Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Hansel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004831330

PBN: 900866

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 124, z ogólnej liczby 124 publikacji Autora


1
 • 60 lat badań magnetycznych lin kolei linowych60 years of magnetic inspection of ropes in cableway installations / Józef HANSEL // Zeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38, s. 6–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ.. — Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych = Current problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 65 lat badań magnetycznych lin nośnych górniczych wyciągów szybowych w Polsce65 years of shaft mine hoist rope testings in Poland / Józef HANSEL // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2012] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — S. 8–9. — Pełny tekst W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja : 7–9 listopada 2012 r. : referaty ; prezentacja CDiDGP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. — [Lędziny : CBiDGP, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Sesja I: Bezpieczeństwo prowadzenia transportu w zakładach górniczych). — Bibliogr. s. [13–14], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Katedra Transportu Linowego, Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Advancements in magnetic inspection of wire ropes and rubber – coated ropes in Poland / Józef HANSEL // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 5 mimoriadne = spec. iss., s. 54–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 62. — Abstrakt W: Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a t'ažných zariadení 2008 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines 2008 : zborník abstraktov = book of abstracts : 15. medzinárodnej konferencie = 15th international conference : 7.–10. október 2008 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košicach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. — Košice : Technická univerzita. Fakulta BERG, 2008. — ISBN 978-80-553-0074-0. — S. 35. - Tytuł: Pokroky v magnetickej kontrole ocel'ových lán a pogumované ocel'ové laná v Pol'sku. — W czasopiśmie pełne teksty konferencji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktualne problemy transportu pionowego w polskich kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i innych kopalinCurrent problems of vertical transport in Polish collieries and in other mines / Józef HANSEL // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — (Sympozja i Konferencje ; nr 69). — Na okł. dodatkowo: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007. — S. 199–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego[Analysis and evaluation of occupational risk] / Bogusław Chrószcz, Józef HANSEL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 156, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0404) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 152–[157]. — ISBN: 978-83-7464-394-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza i ocena wyników badań i ryzyka związanego ze stosowaniem wykładzin modar®Analysis and assessment of the test results and risk connected with application of modar® linings / Józef HANSEL // W: Transport szybowy : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2013. — ISBN: 978-83-60708-73-6. — S. 73–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza metod oceny bezpieczeństwa pracy w górnictwie polskimAnalysis of the methods of work safety assessment in Polish mining / Józef HANSEL, Bogusław Chrószcz // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 4, s. 203–214. — Bibliogr. s. 212–213, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania magnetyczne lin stalowych : 60 lat rozwoju metody w AGHMagnetic inspection of wire ropes at AGH-UST : 60 years of expertise / Józef HANSEL. — Kraków : AGH. WIMiR. KTL, 2006. — 203 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; nr 35)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania magnetyczne lin stalowych – 65 lat rozwoju metodyki w AGHMagnetic inspection of wire ropes at AGH-UST – 65 years of methodology / Józef HANSEL // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 77–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania wpływu smarowania na sprzężenie cierne pomiędzy liną a wykładzinami kół i bębnów linowychResearch on effect of lubrication onto friction coupling between ropes and lining of koeppe wheels and rope drums / Józef HANSEL // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarowych i esploatacyjnych w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Ustroń, 16–18. 04. 2008 / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — Lędziny : CBiDGP, 2008. — ISBN10: 83-922183-7-X. — S. 127–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych[Safety of operation of guy ropes of radio-tv masts] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Roman Ciesielski, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanislaw WOLNY, Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 131 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; autorzy monografii: Marek Adamusiński [et al.], Kazimierz FURMANIK [et al.], Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY [et al.], Marek PŁACHNO [et al.], Stanisław PYTKO [et al.], Andrzej TYTKO [et al.], Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2011. — 271 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-3-3. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na VI Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”, 3–5 listopada 2010 r., Ustroń.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Marek BOROWSKI, [et al.], Kazimierz FURMANIK, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Grzegorz OLSZYNA, [et al.], Marek PŁACHNO, [et al.], Stanisław PYTKO, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Nikodem SZLĄZAK, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2012. — 240 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-6-4. — Monografia zawiera artykuły oraz referaty przygotowane i wygłoszone na VII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”: 8–10 listopada 2011 r.

14
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Bronisław Biel, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, Grzegorz OLSZYNA, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, Hubert RUTA, [et al.], Andrzej SIOMA, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — 246 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-9-5. — Monografia zawiera artykuły wygłoszone na VIII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 7–9 listopada 2012 r., Ustroń Śląski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Daniel Adamecki, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Wacław OLEKSY, Grzegorz OLSZYNA, Mirosław Pieniążek, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, [et al.], Andrzej TYTKO, Małgorzata Wieczorek, Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — 278 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-936657-1-6. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IX. międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 6–8 listopada 2013 r., Ustroń

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bezpieczeństwo systemów antropotechnicznych – metody oceny ryzyka zawodowegoSafety of anthropotechnic systems – methods of occupational risk assessment / Bogusław Chrószcz, Józef HENSEL // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 97–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bezpieczeństwo transportu linowego w nowym prawie polskim i Unii Europejskiej – propozycja opracowania „dyrektywy wyciągowej”[Safety of rope transport in new Polish and EU law – proposal for preperation of “hoist directive”] / Józef HANSEL // W: Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — Na s. tyt. dodatkowo: Biblioteka KOMTECH. — Monografia zawiera referaty z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH 2002 : Szczyrk 5–7.11.2002 r. — S. 115–132. — Bibliogr. s. 131–132, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowaRopeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa HANSELA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — 185 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bezpieczeństwo transportu linowego w pracach naukowo-badawczych i w dydaktyce Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieSafety of rope transport in scientific-research works and in didactics of the University of Science and Technology – AGH in Kraków / Józef HANSEL // W: Wybrane problemy bezpieczeństwa w górnictwie polskim = Selected problems of safety in Polish mining / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 39). — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 105–119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bezpieczeństwo transportu pionowego w górnictwie : wybrane problemy rozwiązane w AGH : monografia wydana z okazji jubileuszowej X. międzynarodowej konferencji Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie[Safety of vertical transport in mining – selected problems solved in AGH University] / Józef HANSEL ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemngo Sp z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2014. — 101 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-936657-3-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Bezpieczeństwo transportu pionowego w górnictwie – wybrane problemy rozwiązane w AGH[Safety of vertical transport in mining – selected problems solved in AGH University] / Józef HANSEL // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : X międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2014 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 8. — Toż W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja : 5–7 listopada 2014 : referaty / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 1Development of the system for mine hoist operation safety management, Pt. 1 / pod red. Józefa HANSLA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 95 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 27). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowychDevelopment of the system for mine hoist operation safety management / Józef HANSEL // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 27). — S. 5–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2[Development of the system for mine hoist operation safety management. Pt. 2] / pod red. Józefa HANSLA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — 241 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Certyfikacja personelu wykonującego badania nieniszczące lin stalowych metodą magnetyczną zgodną z Pn-EN 473:2002NDT personnel certification procedure in accordance with the standard PN-EN 473:2002 / Józef HANSEL, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Szymon MOLSKI // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 121–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: