Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507015686

PBN: 5e70922b878c28a047391089

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Adjustment of technological characteristics of coal to the process requiremente of their gasification / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • keywords: coal beneficiation, coal mechanical processing, coal gasification in fluidal bed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnegoPressure agglomeration of hard and brown coals / Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna Madejska // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 445–452. — Bibliogr. s. 448, 452. — Tekst pol.-ang. — Tekst ang. pod adresem {http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0001-0012/c/Dzik_eng.pdf}. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0001-0012/c/Dzik_pol.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnegoPressure agglomeration of hard and brown coals / Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna Madejska // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–11 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza efektów rozdrabniania w kruszarkach wirnikowych węgli przeznaczonych do zgazowaniaAnalysis of the effects of comminution in rotary crushers of coals for gasification / Tomasz GAWENDA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 232–238. — Bibliogr. s. 236, 238, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, rozdrabnianie, kruszarki wirnikowe udarowe listwowe, kruszarki wirnikowe nożowe

  keywords: coal gasification, comminution, shelf impact rotary crushers, blade rotary crushers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza procesów klasyfikacji ziarnowej i wzbogacania w klasyfikatorach lamelowychAnalysis of grain classification and enrichment processes in lamella classifiers / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 154, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 120). — Bibliogr. s. 148–[155], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of possibilities of application of vibratory cluster-producing device to alternative fuel production / Jacek FELIKS, Andrzej MITURA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 12–17. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.

 • keywords: granulation, fuel mixtures, devices to granulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad możliwością wykorzystania odpadów do produkcji cegiełResearches over possibilities of waste utilization to production of bricks / Małgorzata Balaweider, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 49–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_02.pdf

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, cegła, materiały ceramiczne

  keywords: flotation wastes, brick, ceramic materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania nad możliwością wykorzystania ściekowych osadów komunalnych do nawożenia i rekultywacji glebResearch on usage of sewage sludge for soil reclamation and fertilizing / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Diana Piękoś // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 2, s. 55–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-02/GG_2005_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, rekultywacja terenów, mediacja gleb

  keywords: sewage sludge, fertilizers, sewage sludge treatment, soil reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania nad wykorzystaniem przepracowanych olejów, osadu ściekowego i mułu węglowego jako perspektywicznych paliw alternatywnych[Studies on application of used oils, sludge and carbon mud as perspective alternative fuels] / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Andrzej Mitura // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 251–255. — Bibliogr. s. 255, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania procesu flotacji rudy miedzi z zastosowaniem różnych odczynników zbierającychInvestigations into the copper ore flotation process using different collecting reagents / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania procesu flotacji wielostrumieniowej węglaThe study of the process of lamella flotation of the coal / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Edyta WÓJCIK-OSIP // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_17.pdf

 • słowa kluczowe: sedymentacja wielostrumieniowa, flotacja zawiesiny węglowej, pakiety wielostrumieniowe

  keywords: floatation of coal suspension, lamella sedimentation, lamella packets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Chemia wybranych komponentów środowiska[Chemistry of chosen environmental components] / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 349, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0652). — Bibliogr. s. 335–[350]. — ISBN: 978-83-7464-861-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dostosowanie charakterystyki technologicznej węgli do potrzeb procesowych ich zgazowania[Adjusting the technological characteristics of coal to the needs of their gasification process] / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // W: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia, 2015. — ISBN: 978-83-63503-68-0. — S. 148–150. — Bibliogr. s. 150–153 (wspólna dla wszystkich podrozdziałów)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Emisja $CO_{2}$ – zrównoważony rozwój – paliwo węglowe[Carbon dioxide emission – sustainable development – coal fuel] / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2014. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 63). — ISBN10: 83-89772-82-5. — S. 53–72. — Bibliogr. s. 69–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Evaluation of pollutants balance in Lake Tarnobrzeskie / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.

 • keywords: eutrophication, mass balance, water pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Funkcje rozdziału \emph {Trompa} w procesie klasyfikacji lamelowej ziaren z uwzględnieniem rozwoju ruchu laminarnegoThe \emph {Tromp} separation function in lamella classifier with the laminar flow development / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2000 nr 3 spec., s. 82–83. — Bibliogr. s. 83, Summ.. — VI Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych : Gdańsk, 11–13 października 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Grain size composition in lamella classification processesRozkłady wielkości ziaren w klasyfikacji lamelowej / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 1, s. 121–143. — Bibliogr. s. 143, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: proces sedymentacji, klasyfikacja lamelowa, dystrybuanty rozkładu nadawy i produktów klasyfikacji

  keywords: sedimentation process, lamella classification, distribution function of feed and classification products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Healthy food and anthropogenic contamination of the environment / J. MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 279–282. — Bibliogr. s. 282, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering — sustainable development”. — Olsztyn : HARD, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Improvement of efficiency of sulfide minerals and coal flotation from copper ore, Pt. 3 / MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 232–236. — Bibliogr. s. 235–236, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Improving the floatation efficiency of coking coal suspensions, Pt. 2 / J. MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 236–242. — Bibliogr. s. 241–242, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Improving the flotation efficiency of coking coal suspensions / J. MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 406–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Improving the flotation efficiency of coking coal suspensionsPoprawa efektywności procesu flotacji surowych mułów węglowych węgli koksujących / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 30. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Initial deteremination of a correlation between water quality evaluation indicators in waste water treatment plants / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Edyta Wójcik-Osip // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 63–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Initial research on lamella packs application to flotation process of sulphide minerals from copper ore : short communication / J. MARCINIAK-KOWALSKA, R. Pilut // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 316–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Initial research over possibilities of application of chosen wastes in purpose of their energetic utilization / MITURA Andrzej, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 317–320. — Bibliogr. s. 320, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: