Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Śmietańska, dr

adiunkt

Faculty of Physics and Applied Computer Science
WFiIS-kfms


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5676-7321 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57214998451

PBN: 5e7093e6878c28a0473b2dba

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Biological aspects of $Hyp-1 PR-10$ protein from St. John's wort / Joanna ŚMIETAŃSKA, Joanna Śliwiak, Mariusz Jaskolski, Mirosław Gilski, Zbigniew Dauter, Radosław STRZAŁKA, Janusz WOLNY // W: 61 konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego : warsztaty i walne zebranie PTKryst : Wrocław, 26–28 VI 2019 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / red. Marek Wołcyrz, Marek Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2019]. — e-ISBN: 978-83-939559-9-2. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.intibs.pl/kk2019/pdf/KK2019_book.pdf [2020-12-09]. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Crystal structure modulation of ligand complexes of Hyp-1 protein / J. ŚMIETAŃSKA, J. Śliwiak, M. Jaskólski, M. Gilski, Z. Dauter, R. STRZAŁKA, J. WOLNY // W: ECMetAC Days 2018 [Dokument elektroniczny] : December 3–5, 2018, Poznań : book of abstracts / ed. Z. Śniadecki ; Institute of Molecular Physics. Polish Academy of Sciences, European Integrated Centre for the Development of Metallic Alloys and Compounds. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Institute of Molecular Physics. Polish Academy of Sciences, 2018. — e-ISBN: 978-83-933663-7-8. — S. 35–36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1yPtjhLv1TYNpNV0chZQY9DoKJALCiG49/view [2019-01-11]. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Molecular dynamics investigation of the phenolic oxidative coupling protein Hyp-1 / J. ŚMIETAŃSKA, T. KOZIK, R. STRZAŁKA, I. BUGAŃSKI, J. WOLNY, M. Jaskólski // W: Joint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — (Supplement issues of Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0930-486X ; no. 40). — Dod. e-ISBN (EPUB) 978-3-11-069288-4. — ISBN: 978-3-11-069287-7 ; e-ISBN: 978-3-11-069291-4. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Molecular dynamics simulation for validation of the phononic ADPs in Hyp-1 protein / J. ŚMIETAŃSKA, T. KOZIK, R. STRZAŁKA, I. BUGAŃSKI, J. WOLNY // W: European C-MetAC Days 2020 : December 7-10, 2020 : on-line meeting : [abstracts]. — [Belgium : European Integrated Center for the Development of Metallic Alloys and Compounds], [2020]. — S. [27], O-20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Multidimensional analysis of modulated structures of macromolecules on the example of Hyp-1/ANS protein complex / Joanna ŚMIETAŃSKA, Joanna Śliwiak, Mariusz Jaskólski, Mirosław Gilski, Zbigniew Dauter, Radosław STRZAŁKA, Janusz WOLNY // W: 64 Konwersatorium Krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : warsztaty naukowe PTKryst i sesja Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst : 5 VII–7 VII 2023 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic meeting / red. Marek Wołcyrz, Dorota Kowalska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN : Komitet Krystalografii PAN, [2023]. — e-ISBN: 978-83-966642-1-1. — S. 69–70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://konkryst.intibs.pl/images/64KK2023book.pdf [2023-10-03]. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Multidimensional analysis \emph{vs.} statistical method of diffraction and structure description of aperiodic systems / J. WOLNY, R. STRZAŁKA, I. BUGAŃSKI, J. ŚMIETAŃSKA // W: Joint Polish-German Crystallographic meeting : February 24–27, 2020, Wrocław, Poland : abstracts / Polish Crystallographic Association, German Crystallographic Society. — Berlin : de Gruyter, 2020. — (Supplement issues of Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0930-486X ; no. 40). — Dod. e-ISBN (EPUB) 978-3-11-069288-4. — ISBN: 978-3-11-069287-7 ; e-ISBN: 978-3-11-069291-4. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Novel approach to structure determination of complex protein system Hyp-1/ANS / Joanna ŚMIETAŃSKA, Joanna Śliwiak, Mariusz Jaskólski, Mirosław Gilski, Zbigniew Dauter, Ireneusz BUGAŃSKI, Radosław STRZAŁKA, Janusz WOLNY // W: 62 Konwersatorium Krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : edycja on-line, 24–25 VI 2021 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / red. Marek Wołcyrz, Dorota Kowalska ; Komitet Krystalografii PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2021]. — e-ISBN:  978-83-939559-5-4. — S. 133–134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://konkryst.intibs.pl/images/62KK2021book.pdf [2021-11-26]. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Novel, statistical approach for structure determination of modulated pathogenesis-related protein (Hyp-1) complex with ANS / J. ŚMIETAŃSKA, J. Sliwiak, M. Jaskolski, M. Gilski, Z. Dauter, R. STRZAŁKA, J. WOLNY // Acta Crystallographica. Section A, Foundations and Advances [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2053-2733. — 2021 vol. 77 Pt. a2, S. C1050. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://journals.iucr.org/a/issues/2021/a2/00/a60623/a60623.pdf [2021-11-26]. — Bibliogr. s. 1050. — W spisie treści tytuł: A novel statistical approach for structure determination of modulated pathogenesis-related protein (Hyp-1) complex with ANS. — XXV IUCr Congress : Prague, Czech Republic, 14-22 August 2021

 • keywords: modulated structure, protein, aperiodic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1107/S0108767321086529

17
 • Protein crystal with ninefold structure modulation and 36 protein molecules in the asymmetric unit / Joanna ŚMIETAŃSKA, Joanna Śliwiak, Mariusz Jaskólski, Mirosław Gilski, Zbigniew Dauter, Radosław STRZAŁKA, Janusz WOLNY // W: ECM31 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} European Crystallographic Meeting : Oviedo, 22–27 August : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oviedo : s. n.], [2018]. — S. e95. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ecm31.ecanews.org/archivos/pdf/Book_of_abstracts.pdf [2018-09-06]

 • keywords: modulation, protein, phytohormone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Protein crystal with ninefold structure modulation and 36 protein molecules in the asymmetric unit / Joanna ŚMIETAŃSKA, Joanna Śliwiak, Mariusz Jaskólski, Mirosław Gilski, Zbigniew Dauter, Radosław STRZAŁKA, Janusz WOLNY // W: 60 Konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : warsztaty i walne zebranie PTKryst : Wrocław, 27–29 VI 2018 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN, [2018]. — e-ISBN: 978-83-939559-4-7. — S. 175. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.intibs.pl/kk2018/pdf/KK2018_book.pdf [2018-09-06]. — Bibliogr. s. 175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
23
 • Structural aspects of modulated Hyp-1 - PR-10 protein from St. John's wort / J. ŚMIETAŃSKA, J. Śliwiak, M. Jaskólski, M. Gilski, Z. Dauter, R. STRZAŁKA, J. WOLNY // W: ICQ14 : 14\textsuperscript{th} International Conference on Quasicrystals : 26\textsuperscript{th}–31\textsuperscript{st} May 2019, Kranjska Gora, Slovenia : book of abstracts / eds. Stanislav Vrtnik, Primož Koželj, Janez Dolinšek. — Ljubljana : Jožef Stefan Institute, 2019. — ISBN: 978-961-264-151-1. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Structure modelling of quasicrystals with the statistical method / J. WOLNY, R. STRZAŁKA, I. BUGAŃSKI, J. ŚMIETAŃSKA // W: 63 konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : warsztaty naukowe i walne zgromadzenie PTKryst : edycja on-line, 29 VI – 1 VII 2022 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / red. Marek Wołcyrz, Dorota Kowalska ; Komitet Krystalografii PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN : Komitet Krystalografii PAN, [2022]. — e-ISBN: 978-83-939559-8-5. — S. 134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://konkryst.intibs.pl/images/63KK2022book.pdf [2022-07-11]. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: