYCNER, Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 139–150. — Bibliogr. s. 149–150, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_11.pdf

 • słowa kluczowe: kataster, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: cadastre, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa lokalnego systemu informacji o terenieLand use plan as a basis for local land information system / Ryszard HYCNER, Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 31–43. — Bibliogr. s. 41–43, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-02/Geomatics_2007_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: GIS, planowanie przestrzenne, system informacji o terenie

  keywords: GIS, spatial planning, land information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prawny i fiskalny aspekt posiadania garażyThe legal and fiscal aspect of parking places ownership / Jarosław BYDŁOSZ, Józef MAŚLANKA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 245–254. — Bibliogr. s. 252–254, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów[Legal and technical problems of Ground Cadastre geometrical and descriptive data synchronization] / Józef MAŚLANKA // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 31-1–31-11. — Bibliogr. s. 31-10–31-11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Procedury, schematy, obiekty, atrybuty... : rejestrowanie granic działek w polskiej ewidencji gruntów i budynków – analiza obecnego stanu i propozycje zmian[Procedures, schemas, objects, attributes ... : entering parcel boundaries into the Polish register of land and buildings – an analysis of the current state and proposed changes] / Józef MAŚLANKA // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2020 nr 11, s. 38–43. — J. Maślanka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rejestrowanie granic działek w polskiej ewidencji gruntów i budynków[Recording of boudaries of cadastral parcels in the Polish register of land and buildings] / MAŚLANKA Józef // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowo-techniczna : Janów Lubelski 5-7 czerwca, 2019 : książka streszczeń / red. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [s. n.], 2019. — Dysk Flash. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Restoration of boundary markers and the determination of boundary points in the context of the reliability of the register of land and buildingsWznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności ewidencji gruntów i budynków / Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 4, s. 49–65. — Bibliogr. s. 60–64, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.4/geom.2019.13.4.49.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries, boundary points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.4.49

15
 • Restoration of boundary markers and the determination of boundary points – proposed amendments to the laws of PolandWznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych – propozycje zmian w przepisach polskiego prawa / Józef MAŚLANKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2020 vol. 14 no. 1, s. 87–97. — Bibliogr. s. 94–96, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2020.14.1/geom.2020.14.1.87.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek ewidencyjnych, punkty graniczne działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries, boundary points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2020.14.1.87

16
 • Spatial Data Infrastructure in Poland with regard to the needs of communal local government units[Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce z punktu widzenia potrzeb samorządu gminnego] / Józef MAŚLANKA // W: Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kielce, 24–25 października 2019 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna], [2019]. — 37 slajdów. — Tryb dostępu: https://konferencja.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/2019-10-24-Kielce-Jozef-Maslanka-ENG-v3c.pdf [2020-02-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Tentative modernization of geometrical basis of ground cadastre / Stanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 1999 t. 67 z. 3–4, s. 227–236. — Bibliogr. s. 234–235, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczneDetermining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases – selected formal, legal and technical aspects / Józef MAŚLANKA // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 76–78. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kataster, granice działek, eweidencja gruntów i budynków

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczneDetermining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases-selected formal, legal and technical aspects / Józef MAŚLANKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2018 no. III/1, s. 741–754. — Bibliogr. s. 752–753, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18639.htm?plik=2277

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, granice działek

  keywords: cadastre, register of land and buildings, parcel boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.3.1.050

20
 • Wybrane doświadczenia i wnioski z modelowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2009–2010 na bazie rezultatów projektu GUGiK o nazwie „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” (WMK)Selected experiences and conclusion from the model of modernization land and buildings registry in 2009–2010 on the basis of project results GUGiK called „Vectorization of cadastral maps in Poland” (WMK) / Józef MAŚLANKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 3, s. 41–55. — Bibliogr. s. 52–54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wymiana danych geometrycznych ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek ewidencyjnych – analiza problemów prawnych i technologicznych[Exchange of geometrical data of land and building records concerning registration plots - analysis of legal and technological problems] / Józef MAŚLANKA // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych : V konferencja naukowo-techniczna : połączona z obchodami Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Karola Nogi : Wieliczka 08-10 września 2021 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Katedra Geodezji. — [S. l. : s. n.], [2021]. — S. 37-38. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: ewidencja gruntów i budynków, działka ewidencyjna, wymiana danych ewidencji gruntów i budynków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wznawianie znaków i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności danych ewidencji gruntów i budynków[Restoration of boundary markers and determination of boundary points in the context of the reliability of data on land and building records] / Józef MAŚLANKA // W: Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 6 grudnia 2018 : materiały pokonferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2018]. — S. 1–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.zk.gik.pw.edu.pl/zkign/content/download/140/686/file/Dr%20in%C5%BC.%20J%C3%B3zef%20Ma%C5%9Blanka.pdf [2019-01-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zagadnienia ochrony archeologicznej w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy ZabierzówProblems of archaeological protection in development of a local land information system, on the example of the Zabierzów commune / Antoni LIGĘZA, Józef MAŚLANKA, Sławomir Dryja // W: Systemy informacji przestrzennej : XI [jedenasta] konferencja naukowo-techniczna : Warszawa 28–30 maja 2001 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, 2001. — ISBN10: 8388368168. — S. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: