Wykaz publikacji wybranego autora

Jowita Guja, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ktim, Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / religioznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6094-8053 połącz konto z ORCID

ResearcherID: P-8811-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f061

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Afirmacja, negacja czy przezwyciężenie? : przedmowa[Introduction : negation, afirmation or overcoming?] / Jowita GUJA // W: Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie? / red. Jowita Guja. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — ISBN: 978-83-65148-65-0. — S. 9–15. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności[The Anglo-Saxon philosophy of religion in the face of contemporary challenges] / red. nauk. Jowita GUJA, Jakub Gomułka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2011. — 167, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks aut.. — ISBN: 978-83-62196-24-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ateizm po Darwinie: siła, konsekwencja, duchowość[Atheism after Darwin: strength, consequences, spirituality] / Jowita GUJA // W: Ateizm : próba dokończenia projektu / pod red. Szymona Wróbla i Krzysztofa Skoniecznego ; Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski. — Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018. — ISBN: 978-83-286-0042-3. — S. 179–205. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu[Atheism in the culture of the West and the East] / pod red. Jowity GUJI. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2012. — 274 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62196-60-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • \emph{Bushidō ze zwierzętami} : animorficzny świat samurajów w komiksowym cyklu \emph{Usagi Yojimbo} Stana Sakaia\emph{Bushidō with animals} : the animorphic world of samurai in the comic series \emph{Usagi Yojimbo} by Stan Sakaia / Jowita GUJA // W: Wschód i Zachód : miejsca spotkań / pod red. Agaty Świerzowskiej i Katarzyny Skowronek przy współpracy Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo Libron, 2018. — ISBN: 978-83-65705-84-6. — S. 271–289. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Independent Comics, kultura japońska, bushidō, Stan Sakai

  keywords: Independent Comics, Japan culture, bushidō, Stan Sakai

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Customised metaverse : the study of factors influencing the use of humanlike avatars of social media content creators in communication with their audience / Grzegorz PTASZEK, Damian GAŁUSZKA, Jowita GUJA, Tomasz MASŁYK // W: The future of digital communication : the metaverse / ed. by Raquel V. Benítez Rojas. — Boca Raton [etc.] : CRC Press ; Taylor & Francis Group, 2024. — ISBN: 9781032458847 ; e-ISBN: 9781003379119. — S. 57–72. — Bibliogr. s. 70–72. — Publikacja dostępna online od: 2023-08-25. — Dod afiliacja Autorów: EduVR Lab AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/9781003379119-5

7
 • Cyberciało jako narzędzie komunikacji VR : przegląd dostępnych rozwiązań / Jowita GUJA, Adam ŻĄDŁO // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-48-9. — S. 45–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0592/NTT_tom2_045.pdf

 • słowa kluczowe: wizerunek, ciało, awatar, dolina niesamowitości, aplikacje społecznościowe VR, Virtual Reality, cyberciało

  keywords: body, virtual reality, avatar, effigy, uncanny valley, VR social applications, cyberbody

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-48-9_4

8
 • Czy chciałbyś wyglądać jak robot? : futurystyczne obrazy i androidyczna wyobraźnia w modzieWould you like to look like a robot? : futuristic images and android imagination in fashion / Jowita GUJA // W: Człowiek w świecie maszyn : wprowadzenie do antropologii cyberkultury / pod red. Izabeli Trzcińskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-15-8. — S. 53–84. — Bibliogr. s. 82–84, Abstr.

 • słowa kluczowe: psychoanaliza, moda, trauma, wyobraźnia cyborgiczna

  keywords: psychoanalysis, fashion, traum, cyborg imagination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dziewiętnastowieczny ateizm filozoficzny / Jowita GUJA // W: Filozofia kultury : XIX wiek / red. nauk. Beata Szymańska, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, cop. 2020. — (Filozofia Kultury). — ISBN: 978-83-8138-134-5 ; e-ISBN: 978-83-8138-212-0. — S. 211–251. — Bibliogr. s. 249–251, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: cierpienie, ateizm, krytyka religii, alienacja

  keywords: suffering, atheism, alienation, criticism of religion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12797/9788381382120.08

10
 • Faith and alienation in a thought of Slavoj Žižek / Jowita GUJA // Sociološka Revija = The Sociological Review ; ISSN 1409-5513. — 2013 vol. 14 no. 1-2, s. 7–20. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • keywords: faith of religion, self alienation of religious

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Filozoficzne elementy teologii śmierci Boga[Philosophical elements of the death of God theology] / Jowita GUJA // W: Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Jowita Guja, Jakub Gomułka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62196-24-1. — S. 155–165. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Główne problemy filozoficznej krytyki religiiMain problems of the philosophical critique of religion / Jowita GUJA // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2009 t. 7, s. 133–146. — Bibliogr. s. 146. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2009/SH_2009_09.pdf

 • słowa kluczowe: antropologia filozoficzna, ateizm, krytyka religii, alienacja

  keywords: philosophical anthropology, atheism, critique of religion, alienation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Hermeneutyka Karla Bartha : elementy filozoficzne w {\em Römerbrief}[The hermeneutics of Karl Barth philosophical elements in {\it Römerbrief}] / Jowita GUJA // W: Protestancka kultura słowa / pod red. Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-005-1. — S. 58–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • "Hermeneutyka podejrzeń"["Hermeneutics of suspicion"] / Jowita GUJA // W: Historia filozofii. Cz. 3, Meandry przemian / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020. — (Dydaktyka Filozofii ; t. 10). — ISBN: 978-83-8061-868-8. — S. 461–482. — Bibliogr. s. 480–482

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha[The concept of faith in Karl Barth's “Römerbrief”] / Jowita GUJA. — Kraków : Wydawnictwo A, 2009. — 191 s.. — Bibliogr. s. 181–191. — ISBN: 978-83-89978-29-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • {\em List do Rzymian} Karla Bartha – teologia radykalnie negatywnaRadically negative theology – Karl Barth's {\it Letter to the Romans} / Jowita GUJA // Kronos (Warszawa) ; ISSN 1897-1555. — 2012 nr 4, s. 99–110. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?[The masters of suspicion : negation, afirmation or overcoming?] / red. Jowita GUJA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 281, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-65148-65-0. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowy ateizm: krytyka religii, antropologia, duchowość[New atheism: criticism of religion, anthropology, spirituality] / Jowita GUJA // W: Filozofia kultury. Cz. 1, Pytania o istotę kultury, sztuki i techniki / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2021. — (Dydaktyka Filozofii ; t. 11). — ISBN: 978-83-8061-986-9. — S. 657–670. — Bibliogr. s. 669–670

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pojęcie ekstazy w filozofii Paula TillichaThe concept of ecstasy in Paul Tillich's philosophy / Jowita GUJA // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 27–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prometeizm, autentyczność, afirmacja doczesności – wątki soteriologiczne w nowym ateizmie (na przykładzie myśli Richarda Dawkinsa i Daniela Dennetta)[Prometheism, authenticity, affirmation of temporality – soteriological plots in the new atheism (based on the examples of Richard Dawkins and Daniel Dennett)] / Jowita GUJA // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 83–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Wiara a alienacja w myśli Slavoja ŽižkaFaith and alienation in the thought of Slavoj Žižek / Jowita GUJA // Kwartalnik Filozoficzny / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 1230-4050. — 2012 t. 40 z. 1, s. 109–122. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wiara jest cudem - Barthowska interpretacja RZ 3,31–4,5Faith is miracle - Karl Barth's interpretation of Romans 3:31–4:5 / Jowita GUJA // Logos i Ethos ; ISSN 0867-8308. — 2009 1(26), s. 203–221. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: