Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Kuleczka, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowychCurrent problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 112 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 38). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania magnetyczne lin stalowych : wybrane problemy[Magnetic testing of wire ropes : selected problems] / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 123 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 37). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na X międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „60 lat rozwoju polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych” : Kraków 25–26 września 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania ruchowe układu do pomiaru prostoliniowości ciągów prowadników szybowychOperational tests of the system for guide line rectilinearity measurement / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 83–96. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii EuropejskiejConstruction and operation of cableway installations in new European Community legislation / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2005. — 95 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 34). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na IX międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii Europejskiej” : Szczyrk, 14–16 listopad 2005 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka wybranych metod badania prostoliniowości ciągów prowadników szybowychCharacteristics of selected methods of shaft guide line rectilinearity control / Józef KULECZKA // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 4–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czujnik do pomiaru wartości i rozkładu obciążeń działających na pierścienie oporowe wielolinowych bębnów pędnych[Pick-up for measuring value and distribution of loads acting of thrust rings of multi-rope driving pulleys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL, Janusz Glinka, Zbigniew Rosner, Bronisław Szupina, Wojciech CHOLEWA, Józef KULECZKA, Zdzisław Śmiałek, Marek PŁACHNO. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: G01L 1/22. — Polska. — Opis patentowy ; PL 157394 B1 ; Opubl. 1992-05-29. — Zgłosz. nr P.274680 z dn. 1988-09-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL157394B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody badania ciągów prowadniczych stosowane w polskim górnictwieMethods of guide lines control applied in Polish mining / Józef KULECZKA // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 25–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowa koncepcja pomiaru prostoliniowości ciągów prowadniczychNew conception of guide line rectilinearity measurement / Józef KULECZKA // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 38–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowa metoda pomiaru prostoliniowości ciągów prowadniczych w szybach górniczychNew method of shaft guide line rectilinearity measurement in mine shafts / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Szymon MOLSKI // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 140–151. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowegoNew results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. odpowiedzialny: Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — 151 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 41). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena i kształtowanie bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych[Assessment and creation of safety of mining shaft hoists] / red. Józef KULECZKA. — Kraków : KTL AGH, 1999. — 200 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; 15). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-909287-4-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób i przyrząd do korekty średnic przewijania lin nośnych na bębnach pędnych wielolinowych urządzeń wyciągowych[Method and tool for the lifting ropes coiling diameter correction in multi-rope lifting systems] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech CHOLEWA, Józef HANSEL, Józef KULECZKA. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: B66B 5/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 158814 B1 ; Opubl. 1992-10-30. — Zgłosz. nr P.276898 z dn. 1988-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL158814B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób i układ do wyznaczania parametrów korekty nierównomierności rozkładu sił w linach wyciągów wielolinowych[Method of and system for determining correction parameters for correcting unequal force distribution in ropes of multi–rope drawing engines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech CHOLEWA, Józef HANSEL, Józef KULECZKA, Zbigniew Zuziak. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: G01L 5/10. — Polska. — Opis patentowy ; PL 159866 B1 ; Udziel. 1992-07-25 ; Opubl. 1993-01-29. — Zgłosz. nr P.277983 z dn. 1989-02-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL159866B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób oraz przyrząd do oceny równomierności rozkładu sił w linach nośnych wielolinowych urządzeń wyciągowych[Method of and device for assessing uniformity of force distribution in ropes of a multirope drawing engine] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech CHOLEWA, Józef HANSEL, Józef KULECZKA. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: G01L 5/04. — Polska. — Opis patentowy ; PL 158601 B1 ; Opubl. 1992-09-30. — Zgłosz. nr P.267735 z dn. 1987-09-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL158601B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Systemy bezpieczeństwa transportu linowego ; Nowe rozwiązania transportu linowego w miastach[Safety systems of rope transport ; New solutions of rope transport in towns] / [red. Józef KULECZKA]. — Kraków : KTL AGH, 2000. — 134 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 20). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Tor i aparatura pomiarowa do badań ruchowych układu do pomiaru prostoliniowości ciągów prowadników szybowychTrack and measuring apparatus for operational testing of the system for guide line rectilineariry measurement / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 72–82. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Urządzenie do pomiaru prostoliniowości przemieszczania się ruchomych obiektów w przestrzeni i/lub do pomiaru prostoliniowości rozmieszczenia obiektów stałych[Apparatus for measuring displacement rectilinearity of moving objects and/or measuring arrangement rectilinearity of stationary objects] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Józef KULECZKA, Lesław LANKOSZ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21D 7/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 185472 B1 ; Udziel. 2002-12-03 ; Opubl. 2003-05-30. — Zgłosz. nr P.322473 z dn. 1997-10-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL185472B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa w górnictwie polskimSelected problems of safety in Polish mining / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — 123 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 39). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane wyniki prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego[Selected results of research works in the scope of rope transport installation safety] / [red. Józef KULECZKA]. — Kraków : KTL AGH, 1999. — 160 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 13). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-909287-3-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zagadnienia pomiaru prostoliniowości ciągów prowadniczychProblem of measurement of guide line rectilinearity / Józef KULECZKA // W: Ocena i kształtowanie bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / red. Józef Kuleczka. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 15). — ISBN10: 83-909287-4-4. — S. 43–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: