Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Talar, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • An expert system for selection of material and production technology in cold-rolling mill / J. TALAR, J. KUSIAK // W: AI-MECH 2001 : methods of Artificial Intelligence in Mechanics and mechanical engineering : [14–16 November 2001, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa ; Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences. Informatics Committee. Mechanics Committee. Mechanical Engineering Committee, Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machine Design. — Gliwice : [s. n.], 2001. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391463214. — S. 275–278. — Bibliogr. s. 277–278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of genetic algorithms for identification of rheological and friction parameters in copper deformation processesZastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji parametrów reologicznych i tarcia dla miedzi / Jolanta TALAR, Danuta SZELIGA, Maciej PIETRZYK // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 27–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.. — 2nd Symposium on Integrated Study on Basics of Plastic Deformation of Metals : Lancut, Poland, April 24-27, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the artificial neural network to prediction of cooling time of coils of cold rolled sheets / J. TALAR, J. KUSIAK // W: AI-METH 2002 : METHods of Artificial Intelligence : [13–15 November, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391463230. — S. 421–424. — Bibliogr. s. 424, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of the optimisation techniques based on genetic algorithms to the design and identification of process parameters / J. TALAR, T. KONDEK, D. SZELIGA // W: Modelling of metal rolling processes : 6 December 2001, London, UK : abstracts. Symposium 11, Through-process modelling / The Institute of Materials, IOM Communications. — London : IOM Communications Ltd, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Artificial intelligence based modelling of the direct copper flash smelting process / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Janusz Staszak // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 81–101. — Bibliogr. s. 100–101, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Artificial intelligence control system of the copper flash smelting process / J. TALAR, T. KONDEK, P. JAROSZ, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak, L. Byszyński // W: 11\textsuperscript{th} IFSC : International Flash Smelting Congress : 9–14 October 2005, Bulgaria & Spain : papers. — [Spain : s. n.], [2005]. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Association rules as an example of data mining in the analysis of copper flash smelting process – the metalurgist's point of viewReguły asocjacyjne jako przykład eksploracji danych w analizie zawiesinowego procesu wytopu miedzi – spojrzenie metalurga / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 392–399. — Bibliogr. s. 398–399, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Data mining methods – application in metallurgyMetody eksploracji danych – zastosowanie w metalurgii / J. TALAR // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 2, s. 239–250. — Bibliogr. s. 248–250. — Scientific seminar on Integrated study on the foundations of plastic deformation of metals (PLASTMET 2006) : Łancut, Poland, November 28–December 01, 2006

 • keywords: artificial neural networks, clustering, data mining, Bayesian networks, decision trees, data filtering, optimization of metallurgical processes, modelling of metallurgical processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Expert system application in modelling and controlling the copper flash smelting processZastosowanie systemu ekspertowego w modelowaniu i sterowaniu zawiesinowym procesem wytwarzania miedzi / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 379–391. — Bibliogr. s. 390–391, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Filtering of industrial data using the artificial neural networksFiltrowanie przemysłowych danych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 311–316. — Bibliogr. s. 315, Abstr., Streszcz.. — 14th KomPlasTech conference : Zakopane, Poland, January 14–17, 2007. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1000032ex11d3.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=161

 • keywords: artificial neural networks, adaptive filters, Fourier transforms, modelling of metallurgical processes, filtering of data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Filtering of thermomagnetic data curve using artificial neural network and wavelet analysis / Łukasz RAUCH, Jolanta TALAR, Tomáš Žák, Jan KUSIAK // W: Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004 : 7th International Conference : Zakopane, Poland, June 7–11, 2004 : proceedings / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 3070). — ISBN: 978-3-540-22123-4 ; e-ISBN: 978-3-540-24844-6. — S. 1093–1098. — Bibliogr. s. 1098, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048rv018c.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-24844-6_171.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowychFiltering of the experimental data using the wavelet analysis and the artifacial neural networks / Jolanta TALAR, Łukasz RAUCH, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2003 t. 3 nr 3–4, s. 180–188. — Bibliogr. s. 187, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mathematical processing of thermomagnetic curves / T. Žák, Ł. RAUCH, J. TALAR // W: Measurement 2005 : 5\textsuperscript{th} international conference on Measurement : Smolenice, Slovak Republic, May 15–19, 2005 : proceedings / eds. Ivan Frollo, Milan Tyšler, Vladimír Juraš. — Bratislava : Slovak Academy of Sciences. Institute of Measurement Science, 2005. — S. 518–521. — Bibliogr. s. 521, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody eksploracji danych (data mining) – zastosowanie w metalurgii : [abstrakt][Data mining methods – application in metallurgy] / Jolanta TALAR // W: PLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 101–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencjiModelling of cooling of coiled strips in bell-type annealing furnaces using artificial intelligence methods / Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2004 t. 4 nr 3, s. 105–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie emisji $NO_{x}$ w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi przy wykorzystaniu metody drzew regresyjnychModelling of $NO_{x}$ emission in the copper flash smelting process using regression trees method / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 3, s. 129–135. — Bibliogr. s. 134–135

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, drzewa regresyjne, redukcja odpadów, zawiesinowy proces wytwarzania miedzi

  keywords: artificial neural networks, regression trees, waste reduction, copper flash smelting process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowychNeural network modelling of exhausts composition of a copper flash smelting process / P. JAROSZ, J. TALAR, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości zastosowania systemów ekspertowych do analizy generowania odpadów w metalurgii miedziPossibilities of the expert systems application to the analysis of the generation of wastes in the copper metallurgy / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Odkrywanie wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister. Cz. 1, Analiza korelacjiAnalysis of the copper flash smelting process using the data mining. Pt. 1, Correlation analysis / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 6, s. 333–337. — Bibliogr. s. 337

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pozyskiwanie nowej wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister. Cz. 2, Reguły asocjacyjneAnalysis of the copper flash smelting process using the data mining. Pt. 2, Association rules / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 7, s. 396–403. — Bibliogr. s. 403

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Problem organizacji i struktury zbiorów danych niezbędnych do sterowania procesami zarządzania produkcją w walcowni zimnej blach[Problem of organization and structure of data sets necessary to control the management process of production in cold rolling mill] / Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // W: „Automatyzacja i informatyzacja w hutnictwie – doświadczenia, problemy i kierunki rozwoju” : XXI koneferencja naukowo-techniczna Huty Katowice : Rogoźnik, Polska, 24–26 październik 2001 / Huta Katowice SA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. O/Dąbrowa Górnicza, HK Zakład Automatyzacji Sp. z o. o.. — [Polska : KSK Kompleksowe Systemy Komputerowe], [2001]. — Dodatkowo na okł.: Konferencja odbywa się w roku jubileuszu 25 lecia Huty Katowice. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prognozowanie czasów chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych dla potrzeb planowania produkcji w walcowni blach na zimnoPrediction of cooling time of coils in bell-type annealing furnaces in order to planning for production in cold rolling mill / Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 129–134. — Bibliogr. s. 134

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, planowanie produkcji, przewidywanie czasu chłodzenia, piece kołpakowe, walcownia blach na zimno

  keywords: production planning, artificial intelligence, cold rolling mill, prediction of cooling time, bell-type annealing furnaces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sterowanie produkcją przedsiębiorstw hutniczych w warunkach stosowania zintegrowanych systemów informatycznych ERP[Steelworks production control determined by the usage of ERP Integrated Computer Systems] / Jerzy DUDA, Piotr MACIOŁ, Jolanta TALAR // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III konferencja : Zakopane, 10–12 stycznia 2000, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. — S. 136–145. — Bibliogr. s. 144–145. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • System ekspertowy dla wspomagania operacyjnych decyzji technologicznych w walcowni zimnej blachyAn expert system for decision support of technological operations selection in cold-rolling mill / Jolanta TALAR // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — ISBN10: 8387331287. — S. 465–470. — Bibliogr. s. 469–470, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • System ekspertowy w planowaniu produkcji rur zgrzewanychExpert system for tubes production scheduling / J. TALAR, M. Macioł, J. KUSIAK // W: KomPlasTech'99 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI konferencji : Szczyrk 17–20 stycznia 1999 / ed. Antoni Piela [et al.]. — Kraków : „Akapit”, [1999]. — ISBN10: 83-7108-051-4. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: