Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Widlarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Badania ESCA polianiliny przewodzącej otrzymywanej w obecności różnych kwasów organicznych[ESCA studies of conducting polyaniline synthesized in the presence of organic acids] / J. WIDLARZ, J. LASKA // W: Kryształy molekularne 2002 : ogólnopolska konferencja : Konstancin–Jeziorna 17–21 września 2002. — [Warszawa : Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk], [2002]. — S. 206–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Conducting polyaniline with high affinity to water / Jadwiga LASKA, Joanna WIDLARZ // W: Macro 2002 : IUPAC world polymer congress 2002 : 39\textsuperscript{th} [thirtieth ninth] international symposium on Macromolecules : July 7–12, 2002 Beijing, China : preprints, (Pt. 2). — [China : s. n.], [2002]. — S. 763. — Bibliogr. s. 763

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Domieszkowanie polianiliny kwasem sulfoftalowym {\em in situ}{\it In situ} doping of polyaniline with sulfophtalic acid / R. Hass, J. WIDLARZ, E. STOCHMAL-POMARZAŃSKA, J. LASKA // W: Polymers for the 21\textsuperscript{st} century : proceedings of the 5\textsuperscript{th} international polymer seminar : Gliwice 2003 / ed. Barbara Trzebicka. — Gliwice : The Wojciech Świętosławski Foundation for the Promotion and Development of Sciences in Poland, 2003. — S. 181–185. — Bibliogr. s. 185, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja oligoanilin metodami spektrometrii mas MALDI-TOF i ESI[Identification of oligoanilines using MALDI-TOF and ESI methods] / J. WIDLARZ, J. LASKA // W: Kryształy molekularne 2002 : ogólnopolska konferencja : Konstancin–Jeziorna 17–21 września 2002. — [Warszawa : Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk], [2002]. — S. 208–209. — Bibliogr. s. 209, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Phosphonic acids – excellent dopants for polyaniline / Jadwiga LASKA, Joanna WIDLARZ // W: Macro 2002 : IUPAC world polymer congress 2002 : 39\textsuperscript{th} [thirtieth ninth] international symposium on Macromolecules : July 7–12, 2002 Beijing, China : preprints, (Pt. 2). — [China : s. n.], [2002]. — S. 762. — Bibliogr. s. 762

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Vibrational spectroscopy of polyaniline doped with different organic acids / Joanna WIDLARZ, Jadwiga LASKA, Mirosław HANDKE // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Water soluble polyaniline / J. LASKA, J. WIDLARZ // Synthetic Metals ; ISSN 0379-6779. — 2003 vol. 135–136 iss. 1-3 spec. iss. Pt. 1, s. 261–262. — Bibliogr. s. 262, Abstr.. — ICSM 2002 : proceedings of the International Conference on Science and technology of Synthetic Metals : Shanghai, China, June 29–July 5, 2002. Pt. 1 / eds. C. Q. Wu [et al.]. — Amsterdam [etc.] : ELSEVIER, 2003

 • keywords: solubility, polyaniline, turbidity, protonation, UV-VIS absorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0379-6779(02)00674-4

11
 • Właściwości fizykochemiczne przewodzącej polianiliny domieszkowanej \emph {in-situ} w obecności kwasów sulfonowych i fosfonowych[Physicochemical properties of conducting polyaniline in situ doped with sulfonic and phosphonic acids] / J. LASKA, J. WIDLARZ // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 592. — Bibliogr. s. 592

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: