Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Giergiel, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 23012026800

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • A neural networks for identification of the mobile wheeled-robot / Józef GIERGIEL, Zenon Hendzel, Wiesław Żylski // W: Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — ISBN10: 83-86310-10-3. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptive fuzzy controller for mobile wheeled robot / Józef GIERGIEL, Zenon Hendzel, Wiesław Żylski // W: Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — S. 395–400. — Bibliogr. s. 400, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptive fuzzy observer for mobile wheeled robot / Józef GIERGIEL, Zenon Hendzel, Wiesław Żylski // W: Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — S. 401–406. — Bibliogr. s. 406, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza planów studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn[Academic program analysis of engineering studies in Mechanics and Machine Design discipline] / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Józef GIERGIEL // W: KMP 2007 : I Kongres Mechaniki Polskiej : 28–31 sierpnia 2007 r., Warszawa : streszczenia referatów / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Warszawa : s. n., 2007. — ISBN: 978-83-7207-702-8. — S. 175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyka i robotyka na progu XXI stulecia[Automatics and robotics at the beginning of 21st century] / Adam Morecki, Józef GIERGIEL // W: Inżynieria mechaniczna i robotyka wobec wyzwań XXI wieku : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencji : Cracow, June 24–25, 1999 = Mechanical engineering and robotics up to challenges of the XXI-st century : proceedings of the conference / ed. Zbigniew W. Engel, Stanisław Wolny ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 1999. — S. 98–130. — Bibliogr. s. 128–130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyka i robotyka – stan i wyzwanie w nauce i przemyśle[Automatics and robotics – state and perspectives in science and industry] / Józef GIERGIEL // W: Aplikacje badań naukowych w budowie maszyn : międzywydziałowe seminarium naukowe połączone z Jubileuszem prof. Adama Siemieńca : Kraków, 2 czerwca 2000 r. / [mater. oprac. Zygmunt Kulig] ; Wydział Odlewnictwa AGH ; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ; Sekcja Mechanizacji i Automatyzacji ZG STOP. — [Kraków : AGH], [2000]. — ISBN10: 83-904-341-8-0. — S. 113–120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania układu napędowego automatycznie kierowanego pojazdu transportowegoTesting the drive system of an automatically steered transport vehicle / Józef GIERGIEL, Mirosław Śmieszek // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 1999 R. 58 nr 3, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Drgania mechaniczne[Mechanical vibrations] / Józef GIERGIEL. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 433 s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0011). — Bibliogr. s. 433

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Estymacja parametrów i weryfikacja modelu układu napędowego automatycznie kierowanego pojazdu transportowegoEstimation of parameters and verification of the model of a drive system of an automatically steered transport vehicle / Józef GIERGIEL, Mirosław Śmieszek // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 1999 R. 58 nr 19, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Interdyscyplinarne podejście do badań naukowych i kształcenia u progu XXI wieku[Interdiscyplinary approach to research and education at the beginning of 21st century] / Józef GIERGIEL, Tadeusz UHL // W: Inżynieria mechaniczna i robotyka wobec wyzwań XXI wieku : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencji : Cracow, June 24–25, 1999 = Mechanical engineering and robotics up to challenges of the XXI-st century : proceedings of the conference / ed. Zbigniew W. Engel, Stanisław Wolny ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 1999. — S. 87–97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kinematyka, dynamika i sterowanie mobilnych robotów kołowych w ujęciu mechatronicznym[Kinematics, dynamics and control of wheeled mobile robots in mechatronic aspect] / Józef GIERGIEL, Zenon Hendzel, Wiesław Żylski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. — Kraków : AGH KRiDM, 2000. — [6], 193 s.. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mechanika ogólna : przykłady, pytania i zadania : [podręcznik akademicki][General mechanics] / Józef GIERGIEL, Mariusz GIERGIEL. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowiskiej, 2009. — 232, [1] s.. — Bibliogr. s. [233]. — ISBN: 978-83-7199-562-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mechanika ogólna – dynamika : wykłady i ćwiczenia prof. Józefa Giergiela[General mechanics – dynamics] / oprac. Andrzej KLEPKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. — Kraków : KRiDM AGH, 2004. — 168 s.. — ISBN10: 83-920856-0-4. — Dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie oraz studentów wydziałów mechanicznych innych uczelni technicznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mechanizm pedipulatora do ustawiania pozycji modułu napędowego, zwłaszcza robota mobilnego[Mechanism of pedipulator for setting the drive module position, preferably of the mobile robot] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GIERGIEL Józef, GIERGIEL Mariusz, BURATOWSKI Tomasz, CISZEWSKI Michał. — Int.Cl.: F16H 1/36\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406656 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406656 z dn. 2013-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 14, s. 27. — Błędnie podano imię: Mirosława Ciszewski. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406656A1.pdf

 • słowa kluczowe: mobilny robot, robot z napędem gąsienicowym, pedipulator robota

  keywords: mobile robot, tracked mobile robot, pedipulator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mechanizm pedipulatora do ustawiania pozycji modułu napędowego, zwłaszcza robota mobilnego[Mechanism of pedipulator for setting the drive module position, preferably of the mobile robot] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef GIERGIEL, Mariusz GIERGIEL, Tomasz BURATOWSKI, Michał CISZEWSKI. — Int.Cl.: F16H 1/36\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223875 B1 ; Udziel. 2016-03-02 ; Opubl. 2016-11-30. — Zgłosz. nr P.406656 z dn. 2013-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223875B1.pdf

 • słowa kluczowe: mobilny robot, robot z napędem gąsienicowym, pedipulator robota

  keywords: mobile robot, pedipulator, tracked robot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mechatroniczne projektowanie robotów inspekcyjnychMechatronics designing of inspection robots / Józef GIERGIEL, Krzysztof Kurc, Mariusz GIERGIEL. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010. — 263, [3] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7199-638-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody nawigacji minirobotów kołowych na przykładzie minirobota kołowego m.r.k.M.R.K. wheel minirobot as an example of wheel minirobots navigation methods / Józef GIERGIEL, Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 10, s. 50–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Model energetyczny automatycznie kierowanego pojazdu transportowegoEnergetic model of automated guided vehicle / Józef GIERGIEL, Mirosław Śmieszek // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 2, s. 179–205. — Bibliogr. s. 204–205, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów kołowych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencjiModelling and control of wheeled mobile robot using artificial intelligence approach / Józef GIERGIEL, Zenon Hendzel, Wiesław Żylski // W: „Modelowanie w mechanice” : XL [czterdziesty] sympozjon PTMTS : 19–23.02.2001 Wisła : streszczenia referatów / red. Ewa Opoka ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice ; Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo KMS, 2001. — Opis częśc. wg okł. — S. 95–96. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie kinematyki gąsienicowego robota inspekcyjnego w oprogramowaniu AMESIMKinematics modeling inspection robot with crawler drive in AMESIM software / Józef GIERGIEL, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Piotr MAŁKA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2013 t. 17 nr 48, s. 44–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — Józef Giergiel, Piotr Małka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, kinematyka, roboty gąsienicowe, roboty inspekcyjne

  keywords: simulations, modelling, kinematics, inspection robots, robots with crawler drive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie kinematyki i dynamiki w konstrukcjach mobilnych minirobotów kołowychKinematics and dynamics modelling in wheeled mobile minirobot constructions / Józef GIERGIEL, Tomasz BURATOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2004 nr 11, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie neuronowe dynamiki mobilnych robotów kołowychModelling of dynamics of wheeled mobile robots using neural networks / Józef GIERGIEL, Zenon Hendzel, Wiesław Żylski // W: Materiały XVII ogólnopolskiej konferencji naukowo-dydaktycznej teorii maszyn i mechanizmów : Warszawa–Jachranka, 6–8 września 2000 = Proceedings XVII Polish national conference on TMM / red. A. Morecki, K. Kędzior, C. Rzymkowski ; Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2000. — S. 217–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie ruchu automatycznie kierowanego pojazdu transportowego na zakręcieModelling of automated guided vehicle movement along curvilinear trajectory / Józef GIERGIEL, Mirosław Śmieszek // Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska ; ISSN 1897-1318. — 2001 z. 15, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.. — „Modelowanie w mechanice” : XL [czterdziesty] sympozjon PTMTS : 19–23.02.2001 [Wisła]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie symboliczne kinematyki mobilnych robotówSymbolic modelling of kinematics mobile robots / Józef GIERGIEL, Tomasz BURATOWSKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 1, s. 75–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie z logiką rozmytą dynamiki mobilnych robotów kołowychModelling of dynamics of wheeled mobile robots using fuzzy logic / Józef GIERGIEL, Zenon Hendzel, Wiesław Żylski // W: Materiały XVII ogólnopolskiej konferencji naukowo-dydaktycznej teorii maszyn i mechanizmów : Warszawa–Jachranka, 6–8 września 2000 = Proceedings XVII Polish national conference on TMM / red. A. Morecki, K. Kędzior, C. Rzymkowski ; Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2000. — S. 223–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: