Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Gilewicz-Wolter, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Application of energy dispersive X-ray spectrometry for the investigation of the deterioration of ancient sandstone buildings due to atmospheric pollution / B. HOŁYŃSKA, J. GILEWICZ-WOLTER, B. OSTACHOWICZ, M. BIELEWSKI, P. Wobrauschek, Ch. Streli // W: Physics and materials science : proceedings from the review seminar on Scientific cooperation between Austria and Poland : May 27–30, 2001, Vienna / ed. Marian A. Herman. — Vienna : Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences, 2001. — (Conference Proceedings and Monographs / Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria ; vol. 1). — ISBN10: 8388443755. — S. 186–196. — Bibliogr. s. 196, Abstr.. — Abstr. W: Physics and materials science : review seminar on scientific cooperation between Austria and Poland : May 27–30, 2001 Vienna : abstracts / PAN [etc.]. — [Vienna] : Polish Academy of Sciences. Scientific Centre, [2001]. — S. [1], M 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania immobilizacji wybranych nuklidów promieniotwórczych w iłowcach solnych[Investigation of immobilization of selected radioactive nuclides in the salt mudstones] / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Joanna DUDAŁA, Kazimierz PRZEWŁOCKI, Andrzej OCHOŃSKI // W: Badania laboratoryjne zubrów (iłowców solnych) dla oceny możliwości składowania odpadów promieniotwórczych w polskich wysadach solnych : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Ślizowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — ISBN10: 8389174049. — S. 49–57, [2] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer 22APU w atmosferach zawierających $SO_{2}$The radioisotopes analysis of the sulphur transport in the scale formed on Crofer 22APU during high temperature oxidation in $SO_{2}$ / Zbigniew Żurek, Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Artur Jaroń, Marta Homa // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 6, s. 330–332. — Bibliogr. s. 332. — Afiliacja J. Gilewicz-Wolter: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • słowa kluczowe: Crofer 22APU, utlenianie, SO2, S35

  keywords: oxidation, SO2, Crofer 22APU, 35S

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania właściwości sorpcyjnych iłowców solnych wieku cechsztyńskiego przy pomocy izotopów promieniotwórczych $^{90}Sr+^{90}Y$ i $^{152, 154}Eu$Investigations of sorption properties of salt-mudstones of the Zechstein age by means of $^{90}Sr+^{90}Y$ and $^{152, 154}Eu$ / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Joanna DUDAŁA, Andrzej OCHOŃSKI, Kazimierz PRZEWŁOCKI, Kazimierz Ślizowski // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 40–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Corrosion of manganese in sulfur dioxide at high temperature / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek // W: Problemi korozìï ta protikorozìjnogo zahistu materìalìv = Problems of corrosion and corrosion protection of materials / Nacìonal'na akademìâ nauk Ukraïni ; Fìziko-mehanìčnij ìnstitut ìm. G. V. Karpenka. — L'vìv : [s. n.], 2002. — (Fìziko-hìmìčna Mehanìka Materìalìv = Physico-Chemical Mechanics of Materials ; spec. vip. no. 3). — S. 82–87. — Bibliogr. s. 87, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Diffusion of chromium, manganese and iron in $MnCr_{2}O_{4}$ spinel / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Zbigniew Żurek, Joanna DUDAŁA, Jerzy LIS, Marta Homa, Marcin Wolter // W: Proceedings of the 1\textsuperscript{st} international conference on Diffusion in Solids and Liquids “DSL-2005” : 6–8 of July, 2005, Aveiro – Portugal, Vol. 1 / eds. Andreas Öchsner, José Grácio, Frédéric Barlat. — Aveiro : University of Aveiro. Department of Mechanical Engineering. Centre for Mechanical Technology and Automation, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 251–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Dyfuzja żelaza w $\alpha$-MnS w niskich ciśnieniach par siarkiDiffusion of iron in $\alpha$-MnS under low sulfur pressure / J. GILEWICZ-WOLTER, M. Wolter, A. OCHOŃSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 544–548. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • High temperature oxidation of Crofer 22APU steel in atmosphere containing $SO_{2}$ / Z. Żurek, A. Stawiarski, A. Jaroń, J. GILEWICZ-WOLTER // W: International symposium on High-temperature oxidation and corrosion 2010 : 8\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} November Zushi, Japan : abstracts / The Iron and Steel Institute of Japan. — [Japan] : ISIJ, 2010. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • High-temperature oxidation of $Cr-Mn$ steels in $SO_{2}$ atmosphere / Z. Zurek, J. GILEWICZ-WOLTER, J. Laskawiec, M. Hetmanczyk // W: 15\textsuperscript{th} international corrosion congress [Dokument elektroniczny] : frontiers in corrosion science and technology : Granada (Spain) September 22 to 27, 2002 / ICC [International Corrosion Council]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Madrid] : CSIC, 2002. — 1 dysk optyczny. — Ekran [1–8]. — Bibliogr. ekran [7–8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Investigation of the scale growth mechanism on $FeCrAl$ thin foil in $SO_{2}$ using tracer method / Z. Żurek, J. JEDLIŃSKI, J. GILEWICZ-WOLTER, M. Homa, A. BERNASIK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2005 vols. 237–240 Pt. 2, s. 971–978. — Bibliogr. s. 977–978, Abstr.. — DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 180–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjvi01f9.wbg2.bg.agh.edu.pl/DDF.237-240.971.pdf

 • keywords: oxidation, alumina, whiskers, radioisotopic studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Izotopy promieniotwórcze w badaniach mechanizmu wysokotemperaturowej korozji metaliRadiotracers in investigations of the mechanism of high-temperature corrosion of metals / J. GILEWICZ-WOLTER // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr 11s/A/, s. 90–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego ${SO_{2}}$Structure of scales formed during oxidation of Crofer 22APU steel containing ${SO_{2}}$ / Zbigniew Żurek, Marta Homa, Adam Stawiarski, Artur Jaroń, Jolanta GILEWICZ-WOLTER // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 643–646. — Bibliogr. s. 646. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • słowa kluczowe: TEM, SEM, Crofer 22APU, utlenianie, zgorzelina

  keywords: oxidation, SEM, TEM, scale, Crofer 22APU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Multitracer method of diffusion measurement in chromium-manganese steels / Joanna DUDAŁA, Zdzisław STĘGOWSKI, Jolanta GILEWICZ-WOLTER // W: Tracers and tracing methods TRACER 3 : 22–24 June 2004, Ciechocinek, Poland : proceedings / Warsaw University of Technology. Faculty of Process and Chemical Engineering. Institute of Nuclear Chemistry and Technology ; Laboratoire des Sciences du Génie Chemique ; International Atomic Energy Agency. — Warszawa : INChT, 2004. — ISBN10: 8390969025. — S. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Porównanie mechanizmu dyfuzji metali w spinelach $MnCr_{2}O_{4}$ i $FeCr_{2}O_{4}$The comparison of metals' diffusion mechanism in $MnCr_{2}O_{4}$ and $FeCr_{2}O_{4}$ spinels / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek, J. LIS, M. Homa, J. DUDAŁA, M. Wolter, M. Daniel // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec., s. 135–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Próba równoczesnego wyznaczania współczynników dyfuzji chromu, manganu i żelaza w spinelu $MnCr_{2}O_{4}$The simultaneous evaluation of diffusion coefficients of chromium, manganese and iron in $MnCr_{2}O_{4}$ spinel / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek, J. LIS, J. DUDAŁA, A. Jaroń // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Studies of transport phenomena in scales growing on Cr and Mn in $SO_{2}$ at high temperature / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek // W: KSCS 2000 : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium : Novel materials and methods for improvement of corrosion resistance : Zakopane, Poland August 30–September 2, 2000 : proceedings / Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2000. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Study on the deterioration of sandstone due to simulated acid rain and wet $SO_{2}$ gas / Barbara HOŁYŃSKA, J. GILEWICZ-WOLTER, B. OSTACHOWICZ, M. BIELEWSKI, C. Streli, P. Wobrauschek // W: art 2002 : 7th international conference on Non-destructive testing and microanalysis for the diagnostics and conservation of the cultural and environmental heritage : 2–6 June 2002, Antwerp, Belgium : book of abstracts. — [Belgium : s. n.], [2002]. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: